('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 27
Dabar naršo: 2

Vaikų socializacijos centrai


Vaikų socializacijos centras - valstybinė bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti vaiko vidutinės priežiūros priemonę.

Vaikų socializacijos centro paskirtis - užtikrinti vaikų socializacijos centre apgyvendinto vaiko tinkamą ugdymą, jam teikiamą kvalifikuotą švietimo pagalbą ir kitas paslaugas, kurios padėtų siekti teigiamų vaiko elgesio pokyčių ir ugdytų jo vertybines nuostatas bei socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi, ir paruoštų jį savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Vaikų socializacijos centras, perteikdamas visuomenei priimtiną vertybių sistemą, ugdydamas tautinį sąmoningumą, suteikdamas dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, padeda vaikui adaptuotis ir integruotis į visuomenę, tęsti mokymąsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, suteikia galimybę mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programas.

 

Vaikai į socializacijos centrus priimami savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens dėl vidutinės priemonės priežiūros skyrimo sprendimu, turint teismo leidimą. Kreipiantis į teismą dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar premonės vykdančio asmens pakeitimo būtina nurodyti socializacijos centrą, į kurį vaikas bus nukreiptas. Centrą parenka Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija - Specialiosios pedagogikos ir psichologijos cetnras, į kurią būtina kreiptis raštu (Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-761 ,,Dėl vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo" (Žin., 2011, Nr.55-2674)).

 

Vaikai į socializacijos centrus priimami nuo 14 metų. Vaikai, neturintys 14 metų, išimties tvarka, gali būti priimami, kai šių vaikų elgesys kelia realų pavojų kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui.

 

Socializacijos centrų nuostatai

Gruzdžių vaikų socializacijos centro nuostatai

Kauno vaikų socializacijos centro nuostatai

Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ nuostatai

Vaikų socializacijos centro „Širvėna“nuostatai

Vėliučionių vaikų socializacijos centro nuostatai

Vilniaus vaikų socializacijos centro nuostatai

 

 

 

 

   
  
  
  
  

   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas