('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 1409
Dabar naršo: 9

Pratybų sąsiuviniai ir kita mokomoji medžiaga

 

 

 Skaičiuoju nuo 1 iki 10. Knygelių serija „Mokausi skaičiuoti“. Asta Kisielienė. BMK Leidykla, 2016

Seriją sudaro 8 knygelės.  Knygelėse supažindinama su skaičiaus grafiniu vaizdu. Skaičius siejamas su objektų kiekiu. Įvairios užduotėlės supažindina vaikus su skaičiaus sandara, skaičių eilute. Dažnai pasikartoja tokio pat pobūdžio užduotėlės su skirtingais objektais ar galimybe atlikti užduotėles skirtingais būdais: apvedžiojant, sujungiant, priklijuojant lipdukus. Tai leidžia nuolat kartoti naujo skaičiaus vaizdą, sandarą.  Dirbant su knygelėmis, lavinama rankos smulkioji motorika (spalvinant, apvedžiojant, sujungiant), rankos-akies koordinacija, kūrybiškumas (parenkant spalvas, papildant piešinius kitais objektais).

 

 


 

Spalvinu ir mokausi. Lietuvių kalbos užduočių sąsiuvinis ikimokyklinio amžiaus vaikams. Briedis, 2003                                                                                         

Mokymo priemonės tikslas – sužadinti vaiko norą eiti į mokyklą ir pasirengti jai. Užduotys padės  stiprinti sensorinį rankos bei akies ryšį. Spalvinant regimieji raidžių vaizdiniai ir motoriniai rankos judesiai padeda lengviau įsiminti raides ir rasti jas mokantis skaityti, rašyti. Kartu mokomasi pažinti spalvas, taisyklingai laikyti rašiklį. Kalbai, tarčiai ir atminčiai lavinti  parinktos greitakalbės, eilėraščiai. Tinka mokiniams, patiriantiems sunkumų įsimenant raidžių grafinį vaizdą.

 

 

 

Spalvinu ir mokausi. Lietuvių kalbos užduočių sąsiuvinis 1 klasei. Briedis, 2002

 Mokiniams siūloma: atlikti užduotis ir nuspalvinti laukelius, su pasirinktais žodžiais sugalvoti sakinių. Tinka įvairaus amžiaus mokiniams, patiriantiems sunkumų įsimenant raidžių grafinį vaizdą ar painioja spausdintinių - rašytinių raidžių atitikmenis.

 

Spalvinu ir mokausi. Lietuvių kalbos užduočių sąsiuvinis 2 klasei. Briedis, 2002

 Mokiniams siūloma: atlikti užduotis ir nuspalvinti laukelius, su pasirinktais žodžiais sugalvoti sakinių.Tinka įvairaus amžiaus mokiniams turintiems mokymosi sunkumų.

 

Spalvinu ir mokausi. Lietuvių kalbos užduočių sąsiuvinis 3 klasei. Briedis, 2002

Mokiniams siūloma: su pasirinktais žodžiais sugalvoti sakinių ir pasistengti jungti juos į trumpą tekstą, pamėginti rimuoti iš piešinio pasirinktus žodžius.Tinka įvairaus amžiaus mokiniams turintiems mokymosi sunkumų.

 

Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis 5 kl. I dalis. Loreta Pileckienė. Gimtasis žodis, 2004

Pratybų sąsiuvinis skirtas bendrojo lavinimo mokyklų penktų klasių mokiniams darbui per papildomas logopedo, specialiojo pedagogo ar lietuvių kalbos mokytojo vedamas pratybas. Šiame sąsiuvinyje pateiktos užduotys lavina mokinių fonetinę klausą, tobulina garsinės analizės ir sintezės procesus, tikslina kalbos gramatinę sandarą, turtina žodyną, ugdo sakytinę ir rašytinę kalbą, padeda prisiminti tai, ką išmoko per pamoką.

 

Skirkime balsius e, ė ir dvibalsį ie. Ivanavičienė J. ir kt. Lucilijus, 2005

Skiriama tiems, kurie patiria sunkumų skirdami balsius e, ė ir dvibalsį ie.

         
  

Mažieji gudročiai. Daiva Šonkevičienė, Lina Miežinskienė. Lucilijus, 2006

Atlikdami užduotis vaikai pratinsis skaičiuoti nuo 11 iki 20, susipažins su skaičių sandara, seka, grafine išraiška, pažins Lietuvos gamtą, mokysis skaityti, taisyklingai rašyti. Tikimės, kad spalvinimo užduotys skatins jų norą mokytis. Knygelę skiriame ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokiniams. Naudinga specialiesiems pedagogams ir logopedams, dirbantiems su vaikais, turinčiais mokymosi sutrikimų.

 

Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis I klasei. 1 dalis. Eugenija Jakimavičienė, Laima Vasiliauskienė. Lucilijus, 2000

Skiriamas bendrojo lavinimo mokyklų pirmųjų klasių mokiniams darbui per logopedines pratybas rugsėjo-gruodžio mėnesiais. Pateikiamos įvairios užduotys žodžių garsų analizei ir sintezei mokyti, žodynui plėsti ir tikslinti, rišliajai kalbai ugdyti.

 

Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis I klasei. 2 dalis. Eugenija Jakimavičienė, Laima Vasiliauskienė. Lucilijus, 2001
Skiriamas bendrojo lavinimo mokyklų pirmųjų klasių mokiniams darbui per logopedines pratybas sausio-gegužės mėnesiais. Pateikiamos užduotys mokinių sakytinei kalbai formuoti, rašymo ir skaitymo įgūdžiams tobulinti.

 

Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis II klasei. 3 dalis. Ingrida Kurmanskienė, Dalia Šukienė. Lucilijus, 2001

Skiriamas bendrojo lavinimo mokyklų antrųjų klasių mokiniams darbui per logopedines pratybas rugsėjo-gruodžio mėnesiais. Pateikiamos įvairios užduotys žodžių garsų analizei ir sintezei mokyti, žodynui plėsti ir tikslinti, rišliajai kalbai ugdyti.

 

 

Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis II klasei. 4 dalis. Ingrida Kurmanskienė, Dalia Šukienė. Lucilijus, 2001

Skiriamas bendrojo lavinimo mokyklų antrųjų klasių mokiniams darbui per logopedines pratybas sausio-gegužės mėnesiais. Pateikiamos užduotys mokinių sakytinei kalbai formuoti, rašymo ir skaitymo įgūdžiams tobulinti.

 

Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis. 5 dalis. Eugenija Jakimavičienė, Laima Vasiliauskienė. Lucilijus, 2000

Skiriamas bendrojo lavinimo mokyklų trečiųjų klasių mokiniams darbui per logopedines pratybas rugsėjo-gruodžio mėnesiais. Pateikiamos įvairios užduotys sakytinei kalbai lavinti, rašymo ir skaitymo įgūdžiams tobulinti.

 

 

Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis. 6 dalis. Eugenija Jakimavičienė, Laima Vasiliauskienė. Lucilijus, 2002

Skiriamas bendrojo lavinimo mokyklų trečiųjų klasių mokiniams darbui per logopedines pratybas sausio-gegužės mėnesiais. Pateikiamos įvairios užduotys sakytinei kalbai lavinti, rašymo ir skaitymo įgūdžiams tobulinti.

 

Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis IV klasei. 7 dalis (mokymo priemonių komplektas). Ingrida Kurmanskienė, Dalia Šukienė. Lucilijus, 2003

Skiriamas bendrojo lavinimo mokyklų ketvirtų klasių mokiniams darbui per logopedines pratybas rugsėjo-gruodžio mėnesiais. Pateikiamos įvairios užduotys sakytinei kalbai lavinti, rašymo ir skaitymo įgūdžiams tobulinti.

 

Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis IV klasei. 8 dalis (mokymo priemonių komplektas). Ingrida Kurmanskienė, Dalia Šukienė. Lucilijus, 2003

Skiriamas bendrojo lavinimo mokyklų ketvirtų klasių mokiniams darbui per logopedines pratybas sausio-gegužės (8 dalis) mėnesiais. Pateikiamos įvairios užduotys sakytinei kalbai lavinti, rašymo ir skaitymo įgūdžiams tobulinti.

 

                Skaičiuoju iki keturių. Ona Štitilienė, Margarita Jūrevičienė. Lucilijus, 2003

Pratybų sąsiuvinis lavinamųjų klasių mokiniams.

 

Smalsučio mokyklėlė. Lina Miežinskienė, Daiva Šonkevičienė. Lucilijus, 2004

Pratybų sąsiuvinis skiriamas specialiesiems pedagogams ir logopedams, dirbantiems su vaikais, truinčiai ugdymosi sunkumų. Atlikdami užduotis, vaikai pratinsis skaičiuoti nuo 1 iki 10, susipažins su skaičių sandara, seka, grafine išraiška, pažins Lietuvos gyvūniją, mokysis skaityti, taisyklingai rašyti. Spalvinimo užduotys skatins jų norą mokytis.

 

Mąstyk, piešk ir spalvink. Rita Dainienė, Margarita Jurevičienė. Lucilijus, 2004

Pratybų sąsiuvinis. Pateiktos užduotys padės ugdyti mokinių pirmuosius matematikos vaizdinius ir sąvokas, supažindins su įvairiomis formomis, dydžiais, moko naudoti piešiniuose pagrindines spalvas. Piešdami ir spalvindami mokiniai lavins rankos judesius, išmoks naudotis rašymo priemonėmis.Tiks ikimokyklinio amžiaus vaikams bei sutrikusio intelekto jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokiniams.

 

Mano naminiai gyvulėliai. I d. Nijolė Ašmonienė . Lucilijus, 2004

Mokomoji priemonė skirta ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams. Užduotys apie naminius gyvulius pateiktos siekiant skatinti vaikų iniciatyvą, pažinimą, tobulinti kalbinius įgūdžius, lavinti vaizduotę, mąstymą. Dėl smulkių detalių nerekomenduojama mokiniams, turintiems regėjimo ar regimojo suvokimo sutrikimų.

 Mano naminiai gyvulėliai. II d. Nijolė Ašmonienė. Lucilijus, 2004

Mokomoji priemonė skirta ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams. Užduotys apie naminius gyvulius pateiktos siekiant skatinti vaikų iniciatyvą, pažinimą, tobulinti kalbinius įgūdžius, lavinti vaizduotę, mąstymą. Dėl smulkių detalių nerekomenduojama mokiniams, turintiems regėjimo ar regimojo suvokimo sutrikimų.

   Mano naminiai paukščiai. Nijolė Ašmonienė. Lucilijus, 2006

Knygelėje užduotys apie naminius gyvulius ir paukščius pateiktos siekiant skatinti vaikų iniciatyvą, pažinimą, norą veikti, mokyti pastebėti detales, tobulinti kalbinius įgūdžius, lavinti vaizduotę, mąstymą. Dėl smulkių detalių nerekomenduojama mokiniams, turintiems regėjimo ar regimojo suvokimo sutrikimų.

 

100 užduočių minkštumo ženklui mokyti. Danutė Venckutė, Liuda Bartkuvienė, Laima Tomėnienė. Lucilijus, 2009

Siekiant suformuoti taisyklingus minkštumo ženklo rašybos įgūdžius, reikalingos visų ugdymo proceso dalyvių – klasės mokytojo, logopedo, specialiojo pedagogo – pastangos. Knygelėje yra 100 užduočių, skirtų minkštumo ženklui mokyti. Šios užduotys tinka ne tik pradinių klasių, bet ir aukštesniųjų klasių mokiniams, kuriems sunkiai sekasi diferencijuoti kietuosius ir minkštuosius priebalsius. Užduotys išdėstytos atsižvelgiant į lietuvių kalbos programinius reikalavimus bei minkštumo ženklo rašybos atvejus.

 

Žemynų  geografija. Renata Biknevičienė, Gita Vaitkienė. Lucilijus, 2007

Užduočių sąsiuvinis padės mokiniams įtvirtinti specialiosios mokyklos 7 klasės kursą „Žemynų geografija". Jis bus naudingas ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokykloje. Užduotys gali būti atliekamos padedant mokytojui ir savarankiškai.

 

 

 

Parenk ir įgyvendink matematikos modelius.  I , II pratybų sąsiuvinis.Tatjana Borisevičienė. Lucilijus, 2010

Metodinė priemonė sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji dalis skirta natūraliųjų skaičių sudėčiai ir atimčiai, antroji - natūraliųjų skaičių daugybai ir dalybai. Kiekvieną dalį sudaro 7 rūšių veikla, kai palaipsniui sunkėja kodavimo ir atpažinimo ženklai.

Dirbdami su priemonėje pateikta medžiaga, vieni mokiniai pagal pateiktus pavyzdžius parengia užduotis, jas išsprendžia, skaičiuotuvais patikrina rezultatus ir juos užkoduoja. Kiti mokiniai pagal pateiktus kodus atkuria skaičius ir suranda atsakymus kiekvienai užduočiai skirtoje lentelėje.

Naudojant priemonėje pateiktas užduotis, ne tik stiprinami specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių aritmetinių veiksmų sprendimo įgūdžiai, bet ir lavėja jų pastabumas, orientavimasis erdvėje, atmintis, regimasis suvokimas, ugdomas mokinių kūrybiškumas.

 

   

 

Lietuvių kalbos užduotys. I dalis. 5-6 klasėms. Jonas Ambrukaitis. Lucilijus, 2010

Lietuvių kalbos užduotys. II dalis. 5-6 klasėms. Jonas Ambrukaitis. Lucilijus, 2010

I dalis skirta fonetikai ir leksikologijai. Fonetikos skyrius dar turi ir akcentologijos pradmenų, kadangi mokantis taisyklingos bendrinės tarties svarbu laikytis ir norminio žodžių kirčiavimo reikalavimų. Visi pratimai (tiek skirti kalbos garsinei sandarai, tiek žodžiui) turi praktinę paskirtį: padėti mokiniui sąmoningai mokytis taisyklingiau, aiškiau, raiškiau kalbėti, suprasti kitų kalbą, pagal galimybes – įgyti bent minimalius gebėjimus bendrauti rašytine kalba.

II dalyje sutelktas dėmesys į žodžių sandarą: kartojamos visos pagrindinės reikšminės žodžio dalys, mokomasi atrasti jas žodžiuose, suvokti jų reikšmę, taisyklingai tarti ir rašyti. Užduotys yra diferencijuotos ir tinkamos plataus diapazono gebėjimo mokiniams.

 

 

Raidinėlis. Kompiuterinė mokymo priemonė. Irena Kazymirkienė.  UAB "Raidinėlis", 2012

Pasirinkus raidę, ekrane pasirodo keli paveikslėliai, turintys savo pavadinime pasirinktą raidę. Pasirinkus paveikslėlį, iškrenta 2 langelių eilutės. Rašymo metu pasirinkus raidę, žodžio eilutėse lygiagrečiai rašomas žodis didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis. Yra galimybė pasirinkti žodžių sudėtingumo lygį. Darbą lydi muzika, kurios galima atsisakyti, jei vaikui sunku susikaupti.

Žasimingas darbo palydovas Čiauškutis reaguoja į teisingus ir klaidingus pasirinkimus.

Tinka įvairaus amžiaus mokiniams garsų analizės lavinimui. Lygiagrečiai parašomi žodžiai mažosiomis ir mažosiomis raidėmis padeda įsiminti raidžių grafinį vaizdą.

 

 

Įsiminkime raides. Laima Vasiliauskienė. Šiaurės Lietuva, 2008

Knygelės tikslas - padėti mokiniams nustatyti prasminį ryšį tarp garso ir jį atitinkančios raidės. Yra daug užduočių panašiai skambančiu garsu diferenciacijai.Leidinys skirtas logopedams, specialiesiems pedagogams, pradinių klasių mokytojams, besirūpinantiems vaikų taisyklinga tartimi, rašymu, loginio mąstymo ugdymu.  

 

Mano didžioji ikimokyklinuko knyga. Mūsų knyga, 2008

Supažindina vaikus su pagrindinėm sąvokom: didelis- mažas, daugiau - mažiau, ir t.t. Žaisdami vaikai išmoks skaičiuoti ir atpažinti žodžiuose raides. Daugelyje užduočių lavinami rašymui reikalingi įgūdžiai. Stambus šriftas ir erdvus praktinių užduotėlių išdėstymas tiks mokiniams, kurių nepakankamai išlavėję smulkieji rankų judesiai.

 

 

Išmokime skirti o ir uo. Danė Rachmatovienė, Jūratė Saudargienė. Lucilijus, 2010

Šis užduočių sąsiuvinis skiriamas tiems mokiniams, kurie painioja akustiniu požiūriu panašius garsus o ir uo ir patiria rašymo ir skaitymo sunkumų.

Užduočių sąsiuvinio tikslai: mokyti taisyklingai tarti garsus o ir uo žodžiuose, sakiniuose, tekstuose...; lavinti girdimąjį suvokimą mokant nustatyti, kuris garsas (o ar uo) yra žodyje; formuoti žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžius mokant nustatyti garsų o ir uo vietą žodyje bei garsų kiekį; turtinti ir tikslinti žodyną žodžiais, kuriuose yra garsai o ir uo; ugdyti gramatiškai taisyklingą kalbą mokant taikyti kai kurias gramatines taisykles.

 

 

Ištark taisyklingai, pasirink teisingai L,R, V, F, J, M, N. Čiauškučio pamokėlės. Jurgita Balčiūnaitė Čėsnienė, Irena Kazymirkienė. Nijanga 2011

Priemonė skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio bei jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų garsų tarimo trūkumų šalinimui bei skaitymo ir rašymo sutrikimų prevencijai.Priemonės tikslas yra priebalsių L,R, V, F, J, M, N  taisyklingo tarimo įtvirtinimas, automatizavimas bei diferencijavimas.

 

 

Ant žemės, vandenyje ir ore. Presvika, 2006

 

Pasaulis aplink mane. Presvika, 2006

 

Ugdomųjų knygelių su lipdukais serija supažindina vaikus su supančiu pasauliu ir kasdieniu gyvenimu, kai kuriomis sąvokomis.  Pratimai supažindina su geometrinėmis figūromis, kiekio ir dydžio sąvokomis, spalvomis, ugdo gebėjimą rasti panašumų ir skirtumų. Lipdukai paivairina žaidimus, pagyvina užduotis, o kartu lavina smulkiąją rankų motoriką, judesių koordinaciją. Skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams ar jaunesniojo  mokyklinio amžiaus mokiniams darbui su specialiuoju pedagogu ar logopedu. Tinka mokiniams, turintiems specifinių mokymosi sutrikimų.

 

  

Lavinamieji pratimai 4-mečiams. S.J.Gavrina, N.L.Kutiavina, I.T.Toporkova, S.V.Ščerbinina. Presvika, 2008

Lavinamųjų pratimų, skirtų ketverių metų vaikui, rinkinys, padėsiantis ugdyti mažylio dėmesį, loginį mąstymą, matematinių vaizdinių suvokimą, tiksliąją motoriką ir rankų judesių koordinaciją. Tiktų sutrikusio intelekto jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokiniams.

 

Lavinamieji pratimai 5-mečiams. S.J.Gavrina, N.L.Kutiavina, I.T.Toporkova, S.V.Ščerbinina. Presvika, 2008

Lavinamųjų pratimų, skirtų penkerių metų vaikui, rinkinys, padėsiantis ugdyti mažylio dėmesį, loginį mąstymą, matematinių vaizdinių suvokimą, tiksliąją motoriką ir rankų judesių koordinaciją.Tiktų sutrikusio intelekto jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokiniams.

 

Lavinamieji pratimai 6-mečiams. S.J.Gavrina, N.L.Kutiavina, I.T.Toporkova, S.V.Ščerbinina. Presvika, 2008

Lavinamųjų pratimų, skirtų šešerių metų vaikui, rinkinys, padėsiantis ugdyti mažylio dėmesį, loginį mąstymą, matematinių vaizdinių suvokimą, tiksliąją motoriką ir rankų judesių koordinaciją ir sėkmingai pasirengti mokyklai. Tiktų sutrikusio intelekto jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokiniams.

 

 

  

Rankos judesių lavinimo užduotys 4-5 metų vaikams. Presvika, 2008

Ikimokyklinio amžiaus vaikams skirtas užduočių sąsiuvinis, padėsiantis ugdyti tiksliąją motoriką, stiprinti smulkiuosius rankų raumenis, koordinuoti akių ir rankų veiklą bei lavinti dėmesį.

 

Dėmesio, atminties ir loginio mąstymo lavinimo užduotys 4-5 metų vaikams. S.J.Gavrina, N.L.Kutiavina, I.T.Toporkova, S.V.Ščerbinina. Presvika, 2008

Lavinamųjų pratimų rinkinys 4-5 metų vaikams, padėsiantis ugdyti regimąją ir girdimąjį suvokimą, loginį mąstymą, dėmesį, atmintį, vaizduotę, taip pat tiksliąją motoriką ir rankų judesių koordinaciją. Tinka jaunesniojo mokyklinio amžiaus ir vyresniems silpnesnių gebėjimų mokiniams.

 

Dėmesio, atminties ir loginio mąstymo lavinimo užduotys 5-6 metų vaikams.  S.J.Gavrina, N.L.Kutiavina, I.T.Toporkova, S.V.Ščerbinina. Presvika, 2008

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams skirtas lavinamųjų užduočių sąsiuvinis, padės ugdyti dėmesį, atmintį ir loginį mąstymą.Tinka jaunesniojo mokyklinio amžiaus ir vyresniems silpnesnių gebėjimų mokiniams

 

Serija ,,Protingas mažylis“ Kas nedera? 4-5 metų vaikams. Presvika, 2009

Šios užduotėlės lavins vaiko dėmesį, atidumą, ugdys gebėjimą lyginti daiktus, rasti jų panašumus ir skirtumus.Tinka jaunesniojo mokyklinio amžiaus ir vyresniems silpnesnių gebėjimų ar intelekto sutrikimą turintiems  mokiniams.

 

Serija ,,Protingas mažylis“ Rūšiuojame. 4-5 metų vaikams. Presvika, 2009

Šios užduotėlės padės vaikui pažinti savo aplinką, ugdys kalbą ir gausins žodyną, lavins gebėjimą reikšti savo mintis.Tinka jaunesniojo mokyklinio amžiaus ir vyresniems silpnesnių gebėjimų ar intelekto sutrikimą turintiems  mokiniams.

 

.

Serija ,,Protingas mažylis“ Nustatome nuoseklumą. 4-5 metų vaikams. Presvika, 2009

Šios knygelės užduotėlės padės ugdyti vaiko gebėjimus nustatyti įvykių eiliškumą, lyginti daiktus, daryti išvadas.Tinka jaunesniojo mokyklinio amžiaus ir vyresniems silpnesnių gebėjimų ar intelekto sutrikimą turintiems  mokiniams

 

.

 

Serija ,,Protingas mažylis“ Lyginame. 5-6 metų vaikams. Presvika, 2009

Šios užduotys padės ugdyti vaiko dėmesį, loginį mąstymą, lavins gebėjimą lyginti daiktus, nustatyti trūkstamas detales.Tinka jaunesniojo mokyklinio amžiaus ir vyersniems silpnesnių gebėjimų ar intelekto sutrikimą turintiems  mokiniams.

 

Serija ,,Protingas mažylis“ Ugdome loginį mąstymą. 5-6 metų vaikams. Presvika, 2009

Šios užduotėlės padės ugdyti vaiko gebėjimą protauti, lyginti, svarstyti ir analizuoti.Tinka jaunesniojo mokyklinio amžiaus ir vyersniems silpnesnių gebėjimų ar intelekto sutrikimą turintiems  mokiniams.

 

Serija ,,Protingas mažylis“ Ugdome rišliąją kalbą. 5-6 metų vaikams. Presvika, 2009

Šios užduotėlės padės ugdyti vaiko rišliąją kalbą, skatins sklandžiai reikšti mintis.Tinka logopedo darbui su įvairaus amžiaus mokiniams, ugdant rišliąją kalbą.

 

.

Serija ,,Protingas mažylis“ Sisteminame. 5-6 metų vaikams. Presvika, 2009

Šios užduotėlės padės ugdyti vaiko loginį mąstymą, gebėjimą sisteminti, lyginti ir daryti išvadas.Tinka jaunesniojo mokyklinio amžiaus ir vyersniems silpnesnių gebėjimų ar intelekto sutrikimą turintiems  mokiniams

 

 Serija ,,Protingas mažylis“ Ugdome loginį mąstymą 6-7 metų vaikams. Presvika, 2009

Šios užduotėlės padės ugdyti vaiko loginį mąstymą, lavins gebėjimą samprotauti ir daryti išvadas.Tinka jaunesniojo mokyklinio amžiaus ir vyersniems silpnesnių gebėjimų ar intelekto sutrikimą turintiems  mokiniams.

 

                 

Serija ,,Protingas mažylis“. Lyginame. 3-4 metų vaikams. Presvika, 2009

Šios užduotėlės padės ugdyti mažylio gebėjimus lyginti daiktų savybes, pastebėti panašumus ir skirtumus

 

Vaikų darželyje smagu žaisti. Linksmoji darželinuko knyga. Ieškok. Mąstyk. Rikiuok. Įmink. Presvika, 2009

Skirta vaikams nuo ketverių metų. Ji padės vaikui išmokti rūpestingai atlikti užduotis, susikaupti ir rasti tinkamus sprendimus. Paprasti ir žaismingai apipavidalinti pratimai skatins logiškai mąstyti, lyginti, abstrahuoti, ugdys kūrybiškumą ir vaizduotę.

 

.

Vaikų darželyje smagu žaisti. Spalvingoji darželinuko knyga. Formos. Spalvos. Aibės. Skaičiai. Presvika, 2009

Skirta vaikams nuo ketverių metų. Ji padės vaikui išmokti rūpestingai atlikti užduotis, susikaupti ir rasti tinkamus sprendimus. Paprasti ir žaismingai apipavidalinti pratimai skatins logiškai mąstyti, lyginti, abstrahuoti, ugdys kūrybiškumą ir vaizduotę

 

2-metis pažįsta pasaulį. Žaidžiu. Lyginu. Spalvinu. Klijuoju. Presvika, 2009

Knygelė padės jauniausiems skaitytojams geriau pažinti juos supančią aplinką. Užduotėlės parengtos atsižvelgiant į nurodyto amžiaus vaikų gebėjimus ir pomėgius. Atlikdami jas mažyliai ugdysis vaizduotę ir pastabumą, klijuodami lipdukus lavins tiksliąją motoriką. Tiktų ir vyresniems sutrikusio intelekto vaikams.

 

 

3- metis pažįsta pasaulį. Žaidžiu. Lyginu. Spalvinu. Klijuoju. Presvika, 2009

Knygelė padės jauniausiems skaitytojams geriau pažinti juos supančią aplinką. Užduotėlės parengtos atsižvelgiant į nurodyto amžiaus vaikų gebėjimus ir pomėgius. Atlikdami jas mažyliai ugdysis vaizduotę ir pastabumą, klijuodami lipdukus lavins tiksliąją motoriką.Tiktų  ir vyresniems sutrikusio intelekto vaikams.

 

 

4- metis pažįsta pasaulį. Žaidžiu. Lyginu. Spalvinu. Klijuoju. Presvika, 2009

Knygelė padės jauniausiems skaitytojams geriau pažinti juos supančią aplinką. Užduotėlės parengtos atsižvelgiant į nurodyto amžiaus vaikų gebėjimus ir pomėgius. Atlikdami jas mažyliai ugdysis vaizduotę ir pastabumą, klijuodami lipdukus lavins tiksliąją motoriką.Tiktų  ir vyresniems sutrikusio intelekto vaikams.

 

 Logogo 1. Sandra Kriūnė, Irena Norkūnaitė. Logiškai mąstau, bandau, žaidžiu, skaičiuoju. Presvika. 2012

Pratybos skirtos vaikams nuo 4 metų. Lavina loginį mąstymą, pastabumą, smulkiąją rankos motoriką, padės lavinti kalbą, plėsti žodyną. Knygelėje yra žaidimas su kauliuku.

 


Augu sveikas. Galvok, skaičiuok, rašyk, spalvink. Zita Ivaškienė, Regina Židonienė. Presvika, 2011

Įvairios knygelės temos leis geriau pažinti supantį pasaulį, o patrauklios užduotėlės lavins pastabumą, dėmesį, atmintį mąstymą ir padės įgyti įgūdžių, kurių reikės mokantis skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Užduotėlės pateiktos taip, kad atliekant jas, galima plėtoti pokalbį.Todėl  ši knygelė labai pravers ugdant vaiko rišliąją kalbą.Tinkama ikimokyklinio, priešmokyklinio ar žemesnių gebėjimų vyresniems mokiniams.

 

Ūkyje. Galvok, skaičiuok, rašyk, spalvink. Zita Ivaškienė, Regina Židonienė. Presvika, 2011

Įvairios knygelės temos leis geriau pažinti supantį pasaulį, o patrauklios užduotėlės lavins pastabumą, dėmesį, atmintį mąstymą ir padės įgyti įgūdžių, kurių reikės mokantis skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Užduotėlės pateiktos taip, kad atliekant jas, galima plėtoti pokalbį.Todėl  ši knygelė labai pravers ugdant vaiko rišliąją kalbą.Tinkama ikimokyklinio, priešmokyklinio ar žemesnių gebėjimų vyresniems mokiniams.

 

 

Miške. Galvok, skaičiuok, rašyk, spalvink. Zita Ivaškienė, Regina Židonienė. Presvika, 2006

Įvairios knygelės temos leis geriau pažinti supantį pasaulį, o patrauklios užduotėlės lavins pastabumą, dėmesį, atmintį mąstymą ir padės įgyti įgūdžių, kurių reikės mokantis skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Užduotėlės pateiktos taip, kad atliekant jas, galima plėtoti pokalbį.Todėl ši knygelė labai pravers ugdant vaiko rišliąją kalbą.Tinkama ikimokyklinio, priešmokyklinio ar žemesnių gebėjimų vyresniems mokiniams.

 

Garažas. Galvok, skaičiuok, rašyk, spalvink. Zita Ivaškienė, Regina Židonienė. Presvika, 2006

Įvairios knygelės temos leis geriau pažinti supantį pasaulį, o patrauklios užduotėlės lavins pastabumą, dėmesį, atmintį mąstymą ir padės įgyti įgūdžių, kurių reikės mokantis skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Užduotėlės pateiktos taip, kad atliekant jas, galima plėtoti pokalbį.Todėl  ši knygelė labai pravers ugdant vaiko rišliąją kalbą.Tinkama ikimokyklinio, priešmokyklinio ar žemesnių gebėjimų vyresniems mokiniams.

 

Klausyk. Tark. Galvok. Spalvink. Tark mus aiškiai. R L. Zita Ivaškienė, Regina Siira.  Presvika, 2009

Skirta  vaikams, patiriantiems  garsų tarimo sunkumų. Užduotys pateikiamos taip, kad vaikai kuo dažniau tartų mokomą garsą, nes gebėjimas išgirsti garsą, taisyklingai jį ištarti bei erdvinio suvokimo, smulkiosios motorikos lavinimas yra sėkmingo skaitymo ir rašymo mokymosi prielaida. Patrauklumo ugdymo(si) procesui suteiks lipdukai, kuriuos vaikai turės iškirpti ir tinkamose vietose priklijuoti.

 

Klausyk. Tark. Galvok. Spalvink. Tark mus aiškiai. S Š.  Zita Ivaškienė, Regina Siira.  Presvika, 2009

Skirta  vaikams, patiriantiems  garsų tarimo sunkumų. Užduotys pateikiamos taip, kad vaikai kuo dažniau tartų mokomą garsą, nes gebėjimas išgirsti garsą, taisyklingai jį ištarti bei erdvinio suvokimo, smulkiosios motorikos lavinimas yra sėkmingo skaitymo ir rašymo mokymosi prielaida. Patrauklumo ugdymo(si) procesui suteiks lipdukai, kuriuos vaikai turės iškirpti ir tinkamose vietose priklijuoti.

 

 

Kalbame taisyklingai. Presvika, 2009

Knygelių serija padės ugdyti vaiko kalbinę klausą, mąstymą, skaitymo įgūdžius. Užduotys žadins smalsumą ir norą taisyklingai skaityti ir rašyti.

ŽODŽIAI, RAIDĖS IR GARSAI. 6–7 metų vaikams

Atliekant užduotėles reikės nustatyti garso vietą žodyje, atskirti panašius garsus, įrašyti tinkamas raides. Tinka logopedui darbui su kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčiais mokiniais.

 

SKIEMENUOJAME. 6–7 metų vaikams.Presvika, 2009

Užduotėlės supažindins su žodžių skaidymu skiemenimis, padės išmokti nustatyti skiemenų skaičių, netgi surasti kirčiuotą skiemenį. Tinka logopedui darbui su kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčiais mokiniais.

 

SKAITOME ŽODŽIUS. 6–7 metų vaikams. Presvika, 2009

Užduotėlės padės ugdyti vaiko pradinius įgūdžius skaityti ir suvokti žodžių reikšmę. lavins įgūdžius jungti garsus ir skiemenis. Tinka logopedui darbui su kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčiais mokiniais.

 

SKAITOME SAKINIUS. 6–7 metų vaikams. Presvika, 2009  

Užduotėlės padės toliau tobulinti vaiko skaitymo įgūdžius, skatins gerai suprasti nesudėtingų sakinių reikšmę.

Atliekant užduotėles  teks parinkti sakiniams tinkamus paveikslėlius, sudaryti iš pateiktų žodžių sakinius, baigti juos rašyti.Tinka logopedui darbui su kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčiais mokiniais.

 

ŽODŽIŲ ŽAIDIMAI. 6–7 metų vaikams. Presvika, 2009

Užduotėlės padės ugdyti vaiko fonetinę klausą, mąstymą, skitymo įgūdžius, žadins smalsumą ir norą mokytis taisyklingai rašyti. Tinka logopedui darbui su kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčiais mokiniais.

 

PARENKAME PRIELINKSNIUS. 6–7 metų. Presvika, 2009

Užduotėlės padės įsidėmėti ir taisyklingai vartoti prielinksnius: reikės įsižiūrėti į paveikslėlį, perskaityt sakinius ir įrašyti tinkamą prielinksnį.Tinka logopedui darbui su kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčiais mokiniais.

  

BALSIAI IR PRIEBALSIAI. 6–7 metų. Presvika, 2009

Užduotėlės supažindins su garsais ir juos žyminčiomis raidėmis.Tinka logopedui darbui su kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčiais mokiniais.

 

 

Mažasis Matematikas. Presvika,2009

Knygelių serijos užduotys padės vaikams pažinti skaitmenis, juos sieti su daiktų skaičiumi, atlikti matematikos veiksmus., lavins matematinius įgūdžius.

SKAITMENYS 5-6 metų vaikams

Atlikdamas užduoteles vaikas pažins skiemenis, įgus sieti juos su tam tikru daiktų skaičiumi.

 

SKAIČIUOJAME 6-7 metų vaikams. Presvika, 2009

Atlikdamas užduotėles vaikas pažins kiekinius ir kelintinius skaičius, sieti skaitmenį su tam tikru daiktų skaičiumi.

 

LYGINAME SKAIČIUS 6-7 metų vaikams. Presvika, 2009

Užduotėlės mokys lyginti daiktų grupes, vartoti sąvokas "daugiau", "mažiau", "lygiai".

 

SUDEDAME 6-7 metų vaikams. Presvika, 2009

Užduotėlės mokys sudėti, pažinti aritmetinius veiksmus.

 

ATIMAME 6-7 metų vaikams. Presvika, 2009

Užduotėlės mokys atmti, pažinti aritmetinius veiksmus.

SKAIČIŲ SANDARA 6-7 metų vaikams. Presvika, 2009

Užduotėlės supažindins su skaičių sandara, mokys savarankiškai surinti reikiamą skaičių objektų.

 

SPRENDŽIAME UŽDAVINIUS 6-7 metų vaikams. Presvika, 2009

 

Iliustruoti uždaviniai padės vaikui suvokti žodinius uždavinius ir mokytis savarankiškai spręsti.

 

  

DAUGINAME IR DALIJAME 7-8 metų vaikams. Presvika, 2009

Iliustruotos užduotėlės padės suprasti vaikams daugybos ir dalybos veiksmus. 

 

Įdomusis 3-mečio elementorius. Presvika,2009

Serija lavinamųjų knygelių, padedančių ugdyti pastabumą, mąstymą ir atmintį, smulkiąją rankų motoriką.

Dalis užduočių papildytos lipdukais.

 

Įdomusis 4-mečio elementorius. Presvika,2009

 

 

Įdomusis 5-mečio elementorius. Presvika,2009

 

Įdomusis 6-mečio elementorius. Presvika,2009

 

 

Mažylio akademija. Presvika, 2010.

Knygelių serija padės žaidimo forma ugdyti ir tobulinti įvairius gebėjimus: rankos judesius, gebėjimą skirti spalvas ir formas, vaizduotę ir gebėjimą susikaupti, mąstymą, kalbinius įgūdžius, erdvinį suvokimą.

Lavinamosios 2-mečio užduotys

   

 

Lavinamosios 3-mečio užduotys. Presvika, 2010.

 

Lavinamosios 4-mečio užduotys. Presvika, 2010.

Lavinamosios 5-mečio užduotys. Presvika, 2010.

 

Keliauju į Skaičių šalį. 1, 2, 3, 4, 5. A. Vaičiulienė. Šviesa, 2006

Kygelėje pateikiama įvairių užduočių daiktams skaičiuoti, skaičių iki 5 sąvokai sudaryti ir įtvirtinti.

Mokoma rašyti skaitmenis, grupuoti bei skaičiuoti figūras, supažindinama su grafiniais pratimais. Daug džiaugsmo mažyliams turėtų suteikti spalvinimo užduotys.

 

 

Keliauju į Skaičių šalį. 6, 7, 8, 9, 10. A.Vaičiulienė. Šviesa, 2006

Knygelėje pateikiama įvairių matematinių užduočių daiktams skaičiuoti, skaičių, nuo 6 iki 10 sąvokai įtvirtinti, skaitmenims rašyti, taip pat grafinių pratimų, įvairių lyginimo užduočių. Daug džiaugsmo mažieji patirs spalvindami piešinėlius.

 

 

                             Skaičiuoju, spalvinu, mokausi. 1, 2, 3, 4, 5. A.Vaičiulis. Šviesa, 2006

Knygelėje pateikiamos užduotys daiktams skaičiuoti, lyginti, skaičių iki 5 sąvokai sudaryti. Supažindinama su skaitmenimis nuo 1 iki 5, mokoma juos rašyti. Daugiausia džiaugsmo mažiesiems suteiks spalvinimo užduotys.

 

 

                         Skaičiuoju, spalvinu, mokausi. 6, 7, 8, 9, 10. A.Vaičiulis. Šviesa, 2006

Knygelėje pateikiama užduočių daiktams skaičiuoti, lyginti, skaičių iki 10 sąvokai sudaryti. Supažindinama su skaitmenimis nuo 6 iki 10, mokoma juos piešti, rašyti.

Daug džiaugsmo mažiesiems suteiks spalvinimo užduotys.

 

 

 

Matematika.Užduotys 5-6 metų vaikams. Ona Štitilienė, Margarita Jurevičienė. Šviesa, 2014.

Ši knygutė- pirmoji vaiko pažintis su nauju, paslaptingu ir įdomiu dalyku, vadinamu matematika. Atlikdami užduotis, vaikai susipažįsta su matematinėm sąvokom, lygina, grupuoja daiktus, susipažįsta su skaičiais nuo 1 iki 10, su sudėties, atimties veiksmais, su pagrindinėm geometrinėm figūrom, pradeda orientuotis popieriaus lape, mokosi valdyti rašiklį. Užduotys skatina  vaiką domėtis aplinka, pritaikyti matematoką gyvenime.

 

  
  
Skaičiuoju iki trijų. Ona Štitilienė, Margarita Giedrikienė. Šviesa, 2004

Pratybų sąsiuvinis lavinamųjų klasių mokiniams. Padeda ugdyti pirmuosius matematikos vaizdinius ir sąvokas: dydžio, formos. Supažindina su pirmaisiais skaitmenimis, moko naudoti rašymo priemonėmis.

 

 

Matematika. 1-asis pratybų sąsiuvinis II klasei. Ona Štitilienė. Šviesa, 2002

Parengta pagal tos pačios autorės vadovėlį Matematika II klasei specialiųjų poreikių mokiniams. Sąsiuvinyje pateikiamos įvairios užduotys: rašymo, spalvinimo, braižymo, skaičiavimo. Skirta specialiųjų poreikių mokiniams.

 

 

Matematika. 2-asis pratybų sąsiuvinis II klasei. Ona Štitilienė. Šviesa, 2002

Parengta pagal tos pačios autorės vadovėlį Matematika II klasei specialiųjų poreikių mokiniams. Sąsiuvinyje pateikiamos įvairios užduotys: rašymo, spalvinimo, braižymo, skaičiavimo. Skirta specialiųjų poreikių mokiniams.

 

Matematika. 1-asis pratybų sąsiuvinis III klasei. Ona Štitilienė. Šviesa , 2002

Parengta pagal Onos Štitilienės vadovėlį Matematika III klasei specialiųjų poreikių mokiniams. Skirta specialiųjų poreikių mokiniams.

 

Matematika. 2-asis pratybų sąsiuvinis III klasei. Ona Štitilienė. Šviesa, 2002

Parengta pagal Onos Štitilienės vadovėlį Matematika III klasei specialiųjų poreikių mokiniams. Skirta specialiųjų poreikių mokiniams.

 

                       Matematika. 3-iasis pratybų sąsiuvinis III klasei. Ona Štitilienė. Šviesa, 2002

Parengta pagal Onos Štitilienės vadovėlį Matematika III klasei specialiųjų poreikių mokiniams. Skirta specialiųjų poreikių mokiniams.

 

Matematika. 1-asis pratybų sąsiuvinis IV klasei. Ona Štitilienė. Šviesa, 2004

Parengta pagal Onos Štitilienės vadovėlį Matematika IV klasei specialiųjų poreikių mokiniams. Skirta specialiųjų poreikių mokiniams.

 

Matematika. 2-asis pratybų sąsiuvinis IV klasei. Ona Štitilienė. Šviesa, 2003

Parengta pagal Onos Štitilienės vadovėlį Matematika IV klasei specialiųjų poreikių mokiniams. Skirta specialiųjų poreikių mokiniams.


Matematika. 1-asis pratybų sąsiuvinis VI klasei. Ona Štitilienė. Šviesa, 2004

Atsižvelgiant į specialiųjų poreikių mokinių gebėjimų lygį, sąsiuvinyje pateikiamos šiai amžiaus grupei pagal programą sudarytos užduotys, kurias atlikdami mokiniai ugdo gebėjimus ir geriau įsisavina matematikos medžiagą. Skirta specialiųjų poreikių mokiniams.

 

Matematika. 2-asis pratybų sąsiuvinis VI klasei. Elena Pulokienė. Šviesa, 2003

Sąsiuvinyje pateikiamos užduotys atitinka vadovėlio medžiagą, kurią mokiniai pradeda mokytis po Naujųjų metų. Glaudžiai su vadovėliu susietos užduotys padeda mokytojui geriau siekti mokinių įgūdžių įtvirtinimo. Skirta specialiųjų poreikių mokiniams.

 

 

Matematika. 1-asis pratybų sąsiuvinis VII klasei. Ona Štitilienė. Šviesa, 2003

Atsižvelgiant į specialiųjų poreikių mokinių gebėjimų lygį, sąsiuvinyje pateikiamos šiai amžiaus grupei pagal programą sudarytos užduotys, kurias atlikdami mokiniai ugdo gebėjimus ir geriau įsisavina matematikos medžiagą. Skirta specialiųjų poreikių mokiniams.

 

Matematika. 2-asis pratybų sąsiuvinis VII klasei. Elena Pulokienė. Šviesa, 2003

Sąsiuvinyje pateikiamos užduotys atitinka vadovėlio medžiagą, kurią mokiniai pradeda mokytis po Naujųjų metų. Glaudžiai su vadovėliu susietos užduotys padeda mokytojui geriau siekti mokinių įgūdžių įtvirtinimo. Skirta specialiųjų poreikių mokiniams.

 

Matematika. 1-asis pratybų sąsiuvinis VIII klasei. Elena Pulokienė, Raminta Dovydienė. Šviesa, 2005

Pritaikyta prie 2004 metais išleisto naujo E. Pulokienės vadovėlio Matematika VIII klasei specialiųjų poreikių mokiniams. Skirta specialiųjų poreikių mokiniams.

 

Matematika. 2-asis pratybų sąsiuvinis VIII klasei. Elena Pulokienė, Raminta Dovydienė. Šviesa, 2005

Pritaikyta prie 2004 metais išleisto naujo E. Pulokienės vadovėlio Matematika VIII klasei specialiųjų poreikių mokiniams Skirta specialiųjų poreikių mokiniams.

 

Matematika. 1-asis pratybų sąsiuvinis IX klasei. Ona Štitilienė. Šviesa, 2005

Pritaikyta prie 2004 metais išleisto naujo O. Štitilienės vadovėlio Matematika IX klasei specialiųjų poreikių mokiniams. Skirta specialiųjų poreikių mokiniams.

 

Matematika. 2-asis pratybų sąsiuvinis IX klasei. Ona Štitilienė. Šviesa, 2005

Pritaikyta prie 2004 metais išleisto naujo O. Štitilienės vadovėlio Matematika IX klasei specialiųjų poreikių mokiniams. Skirta specialiųjų poreikių mokiniams.

 

Pažink pasaulį. Pratybų sąsiuvinis I klasei. Angelija Mačiukaitė. Šviesa, 2003

Pratybų sąsiuvinyje I klasės specialiųjų poreikių mokiniams daug nuovoką ir įgūdžius lavinančių užduočių, o sąsiuvinio gale spalvotas priedas.

 

                    Pažink pasaulį. Pratybų sąsiuvinis II klasei. Angelija Mačiukaitė. Šviesa, 2005

Pasaulio pažinimo pratybų sąsiuvinis II klasės specialiųjų poreikių mokiniams.

 

Zylutė.  Skaitymo pradžiamokslis keturmečiui . Juozas Danilavičius. Šviesa, 2008

Tai spalvinga, labai gerai metodiškai parengta knyga, skirta supažindinti keturmečiams ir vyresniems vaikams su raidėmis, padėti jiems išmokti skaityti.

 

 

Zylutė. Užduotys keturmečiui. Edita Setkauskienė. Šviesa, 2009

Užduočių knygelė pritaikyta prie Juozo Danilavičiaus skaitymo pradžiamokslio keturmečiui „Zylutė“. Raidžių seka šiuose leidiniuose tokia pati. Užduotys padeda vaikui pažinti kalbą ir aplinką, plečia žodyną, lavina rankos judesius, pastabumą, formuoja matematinius vaizdinius, ugdo kūrybiškumą, skatina stebėti ir įsivertinti savo veiklą.

 

Genelis. Skaitymo pradžiamokslis penkiamečiui. Juozas Danilavičius. Šviesa, 2008

Tai spalvinga, labai gerai parengta knyga, skirta supažindinti penkiamečius ir kiek vyresnius vaikus su raidėmis ir mokyti skaityti.

 

Liepsnelė. Skaitymo pradžiamokslis šešiamečiui. Juozas Danilavičius. Šviesa, 2008

Tai patraukli, spalvinga knyga, skirta šešiamečiams vaikams supažindinti su raidėmis ir mokyti skaityti.

 

Aušrelė. Skaitymo knyga šešiamečiams. Pirmoji knyga (serija „Rengiuosi į mokyklą“). Juozas Danilavičius. Šviesa, 2008

„Aušrelė“, leidžiama dviem knygomis, padės priešmokyklinio amžiaus vaikams ne tik pažinti raides, išmokti skaityti, bet ir geriau pažinti aplinką. Su ja ir suaugusiųjų padedami vaikai plės kalbą, turtins žodyną, pratinsis rišliai pasakoti, mokysis išreikšti save. Mažasis galės nuspalvinti knygos piešinius flomasteriais, apvedžiodamas rašymo pavyzdžius, mokysis rašyti raides, žodžius, sakinius. „Aušrelė“ padės vaiką rengti mokyklai.

 

Aušrelė. Skaitymo knyga šešiamečiams. Antroji knyga (serija „Rengiuosi į mokyklą“). Juozas Danilavičius. Šviesa, 2007

„Aušrelė“, leidžiama dviem knygomis, padės priešmokyklinio amžiaus vaikams ne tik pažinti raides, išmokti skaityti, bet ir geriau pažinti aplinką. Su ja ir suaugusiųjų padedami vaikai plės kalbą, turtins žodyną, pratinsis rišliai pasakoti, mokysis išreikšti save. Mažasis galės nuspalvinti knygos piešinius flomasteriais, apvedžiodamas rašymo pavyzdžius, mokysis rašyti raides, žodžius, sakinius. „Aušrelė“ padės vaiką rengti mokyklai

 

 

Skaitymo pratybos. Loreta Barzdonytė-Morkevičienė. Šviesa, 2006                                  Mokymo priemonė „Skaitymo pratybos“ skirta 6-7 metų vaikų skaitymo mokymui ir kalbos analizei. „Skaitymo pratybos“ pritaikytos ir skiriamos vaikams, turintiems žymių klausos, intelekto, kalbos ir komunikacijos, specifinių pažinimo, somatinių bei neurologinių, kompleksinių sutrikimų bei stokojantiems mokymosi motyvacijos. Nuosekli metodinė sistema padės jiems įveikti skaitymo sunkumus.
Pradinių klasių mokytojai, logopedai, specialieji pedagogai, surdopedagogai „Skaitymo pratybomis“ galės remtis ne tik per pamokas, bet ir dirbdami su vaikais individualiai per specialiąsias logopedines, tarties, kalbos ir klausos lavinimo pratybas. Mokymo priemonė sudaryta iš lapų, kurie yra karpomi, pratybos kelių sudėtingumo lygių. Tad mokytojui bus patogu parinkti mokomąją medžiagą ir veiklos būdus įvairių gebėjimų vaikams, nesunku užduotis diferencijuoti, atsižvelgiant į vaiko galimybes, poreikius ir pasiekimų lygį, mokymosi tempą. Mokymo priemonę sudaro karpomasis raidynas, paveikslėliai ir jų pavadinimai, sakinio sandaros, žodžių garsinės ir raidinės struktūros schemos, skiemenys, žodžiai, įdomiosios pratybos - kryžiažodžiai, loto, prizai žaidiminei veiklai.

Kaip naudoti mokymo priemonę, mokytojai  ras daug pasiūlymų kartu pateikiamoje metodinėje medžiagoje.

 

 

 


 Rankos lavinimo pratybos 1-2 d. L. Barzdonytė-Morkevičienė. Šviesa, 2007

Mokomoji priemonė, skirta priešmokyklinukams.

Pratybos paremtos nuoseklia metodika, padedančia vaikui pasirengti rašyti.

Užduotys padės lavintis regimąjį suvokimą, lavinti rankos raumenis, rankos judesių tikslumą, akies ir rankos koordinaciją.

Pateikiama metodinių patarimų ir paaiškinimų, kaip kuo geriau paruošti vaiką rašymui.

 Rašymas. 1-asis pratybų sąsiuvinis I klasei. Loreta Barzdonytė-Morkevičienė. Šviesa, 2008

Rašymo pratybų sąsiuvinis skiriamas I klasės mokiniams.
Neprigirdinčiųjų ir kurčiųjų mokyklose jį galima naudoti parengiamojoje klasėje. Pratybų sąsiuvinyje pirmiausia pateikiamos parengiamosios rašymo ir piešimo užduotys. Jas atlikdami, vaikai lavins rankos judesius piešdami. Toliau pateikiamos visų didžiųjų ir mažųjų raidžių, jų junginių, žodžių, sakinių rašymo užduotys ir pavyzdžiai. Jos skirtos taisyklingo, aiškaus, rišlaus pradinio rašymo įgūdžiams formuoti.

 

 

Rašymas. 2-asis pratybų sąsiuvinis I klasei. Loreta Barzdonytė-Morkevičienė. Šviesa, 2008                                                                                                                          

Rašymo Pratybų sąsiuvinis skiriamas I klasės mokiniams. Neprigirdinčiųjų ir kurčiųjų mokyklose jį galima naudoti parengiamojoje klasėje.
Šis pratybų sąsiuvinis tinka bendrojo lavinimo mokykloje integruotai besimokantiems specialiųjų poreikių mokiniams.  Pratybų sąsiuvinyje pirmiausia pateikiamos parengiamosios rašymo ir piešimo užduotys. Jas atlikdami, vaikai lavins rankos judesius piešdami. Toliau pateikiamos visų didžiųjų ir mažųjų raidžių, jų junginių, žodžių, sakinių rašymo užduotys ir pavyzdžiai. Jos skirtos taisyklingo, aiškaus, rišlaus pradinio rašymo įgūdžiams formuoti.

 

 

 Dailyraštis. Dailaus rašto pratybų sąsiuvinis. Loreta Barzdonytė-Morkevičienė. Šviesa, 2008

Dailyraščio pratybų sąsiuvinis skiriamas taisyklingo, aiškaus, rišlaus rašto įgūdžiams ugdyti ir mokinių rašysenos trūkumams taisyti. Jis pravers tiems, kurie jau yra pramokę rašyti ir nori patobulinti rašymo įgūdžius. Užduotys  padės pakartoti visas raides ir mokytis taisyklingai rašyti siauresnių linijų sąsiuvinyje. Sąsiuvinis kaip papildoma mokymo priemonė gali būti naudojamas bet kurios klasės vaikams, kurių rašysena netvarkinga, nedaili. Dailyraščio sąsiuvinyje mažosios ir didžiosios raidės grupėmis kartojamos einant nuo lengvesnių prie sunkesnių. Rašymo pratyboms pateikiama raidžių, raidžių junginių, žodžių, sakinių rašymo pavyzdžių, užduočių rašymo rišlumui mokyti. Kiekvienos raidžių grupės gale yra kontrolinių užduočių. Vaikui siūloma įsivertinti atliktas užduotis. Nuosekliai atlikdami pratybų sąsiuvinio užduotis, mokiniai palengva įveiks sunkumus, įgis taisyklingo rašymo įgūdžių.

 

 

Mokomės kalbėti. 1-asis pratybų sąsiuvinis. Zofija Norvaišienė. Šviesa, 2007

Pratybų sąsiuvinis yra sudedamoji mokomojo komplekto neprigirdintiesiems dalis. Juose vaikai atlieka užduotis, padedančias įtvirtinti vadovėlio „Mokomės kalbėti“, 1-oji knyga, medžiagą.

 

Mokomės kalbėti. 2-asis pratybų sąsiuvinis. Loreta Barzdonytė-Morkevičienė, Zofija Norvaišienė. Šviesa, 2007

Pratybų sąsiuvinis yra sudedamoji mokomojo komplekto neprigirdintiesiems dalis. Juose vaikai atlieka užduotis, padedančias įtvirtinti vadovėlio „Mokomės kalbėti“, 2-oji knyga, medžiagą

 

Žaisdami mokomės. Rašybos įgūdžių ugdymo ir žinių kartojimo užduotys. R.Samuolienė.V klasei. Šviesa, 2006

Moksleiviai, dažnai pasiklystantys lietuvių kalbos taisyklių suvokimo ir pritaikymo labirintuose, su malonumu mokosi žaisdami, piešdami, kurdami skaičiuotes ar eilėraštukus. Taip lengviau įsiminti svarbiausias taisykles, suprasti kalbos ir sakinio dalių esmę, pastebėti jų skirtybes, įsidėmėti kai kurių rečiau vartojamų žodžių rašybą, reikšmes.

Šios knygos užduotys padės mokiniams pasikartoti kalbos, sakinio ir žodžio dalis, įtvirtinti sunkesnių žodžių rašybą.

 

                        Mažylis. M. Casoni. Šviesa, 2007

Ugdomosios knygos skiriamos vaikų meninei kompetencijai ugdyti.

Vaikas, atlikdamas užduotis:

-susipažįsta ir išbando dailės priemones: pieštuką, teptuką, flomasterius, vaškines kreideles, temperą, guašą, akvarelinius dažus;

-išmėgina netradicines medžiagas: smėlį, manų kruopas, cukrų, arbatžoles, siūlus, audinį, blizgučius ir kt.;

-mokosi įvairios vaizdavimo technikos – spalvinimo, piešimo rankomis, dekoravimo, spaudavimo, aplikavimo, karpymo.

Ši veikla lavins smulkiąją motoriką, akių ir rankų koordinacija, taktilinius jutimus.

 

 Trupinėlis. Anna M. Bramo. Šviesa, 2007

Ugdomosios knygos skiriamos vaikų meninei kompetencijai ugdyti.

Vaikas, atlikdamas užduotis:

-susipažįsta ir išbando dailės priemones: pieštuką, teptuką, flomasterius, vaškines kreideles, temperą, guašą, akvarelinius dažus;

-išmėgina netradicines medžiagas: smėlį, manų kruopas, cukrų, arbatžoles, siūlus, audinį, blizgučius ir kt.;

-mokosi įvairios vaizdavimo technikos – spalvinimo, piešimo rankomis, dekoravimo, spaudavimo, aplikavimo, karpymo.

Ši veikla lavins smulkiąją motoriką, akių ir rankų koordinacija, taktilinius jutimus.

 

 

 

 

Kas miške auga. Asta Mainelienė, Jūratė Briskmanienė. Šviesa, 2008

Mano Lietuva. Asta Mainelienė, Jūratė Briskmanienė. Šviesa, 2008

Kuo ir kaip keliaujame. Asta Mainelienė, Jūratė Briskmanienė. Šviesa, 2008

Ką ir kuo matuojame. Asta Mainelienė, Jūratė Briskmanienė. Šviesa, 2008

Sodo ir daržo gėrybės. Asta Mainelienė, Jūratė Briskmanienė. Šviesa, 2007

Vandens paslaptys. Asta Mainelienė, Jūratė Briskmanienė. Šviesa, 2007

Kas tvartelyje gyvena. Asta Mainelienė, Jūratė Briskmanienė. Šviesa, 2007

Aš esu nepaprastas.Asta Mainelienė, Jūratė Briskmanienė. Šviesa, 2007

Aš ir kiti žmonės.Asta Mainelienė, Jūratė Briskmanienė. Šviesa, 2007

Namai namučiai.Asta Mainelienė, Jūratė Briskmanienė. Šviesa, 2007

Metų karuselė. Asta Mainelienė, Jūratė Briskmanienė. Šviesa, 2007

Drabužiai puošia ir šildo. Asta Mainelienė, Jūratė Briskmanienė. Šviesa, 2007

Pratybų sąsiuviniai (kiekvieną galima įsigyti atskirai) skiriami priešmokyklinukų pažinimo, komunikavimo, meninei, sveikatos saugojimo ir socialinei kompetencijoms ugdyti(s).

Atlikdami užduotis vaikai papildo savo žodyną, mokosi pasakoti, susipažįsta su rašmenimis, kalbinę raišką sieja su kitomis raiškos formomis, ugdosi loginį mąstymą. Lavinama akių ir rankų koordinacija, smulkieji pirštų raumenys. Karpydami, spalvindami, klijuodami vaikai ugdosi kruopštumą, atidumą, tvarkingumą.

 

 Mano raidinėlis. 5-6 metų vaikams. Margarita Jurevičienė. Šviesa, 2014.

Užduotys skatina vaiką tyrinėti, atrasti, pažinti grafinius ženklus, susipažinti su raidėmis, nustatyti pirmą žodžio garsą, skaitant jungti raides į skiemenis, pasakoti apie knygelės paveikslėlius, sukaupti ir išlaikyti dėmesį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smalsiukas. Užduotys ir kūrybiniai projektai 3 metų vaikams. Giovanna Paesani. Šviesa, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Smalsiukas. Užduotys ir kūrybiniai projektai 4 metų vaikams. Giovanna Paesani. Šviesa, 2008

 

 

 

 

 

Smalsiukas. Užduotys ir kūrybiniai projektai 5 metų vaikams. Giovanna Paesani. Šviesa, 2008

Vaikas, atlikdamas užduotis ir įgyvendindamas kūrybinius projektus, stebi ir tyrinėja aplinką, domisi savimi ir kitais žmonėmis, jų veikla, savo sveikata ir saugumu, ugdosi mąstymą, lavinasi pastabumą, klausymo įgūdžius, plečia savo žodyną, ugdosi rišliąją kalbą, lavinasi akies ir rankos koordinaciją, išmėgina ir derina įvairias dailės priemones ir vaizdavimo technikas, ugdosi kūrybiškumą ir vaizduotę, išreiškia save. Kiekvieną galima įsigyti atskirai.

 

Kalbos ugdymas. Loreta Barzdonytė-Morkevičienė. Šviesa, 2009

Knyga padeda vaikui pažinti lietuvių kalbą ir ugdytis kalbėjimo įgūdžius: skatinama laikytis kalbos etiketo, lavinama kalbinė klausa, plečiamas žodynas, tobulinami gramatiniai gebėjimai, ugdoma rišlioji kalba. Žaidimu paremtos užduotys skatina vaiko domėjimąsi kalba, padeda suvokti kalbos prasmę, lavina kalbos jausmą, plečia sakytinio kalbėjimo patirtį, žadina kalbinį kūrybiškumą, ugdo kalbos vartojimo gebėjimus.

 

Sveikas, rudenie! (serija „Laisvalaikio žaidimai“). Loreta Barzdonytė-Morkevičienė. Šviesa, 2008

Sveika, vasara! (serija „Laisvalaikio žaidimai“). Loreta Barzdonytė-Morkevičienė. Šviesa, 2008

Sveika, žiema! (serija „Laisvalaikio žaidimai“). Loreta Barzdonytė-Morkevičienė. Šviesa, 2008

                  

Sveikas, pavasari! (serija „Laisvalaikio žaidimai“). Loreta Barzdonytė-Morkevičienė. Šviesa, 2008

Knygelės  (kiekvieną galima įsigyti atskirai) skatina vaikus domėtis metų laikų požymiais, gamtos reiškiniais, gyvūnų ir augalų gyvenimu, vaikų ir suaugusiųjų veikla įvairiais metų laikais.

Leidiniuose pateikiama kryžiažodžių, raidžių ir žodžių žaidimų bei kitų įdomių užduočių, susijusių su metų laikais. Žaisdami vaikai mėgina skaityti arba skaito žodžius, rašinėja, nagrinėja žodžių sandarą, skaičiuoja, lavina savo pastabumą, dėmesį, rankos judesius, plečia žodyną.

 

 

 

  
 

Lietuvių kalbos užduotys 6 klasei. (Taip lengviau). Levutė Karčiauskienė. Vaga, 2003

Pratybų sąsiuvinis skirtas bendrojo lavinimo mokyklų šeštų klasių mokiniams.

Tai  papildoma mokymo priemonė tiems, kurie patiria mokymosi sunkumų.

 

Užduotys būdvardžio linksniams įtvirtinti. A. Bitienė, R. Markauskienė, J. Uljanovienė.Žuvėdra , 2006

Pratybos skirtos sutrikusios klausos mokiniams. Užduotys padeda formuoti žodžių junginių sudarymo įgūdžius, tvirtinti sakinio sudarymo taisykles. Pratybomis gali naudotis pedagogai, dirbantys su specialiųjų poreikių mokiniais.

 

Pratybų sąsiuvinis garso S įtvirtinimui. Laima Daublienė. Žuvėdra , 2008

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Dėl įsigijimo kreiptis į leidyklą.

 

 

Pratybų sąsiuvinis garsų Š, Ž įtvirtinimui. Laima Daublienė. Žuvėdra , 2008

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Dėl įsigijimo kreiptis į leidyklą.

 

Pratybų sąsiuvinis garso R įtvirtinimui. Laima Daublienė. Žuvėdra , 2008

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Dėl įsigijimo kreiptis į leidyklą.

 

Skaitiniai 5 klasei, I knyga. Milda Pošiūtė - Žebelienė. Žuvėdra , 2007

Literatūros mokymo priemonė vaikams, turintiems klausos sutrikimą.

 

Skaitiniai 5 klasei, II knyga. Milda Pošiūtė – Žebelienė. Žuvėdra , 2007

Literatūros mokymo priemonė vaikams, turintiems klausos sutrikimą

 

Labas, raide. Mokausi skaityti 1 knyga 3-6 metų vaikams. Asta Kisielienė. Tyto alba, 2015

Tai skaitymo pradžiamokslis pradedantiems mokytis skaityti vaikams. Atlikdami užduotis vaikai susipažins su raidėmis, suvoks, kad raidė – tai tam tikras garsą žymintis ženklas, kad jungdami raides galime perskaityti žodį, sakinį. Šalia užduočių pateikiami sutartiniai ženklai, kad nemokantys skaityti mažieji galėtų dirbti savarankiškai. Knyga bus naudinga ir logopedams bei specialiesiems pedagogams, dirbantiems su vaikais, turinčiais skaitymo ir rašymo sunkumų.

 

Labas, raide. Mokausi skaityti 2 knyga 4-67metų vaikams. Asta Kisielienė. Rima Virketienė.Tyto alba, 2011

Antroje knygoje  vaikai susipažins su dar neišmoktomis pirmoje knygoje raidėmis, dvibalsiais, skautys sudėtingesnius žodžius, sakinius, trumpus tekstus.

Sutartiniai ženklai padės vaikui užduotis atlikti kuo savarankiškiau.

 

   
  
  
  
  
   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas