('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 27
Dabar naršo: 2

Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas

Projektas „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas"
Projekto kodas VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-004

 

Projekto tikslas

Didinti specialiųjų ugdymosi  poreikių mokinių (ypač turinčių autizmo spektro, elgesio/ emocijų, ir kompleksinius sutrikimus) ugdymo(si) veiksmingumą.

Projekto uždaviniai

1.       Tarptautinių seminarų - mokomųjų vizitų ir užsienio ekspertų vedamų kvalifikacijos tobulinimo seminarų Lietuvoje organizavimas ir vykdymas.

2.       Metodinės pagalbos teikimas švietimo pagalbos specialistams.

3.       Metodinių konsultacijų teikimas švietimo pagalbos specialistams, mokytojams bei pedagoginių psichologinių tarnybų specialistams.

4.       Mokymų švietimo pagalbos specialistams, mokytojams ir švietimo administracijos darbuotojams organizavimas ir vykdymas.

5.       Neformalaus ugdymo programų socialinės rizikos, socialinės atskirties ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims įgyvendinimas.

 

Projekto partneriai

Gelgaudiškio specialioji mokykla

Panevėžio specialioji mokykla

Plungės specialioji mokykla

Švėkšnos specialioji mokykla

 

Planuojami rezultatai

 • Suorganizuoti tris (po 5 dienas) tarptautinius mokomuosius vizitus ir kvalifikacijos tobulinimo seminarus Danijoje, Olandijoje, Anglijoje. Dalyvaus 32 asmenys - švietimo pagalbos specialistai, metodinių centrų komandos, kurias sudarys asmenys ugdantys Autizmo spektro sutrikimų, elgesio emocijų sutrikimų, kompleksinius sutrikimus turinčius vaikus.
 • Suorganizuoti 6 seminarus ir 18 konsultacijų, kurias ves 3 ekspertai iš Danijos / Olandijos / Anglijos. Seminaruose dalyvaus 90 asmenų - metodinių centrų komandos (švietimo pagalbos specialistai, mokytojai, vadovai), pedagogai praktikai, I-ame etape parengti konsultantai, lektoriai, švietimo ekspertai.
 • Suorganizuoti seminarą (10 dienų) apie dinaminį mokymosi potencialo įvertinimą, remiantis dr.R.Feuersteino teorija. Seminare dalyvaus 10 asmenų.
 • Diegiant autizmo spektro, elgesio ar/ir emocijų, kompleksinių sutrikimų turinčių mokinių ugdymo patirtis, parengti 3 sisteminio ugdymo aprašus, kuriuose bus pateiktos:
  • Autizmo spektro sutrikimų turinčių mokinių ugdymo gairės;
  • Elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turinčių mokinių ugdymo gairės;
  • Kompleksinių sutrikimų turinčių mokinių ugdymo gairės.
 • Parengti ir išleisti metodinį leidinį (525 egz.) dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo.
 • Išleisti ir metodiniams centrams, bendrojo ugdymo mokykloms, Pedagoginėms psichologinėms tarnyboms, ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms išdalinti TonyAttwoodo knygą „TheCompleteGuide to Asperger'sSyndrome".
 • Įsigyti, išversti, pritaikyti ir išbandyti metodinę priemonę, padedančią įvertinti ankstyvojo amžiaus vaikų raidos ypatumus.
 • Įvykdyti 18 konsultacijų Pedagoginių psichologinių tarnybųspecialistams apie autizmo spektro, elgesio/emocijų ir kompleksinius sutrikimus turinčių mokinių pedagoginio psichologinio vertinimo ir ugdymo ypatumus.
 • Įvykdyti 34 konsultacijas mokytojams, švietimo pagalbos specialistams dirbantiems mokyklose ir metodiniuose centruose, ugdantiems mokinius, turinčius autizmo spektro, elgesio ir/ar emocijų, kompleksinius sutrikimus. Konsultacijas ves I-ame etape parengti konsultantai, metodinių centrų komandos ir mokytojai praktikai.
 • Suorganizuoti tris (po 2 d.) mokymus darbui su metodikomis, kaip įvertinti mokinių gebėjimus, poreikius ir, atsižvelgiant į tai, planuoti tikslingą jų mokymąsi. Mokymuose dalyvaus 25 asmenys (metodinių centrų komandos, švietimo pagalbos specialistai, švietimo ekspertai).
 • Suorganizuoti 20 (po 2 d.) seminarų mokytojams, ugdantiems autizmo spektro, elgesio ir/ar emocijų ir kompleksinius sutrikimus turinčius mokinius bei švietimo administracijos darbuotojams, švietimo pagalbos specialistams. Planuojama, kad seminaruose dalyvaus 500 asmenų.
 • Suorganizuoti 15 (po 3 d.) seminarų švietimo pagalbos specialistams apie darbą su tėvais, tame tarpe ir tėvais auginančiais raidos sutrikimų turinčius vaikus. Planuojama, kad seminaruose dalyvaus 300 asmenų.
 • Parengti ir įgyvendinti ne mažiau 20 val. neformaliojo ugdymo programas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Planuojama, kad neformaliojo ugdymo veiklose dalyvaus 150 socialinės rizikos, socialinės atskirties ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių. Programos bus orientuotos į jų socialinių, meninių, sportinių ir profesinių įgūdžių tobulinimą ir bus įgyvendinamos po pamokų ar mokinių atostogų metu.

 

Kontaktai

Projekto vadovė

Lina Jucytė

Tel. 8 683 13 279

Faksas (8 5) 230 5372

El.paštas lina.jucyte@sppc.lt 

 

Projekto finansininkė

Jelena Liutkevičienė-Šiaulienė

Tel. (8 5) 242 9600

El. paštas jelena.liutkeviciene@sppc.lt

   
  
  
  
  

   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas