('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 27
Dabar naršo: 2

Erasmus+


 

Baigėsi  2015 -  2016  m. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro  kartu su partneriais  Prahos Karolio universitetu Čekijoje, Kalbos ir klausos korekcijos centru Portorož, Slovėnijoje,. Lietuvos Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikine bei Kėdainių Šviesioji gimnazijomis,  Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija vykdytas Erasmus + programos Strateginių partnerysčių Bendradarbiavimo inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi projektas ,,Feuerstein method implementation in school activities'' (Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose (Nr. 014-1-LT01 -KA201-000555).  

Projekto metu tyrėjai ir mokytojai, dirbantys su gabiais vaikais, gilinosi į Dinaminio mokymosi potencialo vertinimo (LPAD) pritaikymą vertinant gabių vaikų mokymąsi, parengė studiją ,,Implementation of Learning Propensity Assessment Device (LPAD) in assessment of gifted children‘‘ (Dinaminio mokymosi potencialo vertinimo pritaikymas gabiųjų ugdyme).

FIE programų mokytojai Čekijoje, Slovėnijoje ir Lietuvoje  vedė  FIE programų užsiėmimus, analizavo FIE programų įtaką vaikų pažinimui ir pasiekimams, parengė rekomendacijas ,,Evaluation of impact of Feuerstein Instrumental Enrichment programs for children with special needs'' (FIE programų įtaka ugdant Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus).     

Projekto metu dalyviai ne tik mokėsi patys, bet ir supažindino pedagogus bei švietimo pagalbos specialistus su  Feuersteino metodu, parengė video medžiagą ,,Implementation  of Feuerstein Instrumental Enrichment program‘‘ (Feuersteino  instrumentinio praturtinimo programos ir jų įgyvendinimas), kuris supažindina su pačiu metodu ir jo programomis, padedančiomis geriau mokytis ir mąstyti, tiek ir jų pritaikymo mokykloje ir klasėje galimybėmis.

 


 

2016 m. rugsėjo 22 d.  įvyko   Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro  organizuota Erasmus+:  Comenius Strateginių partnerysčių projekto ,,The  Feuerstein Method Implementation In School Activities'' (Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose)   (Nr.  2014-1-LT01 -KA201-000555)  baigiamoji konferencija.

   

Konferencijos metu  pedagogams  ir švietimo  pagalbos specialistams buvo pristatytos projekto veiklos ir jų metu sukurti intelektiniai produktai (studija, rekomendacijos, video medžiaga), supažindinantys su Feuersteino metodu ir jo pritaikymo mokyklose galimybėmis. 

 


2016 m. balandžio 18-22 dienomis Slovėnijos Klausos ir kalbos sutrikimų korekcijos centre Portorože įvyko tretieji Erasmus+ Strateginių partnerysčių inovacijų ir pasikeitimo gerąją patirtimi projekto ,,Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose‘‘ mokymai ,,Feueršteino metodų taikymas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus‘‘. 

Mokymuose dalyvavo projekto partneriai iš Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Prahos Karolio universiteto. Mokymų dalyviai lankėsi įvairiose Slovėnijos specializuotose ugdymo įstaigose, skirtose vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Susitikimų metu mokymų dalyviams buvo pristatyta Slovėnijos švietimo sistema, Feuersteino instrumentinio praturtinimo programos (FIE) taikymas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Vizitų metu buvo stebimi praktiniai FIE ir alternatyvių terapijų užsiėmimai, dalinamasi praktine patirtimi.


2015 m. spalio 5-9 dienomis Prahos Karolio universitete įvyko antrieji Erasmus+ Strateginių partnerysčių inovacijų ir pasikeitimo gerąją patirtimi projekto ,,Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose‘‘ mokymai ,,Medijuojamo mokymo teorija‘‘.

 Mokymuose dalyvavo projekto partneriai iš Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Klausos ir kalbos sutrikimų korekcijos centro Slovėnijoje. Mokymų dalyviai lankėsi įvairiose Prahos mokyklose ir gimnazijose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kuriose taikomas Dinaminio mokymosi potencialo vertinimas Fueresteino metodu (LPAD) ir Feuersteino instrumentinio praturtinimo programos (FIE). Vizitų metu buvo stebimi praktiniai užsiėmimai, organizuoti susitikimai su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, mokiniais, aptartos Feueršteino metodų praktinio taikymo galimybės ir poveikis, taikymas Čekijos švietimo sistemoje. 

 


 

2015 m. gegužės 4-8 dienomis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre įvyko pirmieji Erasmus+ Strateginių partnerysčių inovacijų ir pasikeitimo gerąją patirtimi projekto ,,Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose‘‘ mokymai ,,Feuersteino metodo pritaikymas gabiųjų ugdyme‘‘.

Mokymuose dalyvavo projekto partneriai iš Karlovo universiteto Prahoje, Klausos ir kalbos sutrikimų korekcijos centro Slovėnijoje, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro bei trijų Lietuvos mokyklų -Vilniaus S. Stanevičiaus ir A. Kulviečio vidurinių mokyklų bei Kėdainių Šviesiosios gimnazijos. Mokymų dalyviai ir partneriai turėjo galimybę susipažinti ir aptarti Dinaminio mokymosi potencialo vertinimo Fueresteino metodu (LPAD) ir Feuersteino instrumentinio praturtinimo programų (FIE) pritaikymo gabiųjų ugdyme galimybes, susipažinti su partnerių institucijomis ir jose vykdomomis projekto veiklomis bei aptarti aktualius projekto administravimo ir vykdymo klausimus.

Daugiau informacijos apie  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomą ir koordinuojamą Erasmus+: Comenius programos 2 pagrindinio veiksmo Strateginių partnerysčių projektą Nr. 2014-1-LT01 -KA201-000555 ,,Feuerstein method implementation in school activities'' (Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose).

 


 


2014 m. gruodžio 23 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras ir Švietimo mainų paramos fondas pasirašė dotacijos sutartį 2 metų trukmės Erasmus+: Comenius programos 2 pagrindinio veiksmo - Strateginių partnerysčių projektui Nr. 2014-1-LT01 -KA201-000555 ,, Feuerstein method implementation in school activities'' (Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose). Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras kartu su partneriais... plačiau skaitykite čia>>

Taip pat daugiau apie programą galite sužinoti el. paštu: aida.simelioniene@sppc.lt

   
  
  
  
  

   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas