('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 81
Dabar naršo: 4

Leidiniai

Lankstinukai


 
 
Plakatai

 

Užimtumo grupės

 

Ugdymo grupės
 

 

Knygos

 

"Valstybinės svarbos projektas "Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas" patirtis. 2005-2008 metai"

                                                        Leidinį sudarė Kristina Ignatavičienė.

Šiame leidinyje pristatomas projekto tikslas, uždaviniai, veiklos, rezultatai, išsamiai aprašomos užimtumo grupių, skirtų mokyklos nelankantiems ir nereguliariai ją lankantiems mokinimas, ir ugdymo grupių, skirtų specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymui, veiklos, jų organizavimas, iškilę sunkumai bei jų sprendimo būdai.

 

 
  "Iškritusių ir švietimo sistemos mokinių grąžinimo ir
                                            iškritimo iš mokyklos prevencijos modelis ir jo įgyvendinimo rekomendacijos"
Rengė D. Burkauskienė, I. Čižienė, M. Gaigalienė, K. Gudelienė, K. Ignatavičienė, R. Kišonienė, V. Rimkevičienė, S. Valantejienė.
Šiame leidinyje apžvelgiama užsienio šalių ir Lietuvos patirtis sprendžiant mokyklos nelankymo problemą, iškritusių iš švietimo sistemos mokinių grąžinimo ir iškritimo iš mokyklos prevencijos modelio kūrimas, įgyvendinimas šešiose bandomosios veiklos savivaldybėse, aptariamos šio modelio įgyvendinimo galimybės ir pateikiamos rekomendacijos jam įgyvendinti.
 
 
 "Į pagalbą mokytojui ir mokyklai"
                                               Parengė R.Dudzinskienė, R. Kišonienė, A. Luneckienė, D. Žičkienė.
Rekomendacijos pedagoginų psichologinių tarnybų specialistams: ką reikėtų patarti mokytojams, ugdantiems specialiųjų poreikių mokinius.
 
 
 
 "Mokinių, turinčių specialių ugdymo(si) poreikių, ugdymo turinio individualizavimas"
                                              Parengė R. Kišonienė, R. Dudzinskienė.

Rekomendacijos mokytojams, ugdantiems skirtingų poreikių ir gabumų turinčius mokinius.

 
 
 
"Ties nesėkmės riba"
                                                Parengė R.Žiulytė, J.Pipko.

Metodinės rekomendacijos švietimo darbuotojams apie mokyklos nelankymo problemų sprendimą.

 
 
 
 
 

„Bendradarbiavimo galimybės mokykloje teikiant psichologinępedagoginę pagalbą mokiniams”

                                                             Parengė U. Koršunovė.

Rekomendacijos mokyklų specialistams ir klasių auklėtojams.

 

 

 

"Kaip padėti vaikams priimti savo bendraamžius, turinčius neįprastų bruožų"

                                                            Parengė L. Daukšaitė.

Metodinės rekomendacijos pedagogams apie tolerancijos ugdymą klasėje.

 

 

 

Kiti leidiniai

 

"Medžiaga lietuvių gestų kalbos mokymui"

Dažniausiai vartojamų lietuviškų gestų žodynėlis ir A. Kasparavičiaus pasakos "Plaukai", "Kiškių mokykla", "Miaulandija" lietuvių gestų kalba.

Medžiaga (dvd) lietuvių gestų kalbos mokymui skirta ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių vaikams, turintiems klausos sutrikimų.

 

 

   
  
  
  
  

   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas