('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 27
Dabar naršo: 2

Specialiosios pedagogikos skyrius

Specialiosios pedagogikos skyriaus specialistai:

 • Rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą ir teikimo tvarką;
 • Konsultuoja savivaldybių švietimo padalinių specialistus pedagoginių psichologinių tarnybų steigimo, veiklos organizavimo klausimais;
 • konsultuoja savivaldybių PPT specialistus SUP asmenų įvertinimo ir specialiosios pagalbos teikimo klausimais;
 • informuoja pedagogus ir visuomenę vaikų raidos sutrikimų, specialiojo ugdymo klausimais, supažindina su specialiojo ugdymo naujovėmis šalyje ir pasaulyje;
 • organizuoja ir vykdo pedagoginių psichologinių tarnybų specialistų, mokyklų psichologų, specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų profesinės kvalifikacijos tobulinimą, mokymus kitiems pedagogams vaiko raidos ir ugdymo klausimais (išduoda kvalifikacinius pažymėjimus), rengia teisės aktų projektus reglamentuojančius specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo tvarką.
 • renka duomenis apie mokyklose turimas specialiąsias mokymo priemones (SMP) ir jų poreikį;
 • svarsto SMP rengimo ir aprūpinimo jomis prioritetus;
 • organizuoja ir vykdo SMP rengimo projektus (ieško autorių naujoms mokymo priemonėms bei programoms kurti, sudaro su jais sutartis SMP projektams parengti; organizuoja konkursus reikalingų specialiųjų mokymo priemonių rengimui);
 • bendradarbiaudami su leidėjais ir gamintojais renka informaciją apie Lietuvos rinkoje esančias mokymo priemones, tinkančias specialiųjų poreikių mokinių ugdymui;
 • kaupia informaciją apie Lietuvoje išleistas mokymo priemones, svarsto jų pritaikymo darbui su specialiųjų poreikių mokiniais galimybes;
 • renka informaciją apie užsienyje gaminamas mokymo priemones, svarsto jų pritaikymo ir įsigijimo Lietuvos vartotojams galimybes;
 • teikia siūlymų dėl SMP katalogo ir sąrašų sudarymo, bandomųjų SMP pirkimo, organizuoja tyrimus;
 • rengia konsultantus SMP rengimo ir panaudojimo klausimais, organizuoja jiems mokymus.

 

VADOVĖ
Edita Norvaišienė
Tel. (8 5) 230 53 71
el. paštas edita.norvaisiene@sppc.lt

 

PAVADUOTOJA

Lina Palačionienė

tel. (8 5) 242 65 41
el. paštas lina.palacioniene@sppc.lt

 

 

Logopedė Alma Luneckienė, tel. (8 5) 230 5375, el. paštas alma.luneckiene@sppc.lt 

 

Specialioji pedagogė Rimantė Juškuvienė, tel. (8 5) 242 7447, el. paštas rimante.juskuviene@sppc.lt

 

Logopedė Loreta Grikainienė, (8 5) 242 7447, el. paštas loreta.grikainiene@sppc.lt

 

Specialioji pedagogė Rūta Liubinavičienė, tel. (8 5) 230 53 71, el. paštas ruta.liubinaviciene@sppc.lt

 

Specialioji pedagogė Irena Stankuvienė, tel. (8 5) 230 53 71, el. paštas irena.stankuviene@sppc.lt


Psichologė Dalia Žičkienė, (8 5) 242 7447, el.paštas dalia.zickiene@sppc.lt

 

   
  
  
  
  

   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas