('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 27
Dabar naršo: 2

LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatų įgyvendinimas


Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo tikslas – sukurti vaiko teises ir teisėtus interesus bei visuomenės saugumo poreikius atitinkančią ir vaiko, turinčio elgesio sutrikimų, socializacijai, ugdymui bei socialinės, pedagoginės, psichologinės, specialiosios pedagoginės, informacinės arba kitos pagalbos teikimui skirtą vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sistemą, kuri padėtų vaikui įveikti susiformavusį ydingą elgesį, išsiugdyti prasmingo individualaus ir visuomeninio gyvenimo sampratas.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras teikia metodinę pagalbą bei konsultuoja LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatų įgyvendinimo klausimais.

Informacijos teirautis:  rytis.siautkulis@sppc.lt, bei tel.: 8-5 210 1632.

 


Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdydamas ES projektą ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005 atliko analizę ir tyrimą LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimo srityje. Kviečiame susipažinti:

 

   

2010 m. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra atliko vaikų socializacijos centrų veiklos kokybės išorės vertinimą. Plačiau susipažinti su vertinimo išvadomis.

 


 

2009 m. spalį–2010 m. rugsėjį VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija (atsakingu paskirtas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras) vykdė projektą „Darbo su delinkventinio elgesio vaikais taikant vaiko vidutinės priežiūros priemonę tobulinimas ir specialistų kompetencijų ugdymas pasitelkiant Norvegijos patirtį“, finansuojamą pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir Euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“. Leidiniai:

 

Tyrimas „Vaikų, kuriems paskirta vidutinės priežiūros priemonė, situacijos, veiksnių ir priežasčių, paskatinusių nusižengti, analizė“

Leidinys „Darbas su prasižengusiais nepilnamečiais vaikų socializacijos centruose. Norvegijos patirties pritaikymas Lietuvai“

 

 

   
  
  
  
  

   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas