('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 27
Dabar naršo: 2

Psichologinės literatūros pedagogams ir tėvams sąrašas

 

 (leidiniai lietuvių kalba)

 

Naujai papildyta: 

 

Marder L. Spalvotas pasaulis. Vilnius, 2010, Presvika.  Knygoje aprašyti pagrindiniai ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų grupinės dailės terapijos principai ir metodai, o kartu išsamiai pateikta programa „Spalvotas pasaulis", sukurta vaikams, kuriems reikia psichologo pagalbos. Knyga skirta vaikų psichologams ir psichoterapeutams, o kartu tėvams, kurie pasirengę kūrybiškai auklėti savo vaikus.

 

Dr. Thomas Gordon. Kaip tapti gerais tėvais. Vilnius, 2009, Presvika. Akimirkos praleistos su mylimu žmogumi, ypač su vaiku, neįkainojamos. Tad išmokime kalbėtis su vaikais taip, kad jie mus išgirstų, išmokime klausytis savo vaikų, kad jie jaustųsi suprasti, išmokime spręsti šeimoje kylančius konfliktus taip, kad nė vienas šeimos narys nesijaustų nuskriaustas.

 

 

1.  Amonašvilis Š. Tėvo išpažintis sūnui. Laiškai dukrai. Vilnius, 2007, Andrena. Knygoje galima rasti atsakymus į klausimus, kurie kyla kasdien bendraujant šeimoje ir už jos ribų, autorius nuoširdžių pokalbių su savo sūnumi ir dukra pagalba leidžia skaitytojui prasiskverbti į giliausias žmogaus sielos kerteles, pasimokyti auklėjimo išminties.

 

2. Aramavičiūtė V. Auklėjimas ir dvasinė asmenybės branda. Vilnius, 2005, Gimtasis žodis. Knygoje nagrinėjamas auklėjimo - esminės ugdymo funkcijos - aktualumas šių laikų sociokultūrinėmis ir edukacinėmis sąlygomis. Remiantis filosofijos, teologijos, psichologijos ir edukacinių mokslų išvadomis, pateikiama dvasingumo samprata, jo lygmens įvertinimo kriterijai, prioritetinės dvasingumo ugdymo kryptys ir prielaidos. Taip pat atskleidžiami vyresniųjų mokinių, kurie mokosi bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose ir gimnazijose, dvasingumo raiškos ypatumai ir jų kaitos tendencijos.
Monografija skiriama studijuojantiesiems edukologiją – bakalaurams, magistrantams, doktorantams. Ji gali būti naudinga ir mokslo darbuotojams, taip pat tiems, kuriems rūpi jaunosios kartos auklėjimas.

 

3. Bieliauskaitė R. Asmenybės psichologija. Vadovėlis X-XI kl. Kaunas, 1993, „Šviesa“. Vadovėlyje rasite asmenybės, gyvenimo prasmės, tikslų, vertybių, motyvacijos, emocijų, asmenybės tipų ir kitas temas bei svarbiausių psichologijos terminų žodynėlį.

 

4. Bischoff A. Šimtas mitų apie vaikų auklėjimą. Vilnius 2007, Vaga.

Knyga gali tapti kelio nuoroda iš vėžių išmuštiems tėvams, kurie prisiklausę begales patarimų nebežino kas yra tiesa, o kas tikrų tikriausios klaidos. Šioje knygoje rasite daug informacijos apie vaikų auginimą nuo gimimo iki paauglystės.

 

5. Blank – Mathien M. Kuo skiriasi mergaitės ir berniukai. Lytiškai orientuotas auklėjimas vaikų darželyje. Vilnius, 2003, Šviesa.

Leidinyje gana išsamiai dėstoma, kaip dar vaikų darželyje reikia pradėti lytiškai orientuoti mažuosius visuomenės narius. Metodiškai ir nuosekliai aprašomi vaikų darželių auklėtojų veiklos tikslai ir kryptys, aptariamos auklėtojų ir tėvų bendros pastangos. Pabrėžiamas tėvo, kaip vyro, vaidmuo.

 

6. Bromfield R., Ervin Ch. Kaip užauginti tikrą vyrą be tėvo šeimoje: vienišos motinos gidas. Vilnius 2006, Baltos lankos.

Knygoje kalbama apie sūnus auginančių vienišų motinų problemas. Pasitelkdami gyvus pavyzdžius, autoriai atsako į daugelį klausimų, naudinga ne tik vienišai mamai, bet ir bet kuriai berniuką auginančiai šeimai, padės įveikti problemas, susijusias su prisirišimu ir atsiskyrimu, priklausomybe ir savarankiškumu, leistinomis ribomis ir privatumu. Sužinosite, kaip ugdyti berniuko charakterį, gebėjimus ir tapatybę, puoselėti sveiką požiūrį į moteris ir meilę, padėti siekti mokymosi bei profesinės sėkmės ir pasirengti neišvengiamai ateisiančiai dienai, kai sūnus pradės gyventi savarankiškai.

 

7. Bončkutė – Petronienė G. Įdomioji psichoterapija mokytojams ir tėvams. Vilnius, 2008, Versus aureus.

Knygoje autorė, kūrybingai išskiria ir aprašo tas psichoterapijos ir praktikos sritis, kurios yra bene reikalingiausios mokytojams ir tėvams. Tai - psichoterapijos praktika platesniems visuomenės sluoksniams, sudėtingos psichoterapinės tiesos pateikiamos paprastai ir aiškiai, daug gyvų juokingų, baisių, liūdnų pavyzdžių. Knyga priverčia suklusti, susirūpinti, nusišypsoti, o svarbiausia - susimąstyti. Knygoje dėstoma medžiaga įdomi ir reikalinga kiekvienai šeimai.

 

8. Brochmann I. Vaikų piešinių paslaptys. Vilnius, 2004, Presvika.

Knygoje autorė, garsi švedų pedagogė, aptaria per šimtą vaikų iki septynerių metų amžiaus piešinius, atskleisdama daugybę netikėtų jų paslapčių ir dėsningumų, atspindinčių vaiko brendimą, ligas, patiriamą skausmą. Ne vienas nustebs perskaitęs, kad vaikai, netrukdomi suaugusiųjų, gali nupiešti skaudamą kūno vietą ar įspėti apie ligą, kad piešiniuose pėdsakus palieka gimimas, nauji dantys, operacijos, pagaliau ir savivokos raida

 

9. Buettner Ch. Gyvename su agresyviais vaikais. Vilnius, 1998, Presvika.

Ši knyga padės atidžiau pažvelgti į vaikus, suprasti jų elgesio motyvus, juos persekiojančias baimes, santykius su bendraamžiais ir suaugusiaisiais, geriau pažinti save, auklėtoją, joje rasite daug vertingų patarimų vaikų auklėjimo klausimais.

 

10. Bulotaitė L. Pivorienė R. V. Sturlienė N. Drauge su vaiku... (psichologo patarimai tėvams) Vilnius, 2001.

Knygelėje aptariamos socialinės ir psichologinės problemos, su kuriomis dažniausiai susiduria vaikai, pateikti praktiniai patarimai, kaip ugdyti vaikų psichologinį atsparumą, socialinius įgūdžius, kurie padėtų išvengti šių problemų, o susidūrus su jomis mokėti konstruktyviai spręsti, kaip pažinti rizikos veiksnius bei faktorius, padėti vaikams, kur kreiptis patarimo ar pagalbos.

 

11. Butkienė G., Kepalaitė A. Mokymasis ir asmenybės brendimas. Pedagoginės psichologijos įvadas studentams, mokytojams, tėvams. Vilnius, 1996, „Margi raštai“. Knygos I dalyje nagrinėjami svarbiausi asmenybės ugdymo ir saviugdos klausimai, mokytojo darbo specifiškumas, II dalis skirta mokymosi ir išmokimo analizei. Čia supažindinama su įgūdžių formavimo, mąstymo ir kūrybingumo ugdymo psichologiniais pagrindais. III dalyje aptariami mokymosi sėkmės veiksniai: sugebėjimai, mokymosi motyvacija, mokymosi metodų pasirinkimo kriterijai ir mokymo klasėje psichologiniai aspektai.

 

12. Butvilas, T. Netekties išgyvenimų ir kai kurie socializacijos aspektai jaunesniajame mokykliniame amžiuje. Vilnius, 2004, Ciklonas.

 

13. Campbell R. Kaip mylėti savo paauglį. Vilnius, 1998, „Katalikų pasaulis“.

Knygoje autorius pataria, kaip bendrauti su paaugliu, kaip tvarkytis su savo ir paauglio pykčiu, kaip įveikti paauglio depresiją, ugdyti jį dvasiškai ir intelektualiai.

 

14. Chapman G., Campbell R. Penkios vaikų meilės kalbos. Vilnius 2008, Alma littera.

Knygoje akcentuojama, kad santykiai nuostabūs tuo, kad jie nėra statiški ir visada yra galimybė padaryti juos geresnius. Kuriant artimesnius santykius su savo paaugliu ar suaugusiu vaiku gali prireikti nugriauti sienas ir statyti tiltus; tai labai sunkus, bet teikiantis atpildą darbas. Ilgametė abiejų autorių šeimų konsultavimo patirtis, iliustruojama konkrečiais pasakojimais, bei išmintingi patarimai padės išreikšti meilę vaikui suprantama kalba ir pateiks daug pasiūlymų, kaip būti gerais tėvais.

Penkios meilės kalbos“ – tai savotiški meilės kalbų kursai tėvams, mokytojams ir kitiems žmonėms, mylintiems vaikus ir dirbančiais su jais.

 

15. Carroll L., Tober J. Indigo vaikai. Vilnius 2007, Alma littera.

Indigo vaikas – tai mažutėlis (berniukas ar mergaitė), įkūnijantis naują, neįprastą psichologinių savybių visumą ir anksčiau visuotinai neužfiksuotą elgesio modelį. Šis modelis turi savitus veiksnius, kurie su tokiais vaikais bendraujančius tėvus ir mokytojus skatina keisti laikyseną šių vaikų atžvilgiu ir kitaip juos ugdyti. Šioje nauja pasaulėžiūra grįstoje knygoje garsūs rašytojai ir paskaitininkai Ly Kerolis ir Džeinė Touber atsako į daugelį painių klausimų apie indigo vaikų reiškinį.

 

16. Dalley T. Dailė kaip terapija. Vilnius, 2004, Apostrofa.

Dailės terapija – kaip ir kitos meno terapijos sritys (muzikos, dramos, poezijos terapija) – palyginti nauja ir sparčiai besivystanti disciplina. Ši knyga supažindina su jos teorija ir praktika, pagrindinėmis temomis ir problemomis, pateikia specialistų nuomonę, kaip dailės terapiją galima taikyti skirtingoms klientų grupėms - „problemiškiems“ vaikams ir suaugusiems; proto negalę turintiems ar nervinės anoreksijos kamuojamiems, senyvo amžiaus ar nepagydomai sergantiems žmonėms, ilgamečiams psichiatrijos ligoninių pacientams, kaliniams ir pan. Knyga papildyta išsamiu straipsniu apie dailės terapijos padėtį Lietuvoje.

Skiriama visiems besidomintiems dailės taikymu gydymo, reabilitacijos, integracijos tikslams – dailės terapeutams, psichoterapeutams, psichiatrams, psichologams, specialiesiems pedagogams, socialiniams darbuotojams, medicinos seserims, slaugėms, dailininkams ir dailės pedagogams, atitinkamų sričių studentams.

 

17. Dereškevičius P., Rimkevičienė V., Targamadzė V. Mokyklos nelankymo priežastys. Vilnius, 2000, „Žuvėdra“.

Knygoje išsamiai nagrinėjamos mokyklos nelankymo sociokultūrinės priežastys, pateikta mokyklos nelankymo ir mokymosi motyvacijos silpnėjimo priežasčių psichologinė analizė, nelankančių paauglių požiūris į mokyklą ir mokymąsi, aptariami mokymosi stiliai, mokytojų ir moksleivių komunikacijos ypatumai

 

18. Dreikurs R., Soltz V. Laimingi vaikai. Vilnius 2007, Vaga.

Knygoje vaikų psichiatras dr. Rudolfas Dreikursas, šios knygos autorius,patarianei nuolaidžiauti jiems, nei bausti, o tapti vaikų draugais.Knygoje rasite vaikų psichiatro siūlomus naujus auklėjimometodus, grįstus demokratiniais principais. Pateikdamas daugybę naudingų pavyzdžių, jis moko tėvus ir pedagogus, kaip bendrauti su neklusniais vaikais, kaip juos auklėti ir lavinti.

 

19. Faber A., Mazlich E. Kaip kalbėti, kad vaikai galėtų mokytis - namie ir mokykloje. Kaunas, 1999, „Gardenija“.

Knygoje gvildenami tėvų ir mokytojų bendravimo su vaikais klausimai. Panaudodamos „dialogų“ techniką bei patrauklius „gerų ir blogų“ sprendimų paveikslėlius, autorės atskleidžia, kaip elgtis problematiškose mokymo proceso situacijose, kaip padrąsinti vaikus siekti geriausių rezultatų, kaip ugdyti asmenybes.

 

20. Ferber S.K., Raganavimo pamokos drąsioms mamoms. Vilnius 2005, Alma littera.

Knygoje gausų smagių patarimų, kaip elgtis, jei kūdikis verkia, penkiametis užsiropštė ant spintos, o paauglys sūnus nori daugiau kišenpinigių. Sandra K. Ferber vienu akies mirksniu parodo, kaip kasdienius nuotykius ir staiga kilusius nesutarimus paversti nedideliais stebuklais.

 

21. Fürst M. Psichologija. Vilnius, 1998, Lumen leidykla.

Knygoje nagrinėjamos atminties, intelekto, amžiaus tarpsnių psichologijos, motyvacijos ir emocijų, konfliktų sprendimo, asmenybės bei socialinės psichologijos temos, supažindinama su eksperimentų ir testų metodika.

 

22. Gailienė D., Bulotaitė L., Sturlienė N. Aš myliu kiekvieną vaiką. Apie vaikų psichologinio atsparumo ugdymą. Vilnius,1996, „Margi raštai“.

Šioje knygoje didžiausiais dėmesys skiriamas augančios asmenybės psichologinei brandai, daug įvairių patarimų ir pratimų, kaip stiprinti mokinių pasitikėjimą savimi, savęs vertinimą, orumą, gebėjimą valdyti emocijas, įveikti įtampą, nerimą, konstruktyviai spręsti konfliktus bei iškylančias problemas, kur kreiptis, jei iškilo sunkumų.

 

23. Gauthier L. Trečio tūkstantmečio vaikai. Vilnius, 2001, Presvika.

Knygoje svarstomos problemas, su kuriomis susiduria šiuolaikiniai vaikai: meilės ir rūpesčio stoka, apleistumas, agresija, prievarta ir pan. Vaikystė yra svarbiausias laikotarpis, nulemiantis žmogaus likimą, todėl suaugusieji yra atsakingi už tai, koks pagrindas bus padėtas jų gyvenimui, – teigia autorė. Joks kitas amžius nereikalavo iš vaikų tiek prisitaikymo: dažnas gyvenamosios vietos keitimas ankstyvame amžiuje, būtinumas prisitaikyti prie gyvenimo grupėse, prie naujų sutuoktinių, prie skirtingų auklėjimo metodų.

 

24. Giedrienė R., Grudzinskas J., Navaitis G. Vaikų psichologinis konsultavimas. Vilnius, 1999, Presvika. Šiame leidinyje bandoma padėti psichologams ir pedagogams spręsti svarbias pedagogines ir psichologines problemas. Patyrę specialistai nagrinėja paauglių psichologines problemas, polinkio į narkomaniją ir alkoholizmą prevencijos klausimus, moksleivių turinčių sunkumų, konsultavimą, agresyvių, hiperaktyvių vaikų ugdymo ir kitus klausimus, skiriamas psichologams ir pedagogams.

 

25. Gippenreiter J. Bendrauti su vaiku. Kaip? Vilnius, 2008, Nandanas.

Ši knyga labai populiari tėvams skirtos literatūros rinkoje. Knygos pasisekimą lėmė retas mokslinio gilumo ir paprastumo, teksto aiškumo derinys. Knygoje atsiskleidžia ne tik didelis autorės profesionalumas, bet ir jos asmeninė patirtis, daugelis siužetų, aprašytų knygoje, paimti iš realių jos didelės šeimos įvykių, kalbama apie tai, kaip sukurti nuoširdžius santykius su vaiku, ką daryti, kad jis klausytų, kaip pataisyti pašlijusius santykius.

 

26. Gray J. Vaikai, kilę iš dangaus. Vilnius 2001, Baltos lankos.

Knygoje autorė dėsto visiškai naują požiūrį į vaikų auklėjimą - kaip suteikti vaikams laisvę ir juos nukreipti taip, kad atsiskleistų tikroji jų asmenybė.

 

27. Harland S. Hiperaktyvus ar labai gabus? Vilnius, 2005, Presvika.

Hiperaktyvūs vaikai vargina aplinkinius ir dažnai tampa problema tėvams, auklėtojams ir mokytojams. Dažniausiai jie apraminami gydytojo išrašomu medikamentu ritalinu. Tačiau hiperaktyvūs vaikai taip pat gali būti ir labai gabūs, tokie yra vadinamieji indigo vaikai. Dėl keliamų per mažų reikalavimų jie nuolat būna nekantrūs ir neramūs. Tėvams ir vaikams, taip pat mokytojams ir gydytojams svarbu suprasti, kas sukelia hiperaktyvumą ir kaip geriausia jį įveikti.

 

28. Herm S. Sunkūs vaikai. Vilnius, 2005, Alma littera. Praktiniai patarimai auklėtojams ir tėvams.

Knygoje autorė apibūdina išsiskiriančio vaikų elgesio formas, paaiškina jų agresyvumo, per didelio aktyvumo, dėmesio sutrikimo priežastis, duoda praktinių patarimų, kaip auklėti tokius vaikus, kaip su jais bendrauti. Tai vadybinė veikla, veiksmingi sunkumų tyrimo būdai, pedagogo ir vaiko santykių formavimas, naujos darbo su tėvais formos.

 

29. James J. W., Friedman R. Su Matthews L. l. Kai sielvartauja vaikai. Vilnius, 2007, Tyto alba.

Matyti kenčiantį vaiką ir nežinoti, kaip jam padėti, – tikrai skausminga tėvų, mokytojų ir globėjų patirtis. Šioje knygoje suformuluoti principai padės suaugusiems geriau suprasti vaikų sielvartą, mokyti juos teigiamų, veiksmingų metodų, leidžiančių įveikti netekties skausmą, ugdyti vaikų gebėjimą tinkamai elgtis, lengviau išgyventi artimųjų mirtį, tėvų skyrybas, augintinio netektį, persikraustymą ir kitas permainas.

 

30. Kulikovskich O. Dėmesio! Penktokas! Knyga mokytojams ir tėvams apie penktųjų klasių mokinių adaptaciją naujomis mokymosi sąlygomis ir jos sprendimo būdus. Vilnius, 1998.

Knygoje aptariamos psichologinės ir fiziologinės paauglio penktoko ypatybės, šiam laikotarpiui būdingos problemos, adaptacijos mokykloje ypatumai, pateikiami psichologiniai portretai, parodantys, kurie bruožai kinta, o kurie lieka pastovūs, kokie atsiranda nauji elgesio ypatumai, pateikiami konkretūs patarimai ir rekomendacijos Mokytojams ir auklėtojams darbui su klase.

 

31. Kurienė A., Pivorienė R. V. Būkime atidūs - vaiką ištiko bėda. Knygelė mokytojams ir mokyklų vadovams. Vilnius, 2000.

Pateikiama informacija apie vaikų patiriamas psichologines krizes (fizinis smurtas, seksualinė prievarta, tėvų globos praradimas, tėvų skyrybos, mirtis), kaip atpažinti vaikus, išgyvenančius krizę, rekomendacijos, kaip reaguoti, kaip elgtis ir kaip vertinti vaiko elgesio permainas.

 

32. Lawrence E., Shapiro. Kaip ugdyti vaiko emocinį intelektą. Vilnius, 2008, Presvika.

Tyrimai rodo, kad emocinis intelektas - socialiniai ir emociniai įgūdžiai, kurie sudaro vadinamąjį charakterį - daug svarbesnis vaiko sėkmei už kognityvinį intelektą, matuojamą IQ. Priešingai nei IQ emocinį vaiko intelektą galima ugdyti visuose jo amžiaus tarpsniuose. Knygoje autoriai atskleidžia, kaip išugdyti tokius vaiko gebėjimą sėkmingai įsitraukti į grupę, įveikti sunkumus, atskleisti save, išspręsti konfliktus ir t.t Autorius pateikia žaidimų, testų ir praktiškų vaiko auklėjimo būdų, kuriuos taikydami padėsite savo atžalai įveikti šių dienų emocinį stresą ir įprastus kiekvieno amžiaus tarpsnio sunkumus.

 

33. Lepeškienė V. Humanistinis ugdymas mokykloje. Vilnius, 1996.

Knygoje aptariama, kaip formuojasi savęs vertinimas, remiantis humanistiniais principais patariama, kaip galima stiprinti vaiko savigarbą klasėje, kaip atpažinti ir padėti vaikui išreikšti pyktį, kaip klausytis ir girdėti, žiūrėti ir matyti, kaip bendradarbiauti ir stiprinti tarpusavio pasitikėjimą. Knygoje mokytojai ras pavyzdžių ir pratimų, kuriuos galės panaudoti pamokose.

 

34. Lindquist I. Gydomieji žaidimai. Vilnius, 2002, Presvika.

Knygoje autorė akcentuoja žaidimų svarbą vaikų gyvenime, poveikį psichinei raidai. Tai vadovėlis, skatinantis pakeisti požiūrį į aplinką, susirūpinti vaikų žaidimų specifika, mokantis koreguoti hiperaktyvių arba pasyvių vaikų veiklą, atskleidžiantis žaidimų poveikį sergantiems vaikams.

 

35. Mielke U. Geriau supraskime sunkius vaikus (ištirkime priežastis, įgykime jų pasitikėjimą, padėkime išspręsti problemas). Vilnius, 1997, „Lektūra“.

Šioje knygoje autorė analizuoja įvairių sunkumų, kuriuos patiria vaikai (per didelis aktyvumas, agresyvus elgesys, nagų kramtymas, tikas, galvos skausmai ir kt.) aplinkybes. Tik suvokus priežastis, galima teisingai įvertinti vaikų elgesį. Gausu pavyzdžių ir paaiškinimų, kaip galima veiksmingai padėti vaikui.

 

36. Molicka M. Terapinės pasakos. Vilnius, 2007, Vaga.

Vaikų ir paauglių psichologės Marijos Molickos knyga „Terapinės pasakos“ skirta vaikams bei jais besirūpinantiems žmonėms - tėvams, auklėtojams, mokytojams, psichoterapeutams ir pan. „Terapinės pasakos“ padės vaikams įveikti baimę ir nerimą keliančias situacijas: kai baisu eiti į darželį, nesinori į mokyklą, kai kiti tyčiojasi, kai atsiduri ligoninėje.

 

37. Navaitis G. Psichologinė parama paaugliams ir jų tėvams. Vilnius, 2007, „Kronta“. Monografija „Psichologinė parama paaugliams ir jų tėvams“ apibendrina teorines ir praktines šeimų konsultavimo problemas. Ji pravers ieškantiems atsakymo į klausimus, kokios paauglio psichologinių sunkumų priežastys, kaip padėti juos įveikti. Taigi psichologams, socialiniams darbuotojams, pedagogams skirtoje knygoje dera mokslinis ir praktinis požiūris, o neabejotinas privalumas - gausūs pavyzdžiai ir nuoseklus jų aptarimas.

 

38. Navaitis G. Psichologinė parama paaugliui. Vilnius, 2001, „Kronta“.

Knygoje apžvelgiamas paauglystės raidos etapo psichologiniai ypatumai, šiam etapui būdingi sunkumai (mokykloje, bendravime su bendraamžiais, vidiniai sunkumai), konfliktai, jų įveikimas. Knygoje gausu pavyzdžių iš autoriaus praktikos.

 

39. Nekrasova Z., Nekrasova N. Kaip atitraukti vaiką nuo kompiuterio? Kaunas, 2008, Mijalba.

Knygoje „Kaip atitraukti vaiką nuo kompiuterio ir ką daryti paskui“ yra naudingų idėjų, kaip spręsti daugelį kompiuterinių problemų. Čia aptariama kodėl vaikai bėga į virtualų pasaulį, kaip galima įveikti priklausomybę nuo kompiuterio, kaip pakreipti meilę kompiuteriui, kad ji būtų naudinga visai šeimai.

40. Nitsch K. Kaip nustatyti vaikams leistino elgesio ribas? Vilnius, 1999, Presvika.

Knygoje kalbama apie tai, kad mažiems vaikams reikalingos taisyklės, tai tarsi atrama į kurią jie gali atsiremti. Tačiau patirtis rodo, kad vaikai nuolat išbando nustatytų ribų patvarumą. Jas pažeidžia norėdami sužinoti elgesio pasekmes, nori mėgautis laisve. Knygelėje rasite patarimų kaip nustatyti ribas, taip pat įvairių kasdieninių situacijų aprašymų, iš kurių tikrai verta pasimokyti.

 

41. Oaklander V. Langas į vaiko pasaulį. Vilnius, 2007, Žmogaus psichologijos studija.

Ši knyga turėtų sudominti pirmiausia vaikų psichologus bei psichoterapeutus, tačiau jos skaitytoju gali tapti bet kas, kam smalsu žvilgterėti pro išminties langą į vaikystę – ir savo, ir apskritai žmogaus.

 

42. Paterson K. Pasiruošk...Dėmesio...Mokyk! Kaip per penkias minutes sužadinti norą mokytis (moderniam mokytojui). Vilnius, 2002, Tyto alba.

Ši knyga skirta tiems mokytojams, kurie daug eksperimentuoja, ne tik moko, bet ir mokosi, nebijo naujovių. Čia galima rasti daug idėjų, patarimų, kaip sutelkti per pamoką vaikų dėmesį, kaip mokymąsi paversti prasmingu ir smagiu užsiėmimu, kaip sutelkti polėkio bet kokiai mokymo situacijai.

 

43. Peters R. Nebijokite drausminti vaikų, Vilnius 1999, Tyto alba.

Knygoje rašoma apie tai, koks svarbus auklėjime nuoseklumas, taisyklės, aiškumas, kad nereikia vaikų saugoti nuo kasdienių nusivylimų ir pildyti jų užgaidas. Aptariami manipuliuojantys, “klaidžiojančios sąžinės”, nesantaiką kurstantys vaikai bei kaip juos reikėtų auklėti. Knygoje gausu praktinių patarimų (ypač tinkančių ikimokyklinukų ir pradinukų tėvams), mini testų, yra patarimų ir vienišiems tėvams.

 

44. Pipher M. Prikelti Ofeliją. Vilnius, 2007, Tyto alba.

Anot knygos autorės, mūsų visuomenėje vis labiau įsigalintis seksizmas ir smurtas – nuo nepakankamai įvertinamo proto iki seksualinio persekiojimo mokykloje – verčia mergaites slopinti savo kūrybinę dvasią ir natūralius impulsus, ir galiausiai tai sugriauna jų savivaizdį. Dėl šių problemų mergaitės dažnai kaltina save arba savo šeimas, užuot pažvelgusios į supantį pasaulį.

Šioje knygoje išgirsite asmeniškus ir skausmingai atvirus mergaičių balsus. „Prikelti Ofeliją“ siūlo tėvams įtaigių būdų, padėsiančių suprasti šiuolaikines ofelijas ir atgaivinti jų prarastą savivaizdį.

 

45. Radzevičienė L. Globos institucijose augančių kūdikių emocijų raida. Šiauliai, 2006, Šiaulių universiteto leidykla.

Monografijoje aptariama pedagogikos, psichologijos, medicinos, sociologijos literatūra, nagrinėjanti kūdikių emocinės raidos ir raiškos ypatumus, pateikiamas išsamus tyrimas, parengtas teorinis emocijų raiškos plėtotės komponentų modelis, aptariami detalūs konstatuojamojo ir eksperimentinio tyrimo statistiniais duomenų analizės rezultatais suformuluotos išvados bei parengtos rekomendacijos, kaip plėtoti kūdikių namų emocijas edukacinėje aplinkoje.

 

46. Rimkutė E. Mano knyga – vaikas: Agatos Šidlauskaitės gyvenimo ir pedagoginės psichologinės praktikos bruožai. Vilnius, 2008, VU leidykla.

Knygoje aprašomas psichologės dr. Agatos Šidlauskaitės gyvenimas ir profesinė veikla. Nagrinėjamos jos plėtojamos vaiko psichologijos ir psichopatologijos idėjos, kuriomis ji grindžia praktinę pagalbą vaikams. Daug vietos skiriama jos praktinio darbo Vaiko studijų centre Ottawoje ir privačioje Ventos parengiamojoje mokykloje analizei.

 

47. Roca N. Baimė. Nuo bailumo iki drąsos. Kaunas, 2004, Šviesa.

Ši iliustruota knyga moko mažus vaikus įveikti baimę, paversti ją žaidimu. Tėvai ras joje patarimų, kaip vaikams padėti.

 

48. Roca N. Baimė. Nuo nevilties iki laimės. Kaunas, 2004, Šviesa.

Ši iliustruota knyga moko mažus vaikus suvokti ir įvardyti savo jausmus. Tėvai ras joje patarimų, kaip vaikams padėti.

 

49. Rufo M. Vaikų seksualumas: tai, ko jums nevalia žinoti. Vilnius, 2008, Baltos lankos.

Šioje knygoje Marcelis Rufo supažindina su svarbiausiais jaudinančios gyvenimo kelionės etapais ir atradimais, nepamiršdamas to, kas gali trukdyti formuotis vaiko lytinei tapatybei: priekabiavimo, prievartos, ligos arba negalios. Autorius pateikia atsakymus į labai praktiškus klausimus, kylančius tėvams.Šios knygos stiprybė - konkretūs kasdieninės praktikos pavyzdžiai, aiškumas, dogmatiškumo atsisakymas ir neabejotinai originalus mąstymas. Pasak autoriaus, seksualumas yra paslaptis ir ja turi likti, todėl knyga tampa ginamąja kalba padorumui ir kiekvieno privatumui, kurį privalu gerbti.

 

50. Snyder M., Snyder R., Snyder R. Jr. Vaikas tampa asmenybe. Vilnius, 2007, Žmogaus studijų centras

Knygoje atskleidžiami esminiai įsitikinimai apie vaikus, pokalbiai su jais, pagalbos metodų ir teorijos pritaikymo praktikoje aprašymai, vaiko psichologija ir patopsichologija

 

51. Seksualinė prievarta prieš vaikus: informacinė medžiaga tėvams ir mokytojams. Vilnius, 2000.

Leidinyje pateikiama informacija apie seksualinę prievartą prieš vaikus ir paauglius, jos padarinius, fizinius bei elgesio požymius, pateikti patarimai, kaip elgtis ir kur kreiptis, kai vaikas praneša apie patirtą prievartą.

 

52. Utz K. Tu priklausai mums. Vilnius, 2001, Presvika.

Knygos autorius nori patarti tėvams ir auklėtojams, kaip suprasti provokuojamą vaikų elgesį ir kaip šiems vaikams padėti. Klausas Utzas jau daugelį metų dirba su vaikais, kurių elgesys neįprastas. Toks vaiko elgesys pirmiausia rodo, jog mažajam reikia pagalbos.

 

53. Valickas G. Psichologinės asocialaus elgesio ištakos. Vilnius, 1997, Lietuvos teisės akademija.

Knygoje analizuojama asocialaus elgesio samprata, asocialią asmenybės raidą lemiantys faktoriai (šeima, mokykla, bendraamžių grupė, visuomenės informavimo priemonės, individualios asmenybės savybės), aprašomi asocialios asmenybės formavimosi mechanizmai bei jų funkcionavimo sąlygos.

 

54. Želvys R. Bendravimo psichologija. Vilnius 2007.

Šioje knygoje pateikta sisteminė psichologijos žinių apžvalga. Autorius atsižvelgia į tiesioginio adresato - paauglių, jaunuolių - poreikius bei amžiaus psichologinius ypatumus, remiasi šiuolaikiniais socialinės psichologijos autoriais ir duomenimis, nagrinėja svarbiausius bendravimo procesodėsningumus. Tekstas suprantamas, knygą lengva skaityti.

 

55. Želvys R. Paauglio psichikos vystymasis. Vilnius, 1994.

Knygoje aprašomos bendros paauglio vystymosi ypatybės, protinė veikla, kalba, emocijos ir jausmai, valia, asmenybės formavimasis, temperamentas, charakteris, polinkiai, gabumai, bendravimas su bendraamžiais, savijauta tarp suaugusiųjų ir kt.

 

56. Žukauskienė R. Kodėl vaikai neklauso? Moksleivių netinkamo elgesio ypatumai: metodinės rekomendacijos. Vilnius, 2001, Pedagoginis-psichologinis centras.

Šioje knygelėje aptariamos mokyklinio amžiaus vaikų netinkamo elgesio priežastys, mokytojų ir tėvų bendravimo su vaiku ypatumai ir pateikiami siūlymai, kaip būtų galima spręsti vaiko elgesio problemas.

 

57. Žukauskienė R. Raidos psichologija. Vilnius, 2001, Margi raštai.

Šioje knygoje aptariamos įvairios psichologinės raidos teorijos, pažintinė ir psichosocialinė raida įvairiais amžiaus tarpsniais (nuo kūdikystės iki senatvės), augančio žmogaus asmeninės ir socialinės problemos atskleidžiamos iš teorinės ir iš praktinės pusės. Išsamiai aptarti paauglio mąstymo ypatumai, paaugliui būdingas idealizmas ir egocentrizmas, individualybės, tapatumo, moralės raida, visuomenės, bendraamžių ir šeimos įtaka paauglystėje.

 

58. Vengeris A. Psichologiniai piešinių testai. Vilnius, 2007, Presvika.

Piešinių testai - nepakeičiamas vaikų ir suaugusiųjų psichologinės diagnostikos būdas. Tačiau norint sėkmingai atlikti psichologinę diagnostiką, nepakanka žinoti tik vienų ar kitų testo požymių reikšmes. Būtina išmanyti ir bendrą analizės logiką, leidžiančią tuos požymius nagrinėti atsižvelgiant į tai, kaip jie yra tarpusavyje susiję. Kitaip vietoj vientiso paveikslo mes gausime nesisteminį psichologinių ypatybių rinkinį. Autorius, analizuodamas piešinius, pamažu moko išskirti svarbiausius požymius, sieti juos tarpusavyje, daryti išvadas.

 

59. Walton F. X. Kaip užsitarnauti paauglių pasitikėjimą namuose ir mokykloje. Vadovas tėvams, mokytojams, konsultantams ir mokyklų administratoriams. Vilnius, 2000.

Šioje knygoje autorius supažindina su vadovavimo, padedančio bendradarbiauti su paaugliais, metodais ir moko specifinių vadovavimo principų bei būdų, leidžiančių efektyviai bendradarbiauti su jaunuoliais namuose ir mokykloje.

 

60. Woltonas F. X., Powersas R. L. Kaip susidraugauti su vaikais. Vadovėlis mokytojams, konsultantams, direktoriams ir tėvams.

Knygoje aptariamas problematiškas vaiko elgesys, jo tikslai, patariama kaip elgtis ir ką daryti, dirbant su šiais vaikais klasėje, aprašomos klaidos, kurias daro suaugusieji.

   
  
  
  
  

   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas