('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 73
Dabar naršo: 2

ANKSČIAU PUBLIKUOTOS AKTUALIJOS

 

 

 

2016-11-02

Šių metų spalio 27 d.  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos  centre  buvo organizuota specialiųjų mokyklų vadovams  metodinė diena. Pranešimus skaitė Žydronė Žukauskaitė - Kasparienė,  Švietimo ir mokslo ministerijos  Bendrojo ugdymo departamento direktorė, Monika Bilotienė, Nacionalinės mokyklų  vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja, dr. Violeta  Gevorgianienė, Vilniaus universiteto, Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedros docentė, dr. Renata Geležinienė, Šiaulių  universiteto,  Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto docentė, Panevėžio „Šviesos", Plungės, „Diemedžio" ir  Gelgaudiškio „Šaltinio"  specialiojo ugdymo centrų  vadovai, švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrių vedėjai.  

 

Skaityti pranešimai

„Specialiosios paskirties įstaigos įtraukiojo švietimo kontekste ", Žydronė Žukauskaitė - Kasparienė, ŠMM Bendrojo ugdymo departamento direktorė

„Mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo samprata ir paskirtis", Monika Bilotienė, Nacionalinės mokyklų  vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja

„Vidutiniškai sutrikusio intelekto mokinių ugdymo kryptys: ką tai reiškia ir kodėl tai svarbu?", dr. doc. Violeta  Gevorgianienė, Vilniaus universitetas 

„Pozityvios elgsenos konstravimas individualiu, grupės ir instituciniu lygmeniu", dr. doc. Renata Geležinienė, Šiaulių universitetas

„Švietimo pagalbos ir konsultavimo organizavimo patirtis Panevėžio „Šviesos" specialiojo ugdymo centre",Petras Leikauskas , Panevėžio „Šviesos"  specialiojo ugdymo centro direktorius;  Rasa Ramanauskienė, Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja

„Plungės specialiojo ugdymo centro švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus veikla"., Rimantas Gentvilas, Plungės specialiojo ugdymo centro direktorius

„Intelekto bei elgesio ir / ar emocijų sutrikimų turinčių mokinių ugdymas bei teikiamos pagalbos jiems ir su jais susijusiems asmenims Gelgaudiškio „Šaltinio" specialiojo ugdymo centre", Dalia Kasperavičienė, Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja

„Diemedžio" ugdymo centro veikla ir pagalbos teikimo galimybės", Aurelija Kasparavičienė, Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja  

 

 


 

 Informacija atnaujinta 2016-10-21

Informuojame, kad Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014-2020 metų programos (patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 485) priemones, organizuoja seminarus mokyklų administracijų, vaiko gerovės komisijų atstovams, psichologams, socialiniams pedagogams ,,Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos vaikams galimybės mokykloje". Seminarų tikslas - supažindinti mokyklų specialistus, mokytojus su Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostatomis ir su juo susijusiais teisės aktais, pristatyti galimas smurto artimoje aplinkoje apraiškas, jų poveikį vaikų psichikos sveikatai ir raidai, vaikų elgesio ir emocinės būsenos požymius, galinčius padėti atpažinti vaikus, patiriančius smurtą ar esančius smurto artimoje aplinkoje liudininkais, aptarti mokytojų ar kitų mokykloje dirbančių specialistų bendravimo su vaikais ir pagalbos jiems teikimo mokykloje galimybes, mokyklos galimybes šviesti mokinių tėvus ir vykdyti smurto artimoje aplinkoje prevenciją.

Seminarai vyks:

2016 m. lapkričio 17 d. Vilniuje, Viršuliškių g. 103 (Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre).  Seminaro pradžia 10.00 val., trukmė - 8 akad. val.  Lektorės -  Telšių krizių centro psichologės Vanda Benaitienė ir Rasa Vintalienė.  Registracija vykdoma užpildžius anketą (registracijos anketa>>)

Dalyvavimas seminaruose - nemokamas, dalyviams bus išduodami Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro pažymėjimai. Dalyviams numatyta kava kavos pertraukų metu, maitinimas pietų metu - nenumatytas.

Būtina išankstinė registracija. Iš vienos mokyklos gali registruotis ne daugiau kaip 2 atstovai.

Dalyvių skaičius - ribotas. Pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems. Surinkus dalyvių grupę, registracija nutraukiama. Apie registracijos į seminarą patvirtinimą/nepatvirtinimą informuosime kiekvieną besiregistruojantį į seminarą el. paštu.

2016 m. spalio - gruodžio mėnesiais šiuos seminarus numatoma organizuoti: Vilniuje (Vilniaus rajono mokykloms), Joniškyje, Šiauliuose, Telšiuose. Registracija į šiuos seminarus bus vykdoma artėjant seminarų laikui. 

Atkreipiame dėmesį, kad seminarai ,,Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos vaikams galimybės mokykloje" vyko 2015 m., todėl kviečiame registruotis tuos, kurie nedalyvavo šiuose seminaruose.

 


 

2016-10-18


Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras ir Europos socialinio fondo agentūra 2016 m. spalio 6 d. pasirašė projekto „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001 finansavimo ir administravimo sutartį.

Kiekvieno vaiko akademiniai gebėjimai turi būti atpažinti tam, kad kiekvienas mokytojas turėtų galimybę patenkinti unikalius vaiko ugdymo(-si) poreikius ir būtų siekiama didesnės kiekvieno mokinio pažangos.  Tad projekto metu bus sukurtos bei parengtos gabių vaikų atpažinimo bei įvertimo metodikos, instrumentai bei metodinės priemones Lietuvos pedagogams ir psichologams. Taip pat projekto metu mokinių ugdymosi galimybės gauti jų poreikius atitinkantį formalųjį ir neformalųjį ugdymą bus didinamos papildant bendrąsias pradinio ir pagrindinio ugdymo programas specialiais matematikos, lietuvių kalbos ir gamtos mokslų praturtinančiais ir pagilinančiais moduliais, rengiant ir įgyvendinant neformaliojo ugdymo formas, keliant mokytojų, psichologų ir kitų švietimo sistemoje dirbančių darbuotojų kvalifikaciją, praturtinant jų žinias įvairiuose nacionalinio ir tarptautinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

Projektas apims daugumą Lietuvos regionų, jame dalyvaus 30  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu atrinktų Lietuvos mokyklų- partnerių. Projekto veiklos truks dvejus metus. 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į

Projekto vadovę

Ingą Nekrošienę

Tel.: (8 5) 230 5372

inga.nekrosiene@sppc.lt 


  

2016-10-11

2016 m. spalio 26 d. Mykolo Romerio universitete Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru bei Mykolo Romerio universitetu surengė konferencijoją „PAGALBA VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS SAVIVALDYBĖSE: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS" . Konferencijoje dalyvavo mokslininkai ir praktikai: psichologai, socialiniai ir specialieji pedagogai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių, Pedagoginių psichologinių tarnybų darbuotojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vaiko gerovės ir  narkotikų komisijų nariai 

Konferencijos programa

Sandra Valantiejienė, tel. 8 5 2420979, el. p. sandra.valantiejiene@sppc.lt.

 


 2016-09-27


          

 

2016 m. rugsėjo 22 d.  įvyko   Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro  organizuota Erasmus+:  Comenius Strateginių partnerysčių projekto ,,The  Feuerstein Method Implementation In School Activities'' (Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose)   (Nr.  2014-1-LT01 -KA201-000555)  baigiamoji konferencija.

   

Konferencijos metu  pedagogams  ir švietimo  pagalbos specialistams buvo pristatytos projekto veiklos ir jų metu sukurti intelektiniai produktai (studija, rekomendacijos, video medžiaga), supažindinantys su Feuersteino metodu ir jo pritaikymo mokyklose galimybėmis. 

 

 


 

2016-09-15

2016 m. rugsėjo 30 d. Seime vyko konferencija „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo institucijose" , organizuota Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Lietuvos Respublikos Seimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru.  Konferencijoje mokslininkai, Policijos ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Sveikatos apsaugos ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, mokyklų bei kitų institucijų atstovai aptarė tendencijas ir aktualius psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos klausimus, tarptautinio tyrimo ESPAD-2015 duomenis. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su psichoaktyviųjų medžiagų daroma žala vaikams bei kokių priemonių privalo imtis mokyklos vadovai, bendruomenės, tėvai, savivaldybių administracijos ir jos institucijos.

Daugiau informacijos: Sandra Valantiejienė, tel. 8 5 2420979, el. p. sandra.valantiejiene@sppc.lt.

Konferencijos programa>>

Dalyvių pažyma>>

 


 

2016-08-26

 

         

                                                  
 Raugpjūčio 25 d. Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu Seime surengė metinę konferenciją „2016-2017 mokslo metai: pamokos kitaip", kurioje dalyvavo regionų švietimo bendruomenių atstovai, savivaldybių merai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovai, pedagogai, tėvų ir mokinių bendruomenių, švietimo profesinių sąjungų atstovai. Konferencijos metu Specialiosios pedagogikos ir psichologijos cenro specialistai stendiniame pranešime pristatė projekto "Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" veiklas.   

2016-06-15

 

  

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2016 m. balandžio - rugsėjo  mėn. dalyvauja įgyvendinant tarptautinį projektą "DAUGIAKULTŪRINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO METODŲ MODERNIZAVIMAS".

Projektas finansuojamas 2009-2014 Europos ek
onominės erdvės  (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis pagal LT08 "EEE Stipendijų programą". Paraiškos numeris: EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-006. 

Projektą įgyvendinanti įstaiga – Valstybės institucijų kalbų centras.

Projekto partneriai - Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Bergeno aukštoji mokykla (Norvegija), Klaipėdos universitetas, darželiai "Saulės gojus" ir "Varpelis". 

Projekto tikslas - prisidėti prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimo, modernizuojant daugiakultūrinio ugdymo metodus. Projekto metu numatoma parengti  gerosios praktikos vadovą (rekomendacijas), skirtą pedagogams, kuris bus platinamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. 

Daugiau informacijos galima rasti nuorodoje: http://vikc.lt/lt/projektai-38/tarptautiniai-projektai-13331. 


 

 2016-05-27 

 

Informacija dėl ginčytinų atvejų vertinimo.

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Ginčytinų atvejų vertinimo komisijos dokumentai:

Ginčytinų atvejų vertinimo tvarkos aprašas >>

Ginčytinų atvejų vertinimo tvarkos aprašo priedai >>


2016-05-12

 

ATNAUJINTA INFORMACIJA

 

2007 m vasario 14 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinti Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatai. 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų nauja redakcija ( Psichologų atestacijos nuostatai1 PRIEDAS2 PRIEDAS3 PRIEDAS)

 

Psichologų atestaciją vykdo Psichologų atestacijos komisija veikianti prie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (komisijos sudėtis >> ). Komisijos pirmininkė Irma Čižienė, Komisijos sekretorė Vida Gudauskienė. Psichologai pretenduojantys atestuotis atitinkamai kvalifikacinei kategorijai prašymą (Prašymas I,  Prašymas II) ir dokumentus teikia Komisijos sekretorei Vidai Gudauskienei (tel. (85)2426396, el.p.: vida.gudauskiene@sppc.lt).

 

Komisijos posėdžių datos 2016 metais: birželio 16 d.

 


 

2016-04-28


 

    Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota nacionalinė kampanija „Už saugią Lietuvą“ kviečia būti aktyviais, nelikti abejingais ir savo idėjomis, laiku ar žiniomis prisidėti prie kampanijos partnerių vykdomų veiklų. Prisijunk prie mūsų! Pasidalink savo darbais. Skirk savo laiko!

      www.uzsaugialietuva.lt

 

 


 

2016-03-22

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru (toliau - Centras) kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija atlieka visų bendrojo ugdymo mokyklų apklausą apie 2015-2016 mokslo metais mokyklose įgyvendinamas prevencines programas bei vykdomas kitas prevencines veiklas. Apklausos tikslas - atskleisti kiek ir kokias prevencines programas įgyvendina mokyklos, kiek turi parengtų pedagogų dirbti pagal konkrečias prevencines programas, kiek šiose programose dalyvauja mokyklos bendruomenės narių, kokias kitas prevencines veiklas vykdo mokykla. Surinkta informacija padės nustatyti prevencinių programų įgyvendinimo mastą Lietuvoje bei jų poreikį ateityje, prisidės planuojant ir tobulinant prevencinės veiklos organizavimą mokykloje. Plačiau apie apklausą>>

Atskirų mokyklų atsakymai nebus viešai prieinami. Mokyklų pateikta informacija bus susisteminta, apibendrinta ataskaita bus viešinama Centro tinklapyje.

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas dalyvauti apklausoje ir užpildyti anketą>>

Kilus neaiškumams, rašykite adresu: sppc.registracija@gmail.com

 


 2015-12-21

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos  centre gruodžio 15d.  buvo organizuotas seminaras  pedagoginių psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams, logopedams - „Pagalbos galimybės mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių". Skaityti pranešimai apie įvairius sutrikimus, sukeliančius specialiuosius  ugdymosi poreikius, apie pagalbos teikimo galimybes mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, apie taikomus tinkamus ugdymo, elgesio   formavimo būdus ir metodus. Pranešimai bus patalpinti SPPC interneto svetainėje  po pakartotinio seminaro, kuris įvyks vasario mėnesį.

 

 

Seminare skaityti pranešimai:

 

„Matematikos mokymosi sutrikimas: raiška, įvertinimas, korekcija", Rūta Kibildienė, Vilniaus PPT specialioji pedagogė metodininkė.

„Sėkmingi ugdymo(si) būdai mokymosi sunkumus patiriančiam mokiniui", Edita Rožėnienė, Molėtų PPT specialioji pedagogė metodininkė.

„Specialistų gebėjimų įvairovė ir jų įtaka individualiai vaiko kalbos plėtotei", Kristina Domeikienė, Vilniaus PPT logopedė metodininkė.

„Pagalbos galimybės emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems vaikams", Virginija Karalienė, vaikų ir paauglių neurologė psichiatrė.

„Autistiško vaiko ugdymas bendrojoje klasėje. Galimybės ir iššūkiai", Loreta Grikainienė, SPPC logopedė metodininkė.

 


 

 2015-12-17

 

2015 m. gruodžio 16 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizavo metodinę dieną savivaldybių administracijų vaiko gerovės komisijų atstovams. Metodinėje dienoje pristatytos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimo aktualijos, analizuota vaiko gerovės komisijos narių veikla prevencijos srityje.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai aptarė prevencijos planavimo ir įgyvendinimo aspektus bendrojo ugdymo mokykloje bei supažindino su naujai sukurtomis prevencinės programomis. Svečiai iš Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pristatė Ankstyvosios intervencijos programą ir jos įgyvendinimo galimybes savivaldybėse, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos atstovė dalinosi gerąja patirtimi.

 


 

 2015-12-01

Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2015 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų salėje surengė konferencijoje „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo institucijose".  Konferencijoje dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, vaiko gerovės komisijų nariai ir savivaldybių  administracijų švietimo padalinių darbuotojai, specialistai, mokslininkai.


  
   

Konferencijoje kartu su mokslininkais, praktikais, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Švietimo ir mokslo ministerijos, sveikatos apsaugos sistemos, policijos, nevyriausybinių organizacijų, bendrojo ugdymo mokyklų bei kitų institucijų atstovais buvo aptarti aktualūs psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos klausimai, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo naujosios tendencijas, pavojus ir daromą žalą mokiniams bei visai visuomenei, priemonės, kurių būtina imtis mokyklų vadovams, savivaldybių administracijoms ir kt. valstybės institucijoms siekiant sukurti saugesnę aplinką mokyklose ir užtikrinti vaiko gerovę.

Pažyma apie dalyvavimą tarptautinėje konferencijoje>>

Priedas prie pažymos>>

 

Konferencijoje skaityti pranešimai:

ŠMM strategija prevencijos srityje, grįsta moksliniais įrodymais. Žydronė Žukauskaitė, ŠMM Bendrojo ugdymo departamento direktorė

Neteisėtos narkotikų apyvartos situacija, tendencijos ir pokyčiai. Rūta Jašinskienė, Lietuvos kriminalinės policijos biuras

Mokyklos vaidmuo vykdant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją. Inga Juozapavičienė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė

Evidence based prevention - The Icelandic Model. JÓN SIGFÚSSON, ICSRA, Islandija

Naujosios psichoaktyviosios medžiagos. Robertas Badaras, Vilniaus universiteto Toksikologijos centras

Psichoaktyviosios medžiagos, nesaugus elgesys ir užkrečiamosios ligos. Prof. dr. SAULIUS ČAPLINSKAS, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius

Mokyklos bendruomenės vaidmuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijoje. Solveiga Grudienė, Lietuvos švietimo konfederacija, „Renkuosi mokyti!"

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tarp Lietuvos mokinių paplitimas ir vartojimo pokyčiai remiantis HBSC tyrimų duomenimis. Prof. Apolinaras Zaborskis, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinės programos „Savu keliu" pristatymas. Irma Čižienė ir Sandra Valantiejienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Programos „Gyvai" dalyviai: Gyvenkime sveikai ir būkime nepriklausomi! Roberta Paulauskaitė, Klaipėdos Sendvario progimnazija

 


 Atnaujinta 2015-12-01

KVIEČIAME NAUDOTIS SPECIALIOSIOMIS KOMPIUTERINĖMIS MOKYMO PRIEMONĖMIS

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – Centras), įgyvendinęs projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, primena, kad

projekto lėšomis buvo parengtos dvi kompiuterinės specialiosios mokymo priemonės:

Kompiuterinė matematikos priemonė 1-4 klasėms internetinėje erdvėje, skirta specialiesiems pedagogams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais matematikos mokymosi sunkumų / sutrikimų. Priemonė pasiekiama adresu:

sppc.emokykla.lt

Kompiuterinė lietuvių kalbos priemonė 1-4 klasėms  internetinėje erdvėje, skirta specialiesiems pedagogams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais lietuvių kalbos mokymosi sunkumų. Priemonė pasiekiama adresu:

lietuviu1-4.mkp.emokykla.lt 

Centras maloniai kviečia naudotis šiomis specialiosiomis mokymo priemonėmis!

Informacija dėl registracijos – kiekvienos priemonės el. svetainėje.

Kilus klausimams prašome kreiptis  el.paštu irena.stankuviene@sppc.lt, arba tel.:  (8 5) 230 53 71. 


 

 2015-11-09

Bendradarbiaujant Joniškio rajono savivaldybei, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui, Lietuvos specialiosios kūrybos draugijai ,,Guboja", Joniškio ,,Saulės" pagrindinei mokyklai, Joniškio rajono švietimo centrui, Pedagoginei psichologinei tarnybai 2015 m. lapkričio 3 d. Joniškio „Saulės" pagrindinėje mokykloje vyko tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Sėkmingos patirtys ugdant specialiųjų lavinamųjų klasių mokinius formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo veikloje". Konferenciją nuotaikingai pradėjo Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio „Goda" „Spalvų muzikos" orkestro programa. Susirinkusius dalyvius ir svečius pasveikino mokyklos direktorius T. Armonavičius,  LR Seimo narys V. Gailius, Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja V. Aleknavičienė ir kiti svečiai.

Konferencija subūrė 95 mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, mokyklų vadovus iš Kėdainių, Akmenės, Vilniaus, Pasvalio, Kelmės, Kazlų Rūdos, Šiaulių, Tauragės, Radviliškio, Šeduvos, Panevėžio, Latvijos (Rygos, Jelgavos), Estijos (Jarve). Pristatyti 32 pranešimai. Lietuvos Specialiosios kūrybos draugija ,,Guboja" atvežė po Lietuvą keliaujančią socialinę-meninę akciją -  "Sugriaukime sienas" bei fotografijų parodą „Socialiniai portretai".

Kolegos iš Estijos, Latvijos, Joniškio Švietimo centro supažindino su didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo patirtimi Estijos, Latvijos, Olandijos, Danijos, Jungtinės Karalystės šalyse.

Po plenarinio posėdžio dalyviai, pasiskirstę į dvi grupes, dalyvavo kūrybinių dirbtuvių veikloje bei kartu su neįgaliaisiais gamino akcijos simbolį - vėjo malūnėlius. Vienas iš akcijos dalyvių, su mokyklos direktoriaus palinkėjimais, išvyko tęsti žygį po Lietuvą.

 

Po pietų darbas tęsėsi dviejose grupėse, kuriose mokytojai turėjo galimybę pasidalinti savo gerąja darbo patirtimi, sėkmės istorijomis, ugdant mokinius, turinčius didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

Specialiojo ugdymo skyrius „Saulės" mokykloje skaičiuoja dar tik 12 metus, o ši konferencija - jau ketvirtoji.


 

 

 2015-10-28

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdydamas ES projektą ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005 atliko analizę ir tyrimą LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimo srityje. Kviečiame susipažinti:

 

2015-09-28

 

2015 m. rugsėjo 24 d. Socialinių mokslų kolegijoje (Kalvarijų g. 137 E, Vilnius) vyko tarptautinė konferencija „Prevencijos svarba vaikų gyvenimo kokybės gerinimui". Konferencijoje dalyvavo Seimo nariai, Švietimo ir mokslo ministerijos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, savivaldybių administracijų, policijos, mokyklų, universitetų , nevyriausybinių organizacijų atstovai, svečiai iš Islandijos, Norvegijos, Čekijos ir Švedijos.

Konferencijoje Švietimo ir mokslo viceministrė Natalja Istomina pristatė ministerijos prioritetus prevencijos srityje, prof. Apolinaras Zaborskis pateikė Lietuvos mokinių ir kitų šalių mokinių gyvensenos ir gyvenimo kokybės palyginimą, psichologas Robertas Povilaitis, „Vaikų linijos" vadovas, kalbėjo apie patyčių ir kitų smurto formų prevenciją pagal ekologinį modelį. Taip pat pristatytas praktinio taikymo Švedijos mokyklose pavyzdys - programa „Friends", kalbėta apie Olweus, kitų prevencinių programų sėkmės veiksnius, lemiančius jų tęstinumą ir veiksmingumą, prevencinių programų akreditavimą kaip vieną iš efektyvios prevencijos veiksnių, pirminę prevenciją kaip didžiausią auditoriją pasiekiantį ir svarbiausią veiklos modelį.

Konferencijos pranešimai:

Švietimo ir mokslo ministerijos prioritetai prevencijos srityje. Dr. Natalja Istomina, Švietimo ir mokslo viceministrė

Lietuvos mokinių gyvensena ir gyvenimo kokybė: pokyčiai ir tarptautinis palyginimas. Prof. Apolinaras Zaborskis, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, HBSC tyrimo Lietuvoje koordinatorius

Jaunų žmonių psichikos sveikatos stiprinimas, sutrikimų prevencija ir racionalus visuomeninių išteklių panaudojimas. Prof. dr. Arne Holte, Norvegijos visuomenės sveikatos instituto direktoriaus pavaduotojas

Patyčių ir kitų smurto formų prevencija pagal ekologinį modelį. Dr. Robertas Povilaitis, VšĮ „Vaikų linija" vadovas, psichologas

Prevencinių programų sertifikavimo sistema Čekijos Respublikoje. Markéta Čermáková, Nacionalinio švietimo instituto Sertifikavimo agentūros pirminės rizikingo elgesio prevencijos sertifikavimo specialist

Įrodymais pagrįsta prevencija. Islandijos modelis. Jón Sigfússon, Reikjaviko Universiteto Islandijos Socialinių tyrimų ir analizės centro direktorius

Olweus patyčių prevencijos programos efektyvumas ir sėkmės veiksniai, lemiantys lojalumą programai ir jos tęstinumą. André Baraldsnes, Olweus patyčių prevencijos programos vyresnysis instruktorius/konsultantas Bergeno universiteto tyrimų centre bei Vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos ir gerovės centre

Teisinis patyčių ir diskriminacijos reglamentavimas Švedijoje. Programa Friends - praktinio taikymo Švedijos mokyklose pavyzdys. Lars Arrhenius, organizacijos Friends vadovas

Projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" indėlis prevencinės veiklos plėtotei. Irma Čižienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorė

 

 

 
 
    

 

Konferencija organizavo Švietimo ir mokslo ministerija ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras valstybės projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" lėšomis. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos biudžeto.

Patvirtinimas apie dalyvavimą konferencijoje>>

 

 


2015-05-25

 

„Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas" (VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002) lėšomis  parengtos rekomendacijos pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams „Naujosios (Z) kartos ugdymo pedagoginiai ir psichologiniai aspektai". Šios rekomendacijos parengtos  aprašo „Vaiko mokymosi procesų esminių aspektų identifikavimas" ir pravestų mokymų pedagogams ir mokymosi konsultantams pagrindu.

Rekomendacijas sudaro 2 dalys:

1. Naujosios (Z) kartos mokinių savybių ir ugdymo realybės sąryšingumo įžvalga: didaktinis diskursas.

2. Naujosios (Z) kartos mokinių mokymosi procesų psichologiniai aspektai.

Parengtos Rekomendacijos tėra orientyrai mokinių mokymosi procesų esminiams aspektams identifikuoti ir Naujosios (Z) mokinių kartos mokymosi efektyvumui didinti.

Rekomendacijos yra skirtos mokyklų pedagogams, tačiau jomis sėkmingai gali pasinaudoti ir švietimo pagalbos specialistai bei kiti, besidominantys naująja karta ar su ja dirbantys.

Rekomendacijos pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams „Naujosios (Z) kartos ugdymo pedagoginiai ir psichologiniai aspektai"

 2015-05-25

 

Šių metų gegužės 21 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre įvyko metinis renginys mokyklų, skirtų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vadovams. Jame pranešimus skaitė Gražina Šeibokienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja,  Daiva Vaišnorienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė, Teresa Aidukienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė, Virginija Karalienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Specialiosios pedagogikos skyriaus gydytoja neurologė, Genė Žilinskienė, Gelgaudiškio ,,Šaltinio" specialiojo ugdymo centro ugdymo skyriaus vedėja ir Edita Astapovičienė, Vilniaus ,,Atgajos" specialiosios mokyklos direktorė.


Renginio metu buvo nutarta steigti mokyklų, skirtų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vadovams, asociaciją. Išrinktas organizacinis komitetas.

 

Renginyje skaityti pranešimai:

Agresija, kaip netoleruotinas elgesys klasėje. Dr. V. Karalienė

Pozityvaus elgesio palaikymo sistemos kūrimas ir pritaikymas. Genė Žilinskienė, Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ugdymo skyriaus vedėja

Ugdymo planas – mokinių ugdymosi reikmėms tenkinti ir mokyklos veiklos tikslams įgyvendinti. Daiva Vaišnorienė, Švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesinio tobulėjimo aktualijos. Teresa Aidukienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė

 


2015-05-13

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdydamas valstybės projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005) organizuoja mokymus mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams, kurių metu numatoma nagrinėti tokias temas: mokyklos VGK darbo iššūkiai ir geroji patirtis, darbo optimizavimo galimybės, efektyvaus komandinio darbo organizavimas, pagalbos vaikui ir šeimai planavimas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, VGK veiklos vertinimas ir įsivertinimas.

2015 m. gegužės 20 d. seminaras „Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikla: paskirtis, galimybės ir iššūkiai“ vyks Anykščių Švietimo pagalbos tarnyboje, Šviesos g. 7, Anykščiai.

Lektorė – N.Grybienė, psichologė.

Dalyvavimas seminare – nemokamas, dalyviams bus išduodami Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro pažymėjimai.

Kviečiame šiame seminare dalyvauti Anykščių ir Molėtų rajonų bendrojo ugdymo mokyklų vaiko gerovės komisijų narius.

 

Reikalinga išankstinė registracija. Pageidaujančius dalyvauti seminare prašome registruotis el. paštu neringai.grybienei@gmail.com iki š. m. gegužės 15 d. Iš vienos mokyklos gali dalyvauti 1-3 vaiko gerovės komisijos nariai. Dalyvių skaičius seminare yra ribotas, pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems. Surinkus dalyvių grupę, registracija nutraukiama.

PRIDEDAMA.

1. Seminaro programa

2. Dalyvių registracijos forma

 

Š.m. gegužės 22 d. seminaras vyks Vilniuje. Lektorė - I.Dulinskaitė, psichologė. Registracija baigta, laisvų vietų nėra.

Š.m. gegužės 26 d. seminaras vyks Marijampolėje. Lektorė - J.Kirkauskienė, psichologė. Registracija baigta, laisvų vietų nėra. 


 

2015-05-07

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendinant ESF projekto „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės  plėtra, II  etapas", Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002, surengė baigiamają viešinimo konferenciją, kurios tikslas - pristatyti projekto veiklų rezultatus, pasiekimus, apžvelgti veiklų tęstinumo galimybes.

 


Konferencijoje pranešimus skaitė prof. habil.  dr. Vilija Targamadzė, dr. P. Skruibis, dr. N. Grigutytė, dr. O. Monkevičienė, projekto veiklų dalyviai, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai. Konferencijoje dalyvavo projekto  konsultantus,  ŠMM   ir mokyklų administracijos atstovai,  mokytojai,  švietimo pagalbos specialistai.

Konferencijoje skaityti pranešimai: 

„Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės  plėtra, II  etapas". Dalia Žičkienė.

Pranešimas. Prof. habil.  dr. Vilija Targamadzė

"Šiandieniniai iššūkiai ikimokyklinio ugdymo kokybei". O. Monkevičienė

Seksualinių nusikaltimų prieš vaikus intervencija mokykloje: specialistų patirties ir žinių analizė. Dr. N. Grigutytė

"Jaunų žmonių savižudybės - prevencijos galimybės Lietuvoje". Dr. P. Skruibis

"Vaiko įvertinimo metodikos psichologų praktinėje veikloje". V. Gudauskienė

 "5- 7 metų vaiko kalbos raidos vertinimo metodikos „Urtės ir Motiejaus diena" pristatymas,  jos naudojimo praktiniai aspektai ir ateities perspektyvos". Lina Palačionienė, Vaida Stupurienė

 

2015-04-09

Šiuo metu vykdoma mokyklų, pageidaujančių diegti Olweus patyčių prevencijos programą 2015-2016 metais, atranka. Mokyklų atrankos kriterijai bei įsipareigojimai nurodyti dokumente Informacija bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams. Mokyklos, norinčios dalyvauti programoje, kviečiamos užpildyti Mokyklų atrankos klausimyną ir iki š.m. balandžio 17 d. atsiųsti jį adresu Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu OLWEUS PROGRAMOS ATRANKAI). Iš pradžių galite nuskanuoti užpildytus klausimynus ir atsiųsti el.paštu olweus.programa@sppc.lt

Apie tolesnę atrankos eigą bus informuoti visi pareiškėjai. 

 

 


 

2015-03-26

Š. m. kovo 10 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdant ESF projektą 'Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas“, Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002 " surengė konferenciją ,,Naujoji(Z) mokinių karta - prarastoji ar dar neatrastoji?“.
 
Konferencijos metu buvo diskutuojama apie Naująją mokinių kartą, jos didaktines problemas bei mokymosi ypatumus, dalinamasi savo patirtimi, buvo numatomos tolimesnio bendradarbiavimo kryptis ugdant šiuolaikinius mokinius. Konferencijoje pranešimus skaitė Habil.dr. prof. Vilija Targamadzė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologė Aida Šimelionienė, Trakų švietimo pagalbos tarnybos psichologės Kira Solovjovienė ir Austė Idaitė, Riešės gimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja Agnė Pujanauskienė ir specialioji pedagogė Ramunė Civinskienė. Vyko darbo grupės konferencijos tematika.

Konferencijoje skaityti pranešimai:

„ Naujosios mokinių kartos didaktinių problemų eskizo brėžtis“, Habil.dr. prof. Vilija Targamadzė

„Ar gali Y karta suprasti Z kartą?“ , Kira Solovjovienė ir Austė Idaitė, Trakų švietimo pagalbos tarnybos psichologės

„Z kartos vaikai mokytojų akimis“ Agnė Pujanauskienė, Riešės gimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja ir Ramunė Civinskienė, specialioji pedagogė

"Naujoji mokinių karta ir jos mokymo(si) ypatumai", Dr. Aida Šimelionienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras


 

2014-10-03

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, parengs ir išleis specialiąsias mokymo priemones mokiniams, ugdomiems pagal pritaikytas Bendrąsias ugdymo programas ir pagal individualizuotas programas. Šios knygos dalinamos bus 2014 m. pabaigoje-2015 m. pradžioje. Siekdami užtikrinti tinkamą išleistų priemonių padalijimą mokykloms bei ištirti mokymo (si) priemonių poreikį prašome iki 2014 m. spalio 17 d. atsiųsti užpildytą specialiųjų mokymosi priemonių poreikio klausimyną paštu į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, adresu Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu „Anketa dėl SMP") arba nuskenuotą dokumentą el. paštu info@sppc.lt .

SPPC perengtas mokymosi priemones nemokamai gali gauti visos Lietuvos ugdymo įstaigos, kuriose yra mokinių, besimokančių pagal pritaikytas Bendrąsias ugdymo programas ir besimokančių pagal individualizuotas programas. Įstaigos, kurioms bus skirtos priemonės, turi atvykti pačios jų pasiimti į SPPC, adresu Viršuliškių g. 103, Vilnius.

Esant didesniam poreikiui nei yra išleista priemonių, pirmenybė bus teikiama anksčiausiai paraiškas pateikusioms ir negavusioms įstaigoms.

Jeigu iškilo neaiškumų ir turite klausimų, rašykite el. p.  info@sppc.lt arba skambinkite (8 5) 2426403. 

Kvietimas2014-09-26

 

PRIMENAME, kad Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdo prevencinių programų  atranką, kurios tikslas - akredituoti, t. y. įvertinti ir atrinkti veiksmingas prevencines programas, skirtas prievartos, smurto, prekybos žmonėmis, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, savižudybių, ŽIV/AIDS, teisės pažeidimų prevencijai, o taip pat - socialinio emocinio ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programas.(toliau - Programa).

Programos akredituojamos vadovaujantis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus 2012 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. (1.3)V-404 „Dėl prevencinių programų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo". Šį dokumentą ir jo priedus galite rasti čia [Tvarka1 priedas, 2 priedas].

Prevencinių programų akreditavimas vyks visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Prevencines programas akreditavimui gali teikti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, disponuojantys autorinėmis prevencinės programos teisėmis arba turintys teisę prevencinę programą įgyvendinti Lietuvoje.

Kviečiame juridinius ir fizinius asmenis  iki 2014 m. lapkričio 30 d. pateikti Prevencinių programų akreditavimo tvarkos apraše nurodytus dokumentus ir dalyvauti prevencinių programų vertinime.

Dokumentus prašome siųsti paštu ar pristatyti adresu:

315 kab., Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Viršuliškių g. 103

LT-05115, Vilnius

Daugiau informacijos: remigijus.auskelis@sppc.lt

Šiuo metu akredituotų ir įgyvendinamų programų sarašas:

Programos pavadinimas

Programos vykdytojai

Plačiau apie programą

Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa „Antras žingsnis"

VšĮ „Paramos vaikams centras"

http://www.pvc.lt/second-steppvc@pvc.lt  

Ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio draugai"

VšĮ „Vaiko labui"

http://www.vaikolabui.lt/?page_id=3035;info@vaikolabui.lt

Ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai"

VšĮ „Vaiko labui"

http://www.vaikolabui.lt/?page_id=10; info@vaikolabui.lt

Tėvų mokymo programa STEP

dr. Jolita Jonynienė

http://www.stepgrupes.lt/step-programa/apie-step/ ; jolita.jonyniene@gmail.com

Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programa

VšĮ „Šeimos santykių institutas"

http://www.ssinstitut.lt/lt/visiems/programos/vaiko-emociniu-kompetenciju-ugdymas-2/pagalba@ssinstitut.lt

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai"

Asociacija „Mentor Lietuva"

http://www.mentor.lt/lt/veikla/mentorystes-programa/bernadeta@mentorlietuva.org

„Mentorystė"

Asociacija „Mentor Lietuva"

http://www.mentor.lt/lt/veikla/mentorystes-programa/egle@mentorlietuva.org

Olweus patyčių prevencijos programa

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

http://www.sppc.lt/; info@sppc.lt                            

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Sniego gniūžtė"

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis"

http://www.zingsnis.lt/ ; info@zingsnis.lt; pirmininkas@zingsnis.lt

 


2014-06-23

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras,  įgyvendindamas  projektą "Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas"  balandžio - birželio  mėnesiais organizavo užsienio šalių  ekspertų  bei Lietuvos  mokslininkų  mokymus  Lietuvos švietimo pagalbos specialistams, pedagogams  praktikams  ir  švietimo administracijos darbuotojams skirtingomis temomis - „Kompleksinę  negalią  turinčių  mokinių  ugdymas ir   švietimo pagalbos jiems teikimas, taikant IKT ir inovatyvius  ugdymo  metodus" ( Jungtinė Karalystė/Lietuva); „Elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turinčių mokinių ugdymo metodų parinkimo, ugdymo aplinkos pritaikymo, tinkamo elgesio formavimo galimybės" (Nyderlandai/Lietuva). Mokymų tikslai -  suteikti žinių apie kompleksinių negalių, elgesio ir/ar emocijų,  sutrikimų, turinčių mokinių ugdymo metodų parinkimą, ugdymo aplinkos pritaikymą, švietimo pagalbos jiems teikimą. Seminaro dalyviams pateikta  padalomoji medžiaga.

            Buvo organizuotos konsultacijos mokyklos  bendruomenei Plungės, Gelgaudiškio, Panevėžio ir Švėkšnos   specialiosiose mokyklose, kaip naujai steigiamiems metodiniams centrams. Užsienio ekspertai stebėjo  atviras pamokas, įvairias neformalias mokinių veiklas.  Vyko stebėtų pamokų bei veiklų analizė, konsultacijos švietimo pagalbos klausimais. Lietuvos psichiatrai konsultavo mokyklos bendruomenę vaikų vertinimo, šeimos konsultavimo, psichologinės  pagalbos  teikimo klausimais.  

     


2014-06-23

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras,  įgyvendindamas  projektą "Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas"   balandžio 28-30 ir birželio  02-04 dienomis organizavo  Danijos ekspertų mokymus  Lietuvos švietimo pagalbos specialistams, mokytojams, dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir švietimo ekspertams tema - „Švietimo pagalbos teikimo galimybės mokiniams, turintiems autizmo spektro, elgesio ir emocijų bei kompleksinių sutrikimų„ (48 val.). Mokymų programos tikslas-suteikti dalyviams žinias apie šiuo metu pasaulyje plačiausiai taikomas  autizmo spektro, elgesio ir/ar emocijų, atpažinimo ir vertinimo instrumentus,  inovatyvius ugdymosi  metodus  ir mokymosi strategijas. Seminaro dalyviams pateikta  metodinė medžiaga.  

     


2014-05-29

 Šių metų gegužės 28 dieną Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre įvyko renginys, skirtas Lietuvos specialiųjų mokyklų vadovams. Jo tikslas – informacija apie savivaldybių specialiųjų mokyklų, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, veiklą, o taip pat apie ugdymo proceso jose eigą, padedančią mokiniams pereiti iš individualizuotų bendrojo ugdymo programų į atitinkamas profesinio mokymo programas.

 
 
    

Renginyje skaityti pranešimai:

 

Į pagalbą mokyklai, mokiniui ir mokytojui. Izabelė Grauslienė, Edita Norvaišienė

Socialinių įgūdžių ugdymo programa - mokyklos galimybės ir tėvų lūkesčiai. Daiva Vaišnorienė

Mokinių, turinčių didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesinis mokymas. Jolanta Zabietienė

Savivaldybių specialiųjų mokyklų, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, veikla.  Stanislava Strolaitė

 

  


 

2014-05-13

 

2014 m. gegužės 5-9 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizavo tarptautinį pažintinį vizitą Lietuvoje tema „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ (angliškai „Creating Safe Environmet in School“). Pažintinio vizito tikslas – supažindinti užsienio svečius su Lietuvos švietimo sistema, jos strategija, mokyklos nelankymo problemos sprendimu, prevencinių programų įgyvendinimu mokyklose. Vizito organizavimą finansavo Švietimo mainų paramos fondas pagal Pažintinių vizitų programos projektą pagal Mokymosi visą gyvenimą programos Skersinę paprogramę.

 

    

Vizito metu svečiai lankėsi Švietimo ir mokslo ministerijoje, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, Vilniaus lopšelyje darželyje „Pasaka“, Vilniaus „Vyturio“ pradinėje mokykloje, Vilniaus „Ažuolyno“ progimnazijoje, Kauno jaunimo mokykloje, Kauno miesto savivaldybėje, Vilniaus psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje, VšĮ „Paramos vaikams centras“.

Svečiai į Lietuvą atvyko iš Airijos, Prancūzijos, Vokietijos, Turkijos, Graikijos, Kipro ir Nyderlandų karalystės.

 


2014-05-12

 

2014 m. gegužės 9 dieną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Klaipėdos universitetu, Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru Klaipėdos universiteto „Aula Magna" konferencijų salėje organizavo mokslinę - praktinę konferenciją „Psichikos sveikatos strategijos nuostatų įgyvendinimas Lietuvos mokyklose: priemonės, sprendimai, problemos".  Konferencijos metu buvo aptarti švietimo ir kitų specialistų bendradarbiavimo klausimai, siekiant užtikrinti Psichikos sveikatos strategijos nuostatų sėkmingą įgyvendinimą ir psichikos sveikatos sutrikimų prevenciją, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. XII-706 Dėl 2014 metų paskelbimo vaikų sveikatos metais ir aptarti Vaikų sveikatos metų stiprinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 271vykdymą.

Konferencijoje dalyvavo 200 dalyvių (psichologai, socialiniai pedagogai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai ir kt.)

 

Konferencijos akimirkos žiūrėti čia >>

 


2014-03-28

Informuojame, kad įstaigos, kurios siuntė prašymu T. Attwood knygai „Aspergerio sindromas. Išsamus vadovas." gauti, galėsite atsiimti knygas prieš tai suderinę visas aplinkybes su Lina Jucyte el. paštu lina.jucyte@sppc.lt. Jums reikia parašyti elektroninį laišką, nurodant, kad pageidaujate atsiimti knygą ir Jums bus atsakyta į laišką su detalia informacija, kurioje sužinosite, kaip tai padaryti. Lauksime Jūsų laiškų!2014-02-26

Šių metų vasario 18 dieną Joniškio ,,Saulės" pagrindinėje mokykloje, turinčioje specialiojo ugdymo skyrių, vyko tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija ,,Švietimo pagalbos specialistų gerosios patirties sklaida ugdymo procese. Ieškojimai. Atradimai. Iššūkiai. Galimybės". Joje dalyvavo daugiau nė 160 švietimo pagalbos specialistų iš įvairiausių Lietuvos vietovių, o taip pat iš kaimyninės Latvijos - Rygos lietuvių vidurinės mokyklos. Be kitų pateiktų pranešimų ir naujausios informacijos apie švietimo pagalbos teikimą Lietuvos mokyklose, plenarinio posėdžio metu buvo galima išgirsti ir kolegių iš Latvijos pasakojimą apie švietimo pagalbos specialistų komandinį darbą Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui atstovavo bei konferencijos metu teikė siūlymų švietimo pagalbos gerinimui mokyklose Laimutė Motuzienė ir Irena Bujauskienė.

 


2014-02-18

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdo valstybės planavimo projektą „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas". 2014 m. vasario 11 d. įvyko T. Attwood knygos „ASPERGERIO SINDROMAS. Išsamus vadovas" pristatymas.

Pateikiame pristatyme darytus pranešimus:

 

Autizmo spektro sutrikimai ir jų įtaka psichosocialinei adaptacijai. Dr. Sigita Lesinskienė

Aspergerio sindromas: evoliucija, smegenys, genetika. Prof. Albinas Bagdonas

Tony Attwoodo  knygos „ASPERGERIO SINDROMAS. Išsamus vadovas" pristatymas. Živilė Aleškaitienė

 

 


2014-02-03

2014 m. sausio 30 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre surengtas Vilniaus rajono  PPT specialistų ir specialiųjų pedagogų bei logopedų metodinio būrelio pažintinis metodinis vizitas. Jo metu švietimo pagalbos specialistai buvo supažindinti su aktualijomis, akcentais ir problemomis  specialiojo ugdymo srityje (R. Kišonienė),  su Centro ir Specialiosios pedagogikos skyriaus veiklomis bei specialiosiomis mokymo priemonėmis (E. Norvaišienė, R. Liubinavičienė), pedagoginio psichologinio mokinio vertinimo instrumentais (V. Gudauskienė) bei pagalbos organizavimu mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių dėl autizmo sindromo (V. Karalienė).

Renginio metu kalbėjusioji Vilniaus rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio  vadovė Ana Pavilovič - Jančis papasakojo apie Vilniaus rajono švietimo pagalbos specialistų veiklą. Viena jų darbo krypčių - tarties ir kalbos vertinimo kortelių lenkų ir rusų kalbomis rengimas. Baigus šį darbą,  bus surengta tarties ir kalbos vertinimo kortelių pateiktis ekspertavimui.

 


 

2013-01-16

 

 

2012 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu buvo parengtos Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (2012 m. rugpjūčio 28 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1268). Jomis siekiama padėti mokykloms užtikrinti mokyklos bendruomenės narių fizinį ir psichologinį saugumą. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2013 metų lapkričio gruodžio mėn. eilėje didžiausių Lietuvos miestų organizavo seminarus ,,Rekomendacijų dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams įgyvendinimo mokykloje galimybės", skirtus mokyklų administracijų, vaiko gerovės komisijų atstovams. Seminarų tikslas - pristatyti parengtą metodinę medžiagą - filmą, kuriame pateikiami šių rekomendacijų taikymo mokykloje aspektai; filmuotas mokyklos gyvenimo situacijas komentuoja psichologai, teisininkai, policininkai. Seminarus vedė psichologė dr. N.Grigutytė.

 


2013-01-16

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizavo vienos dienos seminarus Bendravimo su vaikais kursų lektoriams. Seminarai buvo skirti specialistams, dirbantiems tose įstaigose, kurioms Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų vedimo funkciją delegavo vietos savivaldybė. Seminarai vyko 2013 metų lapkričio-gruodžio mėnesiais Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje. Seminarus vedė psichologė Jūratė Baltuškienė.

Detalesnę teisinę informaciją apie Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų vykdymo tvarką, patvirtintą kursų programą ir kt. galima rasti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro tinklapio skyrelyje „Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programa“.

 2014-01-14

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 111 priemonę (Parengti tikslines saugios mokyklos neformaliojo ugdymo prevencines programas, stiprinančias vaikų sveikatą ir socialinį bei emocinį atsparumą, ir jas įgyvendinti) Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2013 metais parengė dviejų naujų prevencinių programų, skirtų mokyklos bendruomenei, projektus:

seksualinės prievartos prieš vaikus ir seksualinio vaikų išnaudojimo prevencijos programos; paskirtis - padidinti mokyklos bendruomenės kompetenciją ir jautrumą mokinių seksualinės prievartos atpažinimo, įveikimo ir prevencijos klausimais, paskatinti mokytojus, mokyklos specalistus ir kitą personalą, su mokykla bendradarbiaujančius kitų institucijų specialistus, tėvus ir mokinius bendradarbiauti apsaugant mokyklos jaunimą nuo seksualinės prievartos ir seksualinio išnaudojimo.

konfliktų prevencinės programos; paskirtis - įgalinti mokyklos bendruomenę konstruktyviai spręsti konfliktus ir mažinti agresyvaus bendravimo apraiškas. Mokykloje sukurti draugišką mokymuisi ir bendravimui aplinką, kurioje kiekvienas mokyklos bendruomenės narys būtų fiziškai ir psichologiškai saugus, kad galėtų mokytis ir dirbti, palaikyti konstruktyvius ryšius tarp mokytojų, mokinių ir tėvų, kad kiekvieno poreikiai ir skirtingumas būtų gerbiami.

 

Parengtų prevencinių programų projektai bus išbandomi atrinktose mokyklose, vertinamas jų poveikis, mokykloje vykstantys pokyčiai. Priklausomai nuo gautų rezultatų programų projektai bus tobulinami ir parenti galutiniai prevencinių programų variantai.

Šių prevencinių programų projektai parengti ir bus išbandyti valstybės planavimo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" lėšomis. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšomis. 

 2013-12-23

2013 m. gruodžio 3, 4, 10, 12 ir 18 d. buvo įvykusios penkios Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamo projekto "Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas" viešinimo konferencijos, kurių metu projekto vykdytojas, partneriai, lektoriai/konsultantai, dalyviai ir kiti susiję su projektu asmenys, dalijosi dalyvavimo minėtame projekte patirtimi.

Keturios konferencijos vyko projekto partnerių savivaldybėse, t.y. Švėkšnos regione, Plungėje, Panevėžyje, Gelgaudiškio regione, o penktoji konferencija - Vilniuje. 

   

 


 

2013-11-17

 

Lietuvos Respublikos Seimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru 2013 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų salėje surengė konferencijoją „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo institucijose".

Konferencijos dalyviai Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus gali rasti čia >> 

 


 

 2013-12-11

 

2013 m. gruodžio 8 d.  parodoje „Mokykla 2013"  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Olweus patyčių prevencijos programos vyr. intruktoriai Ieva Dulinskaitė ir Laurynas Žakevičius vedė klasės valandėlę tėvams patyčių ir smurto prevencijos tema. Valandėlės metu buvo aptarti klaidingi mitai apie patyčias, paplitę tarp mokytojų, mokinių ir tėvų,  galimi veiksmai įvairiose patyčių situacijoje: kaip elgtis ir kaip kalbėti tėvams, kurių vaikas stebėjo patyčių situaciją, kokių veiksmų imtis patyčias patyrusio vaiko tėvams bei kaip reaguoti, jei tavo paties vaikas prisidėjo prie patyčių.


 
 
 

Valandėlės metu siekėme paskatinti tėvus ne tik paanalizuoti savo pačių nuostatas ir požiūrį į patyčias, bet ir pakonfrontuoti su klaidingais įsitikinimais bei atrasti būdų, kaip padėti vaikui, susiduriančiam su patyčių situacija.

Olweus patyčių prevencijos programa įgyvendinama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" lėšomis.

 

 


 

 2013-11-19

Lapkričio 14–15 d. Vilniuje vyko Europos socialinio fondo (ESF) konferencija „Stabdyti jaunimo nedarbą Europoje, kuriant geresnę ateitį jaunimui“.Atstovai iš visų ES valstybių narių diskutavo, kaip, pasinaudojant jau įgyvendintų projektų patirtimi ir efektyviai naudojant finansinius instrumentus, sumažinti jaunimo nedarbą, tuo sukuriant jaunimui geresnę ateitį Europoje, aptarė vyriausybių planus, jaunimo įtraukimą į darbo rinką, naujas galimybes anksti mokyklas paliekantiems moksleiviams, problemų prevenciją bei „antro šanso“ priemones.

 
 

Konferencijos metu vyko darbas grupėse keturiomis temomis: Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimas ir ESF parama Jaunimo garantijų iniciatyvai, partnerystė ir sprendimų priėmėjų kompetencijų ugdymas; ką daryti, kad jaunimas anksti nepaliktų mokyklos: darbas su socialinės atskirties grupėmis, „antro šanso“ galimybė, palydėjimas ir konsultavimas; jaunimo darbo įgūdžiai: kokybiškos stažuotės, gamybinė praktika ir geografinio mobilumo skatinimas; jaunimo verslumo skatinimas: įgūdžių ugdymas ir parama verslo pradžiai.

Darbo grupėse metu kaip gerosios praktikos pavyzdį Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras buvo pakviestas pristatyti 2005 - 2011 m. vykdytą projektą "Iškritusių iš mokyklos mokinų grąžinimas", kuris dėl savo aktualumo ir adekvačių bei novatoriškų darbo metodų susilaukė konferencijos dalyvių susidomėjimo. Projektą pristatė centro socialinis pedagogas Rytis Šiautkulis ir projekto vadovė Kristina Ignatavičienė.    

Renginio metu vyko ir geriausių ESF projektų paroda, kurioje pristatyti efektyviausi ir praktikoje pasitvirtinę projektai, kurie buvo finansuoti ESF 2007–2013 m. ir kurie būtų gerosios praktikos pavyzdžiai ruošiantis 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui.

 


 

2013-11-13 

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Klaipėdos universitetu, Lietuvos edukologijos universitetu, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, kitomis aukštosiomis mokyklomis, rengiančiomis socialinius pedagogus 2013 m. lapkričio 8 dieną Klaipėdos universiteto „Aula Magna" konferencijų organizavo mokslinę - praktinę konferenciją „Vaikų ir jaunimo socializacijos galimybės socialinio pedagogo veikloje , kuriant saugią ir sveiką aplinką".

 

Konferencijos metu buvo aptartas 16-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių įgyvendinimas, pagal kurį rengiamas Vaikų ir jaunimo socializacijos veiksmų planas, apimantis vasaros poilsio organizavimą, socializacijos centrų pertvarką ir kitas veiklas, kur socialiniams pedagogams tenka ypatingas dėmesys vaiko socializacijos procese kartu su mokyklų bendruomenių nariais - klasių vadovais, mokytojais, tėvais ir mokyklos administracija, aptariant vaikų pozityviosios socializacijos ir socialinės partnerystės prielaidas Lietuvoje, darnios ir tvarios visuomenės vystymąsi.

Konferencijoje dalyvavo 200 žmonių.

 

Video reportažas apie konferenciją: rasite čia >>


 

2013-10-10

 

Brunel universiteto (Londonas/Didžioji Britanija) ergoterapijos magistrantūros studentė Jekaterina Dutkevič organizuoja tyrimą ,,Kinect žaidimų konsolės pagrindu sukurtos sistemos taikymas vaikų, sergančių cerebriniu paralyžiumi viršutinių  galūnių reabilitacijoje: vienetinių atvejų analizė". Pagrindinis tyrimo tikslas yra išsiaiškinti ar Kinect žaidimų konsolės pagrindu sukurta sistema gali būti taikoma cerebriniu paralyžiumi sergančių vaikų viršutinių galūnių reabilitacijoje.

Dauugiau informacijos rasite čia >> 

arba kreipiantis tiesioginiais kontaktais: Jekaterina Dutkevič, 8 621 06708, jekaterina.dutkevic@gmail.com


 


2013-10-04


          
 

    Trečioji paroda „Mokykla 2013" kviečia ieškoti, atrasti, išdrįsti

Paroda „Mokykla" - didžiausias švietimo specialistus, mokytojus, mokinius ir jų tėvus jungiantis renginys Lietuvoje, pristatantis naujausias ugdymo tendencijas ir inovatyvius mokymo būdus. Šiais metais parodos renginiuose bus daug diskutuojama lyderystės švietime tema, taip pat - demonstruojamos galimybės netradiciškai dėstyti gamtos mokslus. Parodos rengėjai kvies aktyviai dalyvauti diskusijose, susitikimuose, atvirose pamokose, išmėginti savo jėgas konkursuose ir kūrybinėse dirbtuvėse, išbandyti įvairias priemones ir pasisemti idėjų kūrybingam darbui mokyklose.

Daugiau informacijos - http://www.parodamokykla.lt/

 

 

 


2013-09-12

2013 m. birželio 30 - liepos 12 dienomis Paryžiuje,  Diderot  universitete  vyko Feursteino instituto organizuoti tarptautiniai vasaros mokymai. Mokymuose dalyvavo  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro  specialistės - Specialiosios pedagogikos skyriaus  pavaduotoja Lina Palačionienė ir Psichologijos  skyriaus psichologė   Aida Šimelionienė.   Mokymai buvo finansuoti iš Mokymosi visą gyvenimą programos  Comenius  paprogramės   lėšų. 

Feuersteino instituto organizuotame vasaros  mokymuose dalyvavo   virš 400  dalyvių iš 38  pasaulio  šalių.    Instituto   organizuotuose mokymuose vienu metu vyko 14 programų seminarai.  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistės mokėsi dirbti   Feuersteino  Instrumentinio  papildymo FIE (angl.  Feuerstein instrumental enrichment) Basic pasirengimo mokytis arba didesnių galimybių išmokti mokymų programa, skirta 3-9  metų vaikams.  

Mokymo metu vyko paskaitos bei praktiniai užsiėmimai grupėse, buvo mokomasi  tarpininkauti, vesti FIE -Basic programos pamokėles, analizuoti mokymosi tarpininkaujant strategijas  dirbant  su įvairių ugdymosi poreikių turinčiais  vaikais.  Mokymų pabaigoje   dalyviams buvo įteikti  mokymų programą patvirtinantys pažymėjimai. 

  

 2013-07-26

 

Š.m. liepos 19 d. poilsio ir seminarų centre „Dubingiai" vyko Europos socialinio fondo agentūros (toliau - ESFA) organizuotas  Glaudesnio bendradarbiavimo skatinimo renginys (konkursas). Renginio tikslas - skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp Projektų įgyvendintojų, ESFA, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau - ŠMM) ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įvertinti ir viešinti įdomius, naudingus, novatoriškus, aktualius ESF projektus, kūrybiškai pristatant atrinktų projektų idėjas, veiklas ir rezultatus.

 

  
 
    

 

Dalyvauti konkurse buvo pakviesti 10 ESFA atrinktų projektų, tarp jų ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (toliau - SPPC) įgyvendinamas projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" (VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005) (toliau - Projektas). Projekto pristatymo parengimui buvo suburta „SS komanda", sudaryta iš SPPC, ESFA ir ŠMM atstovų, kurie bendromis jėgomis sukūrė filmuką atspindintį projekto idėjas, veiklas ir rezultatus. Tokio komandinio darbo rezultatas - laimėjimas vienoje iš keturių nominacijų kategorijoje - Publikos mėgstamiausias projektas"

 


 

2013-05-27

2013 m. gegužės 21 d. Vilniuje Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre buvo organizuotas renginys specialiųjų mokyklų vadovams. Renginio organizatoriai Švietimo ir Mokslo ministerija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

 
 
 
 

Įžanginį žodį tarė Švietimo ir mokslo ministerijos viceministrė Edita Tamošiūnaitė. Švietimo ir mokslo ministerijos specialistės Egidija Nausėdienė, Teresa Aidukienė, Daiva Vaišnorienė renginio dalyvius supažindino su švietimo pagalbos teikimo, pradiniopagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimu 2013-2015 metais specialiosiose mokyklose  (ugdymo planu) bei  socialinių įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimo aspektais.

SPPC įgyvendinamo projekto ,,Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas" vadovė Izabelė Grauslienė pristatė specialiąsias mokymo priemones, pritaikytas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Praktine patirtimi pasidalino Vilniaus miesto ,,Vilties" specialiosios mokyklos - daugiafunkcinio centro direktorė Augienė Vilūnienė. Vyko darbas grupėse, aptartos  specialiųjų mokyklų vadovų iškeltos problemos bei teikti siūlymai dėl veiklos tobulinimo.

 2013-04-22

 

2013 m. balandžio 5 dieną buvo organizuota respublikinė konferencija "Autizmo spektro sutrikimai: visavertės pagalbos galimybės, patirtis ir perspektyvos". Konferencijos organizatoriai - Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, KTU socialinių mokslų fakultetas, Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų draugija, Kauno vaikų abilitacijos centras.

 

Šio renginio tikslas buvo suteikti galimybę specialistams,kurie dirba su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų, pasidalinti sukaupta patirtimi ir naujomis idėjomis, reflektuoti tarptautinę ir Lietuvos pagalbos teikimo patirtį bei plėtros galimybes, apibendrinti taikomas ugdymo strategijas, aptarti tėvų, auginančių vaikus su autizmo spektro sutrikimais problemas bei lūkesčius. Dalyvavo ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, gydytojai, psichologai, socialiniai pedagogai, logopedai, specialieji pedagogai, tėvai. Pranešimus aktualia Autizmo spektro sutrikimų ir pagalbos jiems teikimo galimybių tema pristatė ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai - specialiosios pedagogikos skyriauspavaduotoja Lina Palačionienė bei gydytoja neurologė Virginija Karalienė.

                 

2013-02-28

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1517 (Žin., 2012, Nr.146-7530)  patvirtino Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašą. Vadovaudamasis šio aprašo 11 punktu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-33 (Žin., 2013, Nr.9-394) įgaliojo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą patvirtinti Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programą. 2013 m. vasario 19 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus įsakymu Nr.(1.3) V-37 patvirtinta Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programa.

 


 

2013-02-28

 

2013 m. vasario 21 d. Panevėžyje, vasario 22 d. Vilniuje vyko mokyklų, dalyvavusių Olweus patyčių prevencijos programos III-ame vykdymo etape (2011-2012 metais), direktorių susitikimai. Susitikimų dalyviai buvo supažindinti su kasmetinės mokinių apklausos Olweus klausimynu rezultatais, pristatytos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos diegimo mokykloje sąlygos ir reikalavimai, pabrėžtas mokyklos vadovo vaidmuo formuojant prieš patyčias nukreiptą mokyklos politiką bei siekiant išlaikyti Olweus programos diegimo metu įgytas personalo kompetencijas. Pranešimus skaitė Olweus International AS atstovas Reidar Thyholdt, Olweus programos vyr. instruktoriai Ieva Dulinskaitė ir Laurynas Žakevičius. Savo mokyklų patirtimi diegiant Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą pasidalino Utenos Aukštakalnio progimnazijos direktorius Arvydas Šilinskas ir Olweus programos instruktorė Jurgita Bareišienė bei Kauno rajono Neveronių vidurinės mokyklos direktorius Jonas Petkevičius ir Olweus programos instruktorė Audronė Balčiūnienė. Renginio pabaigoje mokyklų vadovams buvo įteikti mokyklų dalyvavimą Olweus patyčių prevencijos programoje patvirtinantys pažymėjimai.

      

 

Olweus patyčių prevencijos programos III etapas vykdytas bei renginiai organizuoti įgyvendinant valstybes planavimo projektą ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis.

Renginiuose mokyklų direktoriams pristatytų pranešimų skaidrės:

 

Olweus tyrimo rezultatai negali būti naudojami ar platinami kuriuo nors pavidalu be Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro sutikimo, o gavus sutikimą būtina nurodyti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą kaip duomenų savininką.


 2013-02-25

 

Švedijos savivaldybių ir sričių asociacija kartu su Europos socialinio fondo Baltijos šalių tinklu vykdo tarptautinį projektą "Learning for Life and Work in School - LLWS Baltic", kuriuo siekiama užtikrinti tarptautinį švietimo ir įdarbinimo srityse dirbančių organizacijų bendradarbiavimą Baltijos šalių regione užkertant kelią ankstyvo švietimo sistemos palikimo problemai spręsti ir paramos pažeidžiamai vaikų ir jaunimo grupei sistemos plėtojimui. Projektu siekiama presidėti prie ES Baltijos jūros regiono strategijos ir ES Europe 2020 tikslų įgyvendinimo.


   

 2013 metų vasario 20 - 21 dienomis "Šarūno" viešbutyje vyko konferencija, kurios metu projekto partneriai darbo grupėse diskutavo apie savo šalyse esamas galimybes motyvuoti vaikus ir jaunimą siekti karjeros bei įgyti darbo rinkai reikiamą išsilavinimą bei įgūdžius. Taip pat konferencijoje buvo vystomos idėjos dėl tolimesnio tarptautinio bendradarbiavimo projekto rėmuose, veiklų suderinamumo ir laukiamų reultatų. Konferencijoje dalyvavo atstovai iš Baltijos regiono šalių švietimo bei socialinių reikalų ministerijų, Europos socialinio fondo, darbo biržų, mokymo įstaigų, Europos sąjungos lėšomis finansuojamus projektus vykdančių organizacijų.

 Daugiau informacijos>>

 


 

2012-12-19

 

 Baiginėjantis 2012 kalendoriniams metams, su kuo sutapo ir III - ojo Olweus programos diegimo mokyklose etapo pabaiga. Š.m .gruodžio 13 dieną Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre susirinko I - ojo ir II - ojo etapų tęstinių instruktorių mokymų metu parengti instruktoriai. Palaikomieji susitikimai organizuojami, siekiant pailaikyti Olweus programos kokybišką įgyvendinimą III - ojo etapo mokyklose bei siekiant kokybės dirbant su OPKUS (Olweus programos Kokybės Užtikrinimo Sistema) I - ojo ir II - ojo etapais Olweus programą įgyvendinusiose mokyklose.

Daugiau informacijos rasite čia >>

 

 


2012-12-19

 

2012 metų gruodžio 11 dieną Panevėžyje ir gruodžio 12 dieną Vilniuje vyko Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro organizuojami Olweus patyčių prevencijos programos III-ojo diegimo etapo tęstinių instruktorių mokymų baigiamieji seminarai.

 

Šių mokymų  metu svečiavosi Olweus International atstovas Reidar Thyholdt. Šie seminarai užbaigė III Olweus programos diegimo etapo instruktorių 18 mėn. trukusių mokymų ciklą.

 

Plačiau apie mokymų seminarus skaitykite čia >> 


 2012-12-03

Lapkričio 8 d., Trakuose, vyko projektų "I'm not scared" ("Aš nebijau") ir "IT-CLEX" baigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo ir patirtimi dalinosi socialiniai darbuotojai, psichologai, švietimo darbuotojai. Olweus programos vyr. instruktorius Laurynas Žakevičius šioje konferencijoje skaitė pranešimą "Patyčių prevencija: geroji praktika diegiant Olweus patyčių prevencijos programą mokyklose".

 


2012-11-28

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2012 m. lapkričio 23-25 dienomis dalyvavo parodoje „Mokykla 2012", pristatė savo veiklą, centro specialistai skaitė pranešimus, teikė konsultacijas.

 

Kviečiame susipažinti su parodoje „Mokykla 2012" skaitytais pranešimais:

 

V.Gudauskienė. Kodėl reikia vaiko brandumo mokyklai įvertinimo

 

L.Grikainienė ir R.Liubinavičienė. Ikimokyklinio amžiaus vaiko kalbos raida bei kylančios problemos

 

A.Šimelionienė. Ko reikia, kad vaikas išmoktų?

 

I.Grauslienė ir E.Norvaišienė. Mokymo priemonės visiems

 

Sigita Kemerienė, Renata Mazūrienė, Kristina Ignatavičienė, Dalia Žičkienė.  Smurto, patyčių ir savižudybių prevencija mokykloje


 

2012 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo Konferencijų vyko konferencijoja "Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo mokyklose" organizuota Seimo Narkmanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru.  Konferencijoje dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, vaiko gerovės ir narkotikų komisijų nariai. Viso 398 dalyviai. Plačiau apie vykusią konferenciją bei skaitytus pranešimus skaitykite čia >>

 2012-10-16

 

Šių metų rugsėjo 24-28 dienomis Klaipėdoje vyko projekto "Aitvaras. Ankstyvoji intervencija vaikystėje ir inkliuzinis aklųjų ir silpnaregių ugdymas Lietuvoje (0-21m.)" pirmasis seminaras.

Projekte dalyvauja Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, Klaipėdos regos ugdymo centras,  Panevėžio regos centras "Linelis",  Šiaulių Petro Avižonio regos centras, SPPC specialistai,  "Visio" (Olandija).

Projekto pagrindinis tikslas - vaikų su regos sutrikimais ( 0- 21 metų) kokybiškas ugdymas namuose ir bendrojo lavinimo įstaigose. Projektu, kurio metu seminarai, konferencijos ir mokymai vyks Lietuvoje ir Olandijoje, siekiama suteikti daugiau žinių ir įgūdžių specialistams, dirbantiems su aklais ir silpnaregiais vaikais, pasidalinti patirtimi apie projekte dalyvaujančių šalių patirtį dirbant šioje srityje. Daugiau informacijos>>

 


 2012-10-03

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2012 m. rugsėjo 26 d. pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį Nr.VP3-2.2-ŠMM-09-v-01-001 "Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas". Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" priemonę Nr.VP3-2.2-ŠMM-09-V "Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas". Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

 


2012-10-01

 

Informuojame, kad įgyvendinant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas", direktoriaus įsakymu patvirtintas mokyklų, kurioms skirtos specialiosios mokymo priemonės sąrašas (mokyklų sąrašą žiūrėkite čia >> ).

Mokyklos mokymo priemones turi atsiimti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, Viršuliškių g. 103, Vilnius.

Pageidautumėme, kad prieš atvykstant atsiimti mokymo priemonių iš anksto informuotumėte apie atvykimą telefonu (8 5) 230 53 71.

Asmuo, atsiimantis mokymo priemones būtinai turi pateikti ugdymo įstaigos įgaliojimą. Įgaliojimas nėra reikalaujamas, jeigu priemones atsiima įstaigos vadovas. Priemones gali atsiimti ir savivaldybių atstovai ar kiti asmenys, tačiau kaip minėta anksčiau, šie asmenys būtinai turi turėti įgaliojimą mokyklos vardu atsiimti mokymo priemones.

 


2012-09-26

 

Informuojame, kad įgyvendinant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas", direktoriaus įsakymu patvirtinti mokyklų sąrašai, kurioms skirtos specialiosios mokymo priemonės (mokyklų sąrašus žiūrėkite čia >> ).

Mokyklos mokymo priemones turi atsiimti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, Viršuliškių g. 103, Vilnius.

Pageidautumėme, kad prieš atvykstant atsiimti mokymo priemonių iš anksto informuotumėte apie atvykimą telefonu (8 5) 230 53 71.

Asmuo, atsiimantis mokymo priemones būtinai turi pateikti ugdymo įstaigos įgaliojimą. Įgaliojimas nėra reikalaujamas, jeigu priemones atsiima įstaigos vadovas. Priemones gali atsiimti ir savivaldybių atstovai ar kiti asmenys, tačiau kaip minėta anksčiau, šie asmenys būtinai turi turėti įgaliojimą mokyklos vardu atsiimti mokymo priemones.

 


2012-09-10

 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268 pritarė Rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams.

Rekomendacijų tikslas - padėti mokykloms užtikrinti mokyklos bendruomenės narių fizinį ir psichologinį saugumą veiksmingai reaguojant į kraštutinius mokinių netinkamo elgesio atvejus.

Rekomendacijose nustatytos galimos taikyti poveikio priemonės netinkamo mokinių elgesio atvejais: kai mokinio elgesys kelia realų pavojų jo paties ar kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, kai mokinio elgesys yra pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus, griauna ugdymosi procesą, pažeidžia kitų asmenų garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį saugumą. Tokiais atvejais mokyklos darbuotojai gali imtis šių veiksmų: pakeisti mokinio ugdymosi vietą, iškviesti (į pamoką ar kitą konflikto vietą) mokyklos vadovą ar jo įgaliotą atstovą, organizuoti mokinio daiktų patikrinimą arba panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus. Rekomendacijose nustatytos kiekvienos iš šių poveikio priemonių taikymo sąlygos.

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams

Švietimo ir mokslo ministerijos aplinkraštis dėl rekomendacijų

 2012-06-25

 

2012 m. birželio 13-15 dienomis Danijos karalystėje, pirmininkaujančioje Europos Sąjungos Tarybai, Odensės mieste vyko Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūros projekto ,,Gerinant visų besimokančiųjų pasiekimus - inkliuzinio ugdymo kokybė (RA4AL)" konferencija. Jos dalyviai - Europos valstybių švietimo politikai, specialiojo ugdymo praktikai ir tyrėjai.

Konferencijos dalyvių atvyko pasveikinti ir pateikti aktualiausias inkliuzinio ugdymo peripetijas Danijos Vaikų ir švietimo ministrė p. Christine Antorini.

Lietuvos švietimo atstovės - Laima Paurienė, Regina Labinienė ir Laimutė Motuzienė vedė vieną iš konferencijos  seminarų, kurių motto buvo:  ,,Kiekvienas mokytojas inkliuzinėje aplinkoje turi gebėti ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių".


 
 


2012-05-24

 

Šių metų gegužės 22 - 23 dienomis Rygoje (Latvija) vyko Europos socialinio fondo Baltijos jūros valstybių tinklo susitikimas anksti mokyklą paliekančių ir iškritusių vaikų problemos prevencijos klausimais. Atstovai iš Švedijos, Suomijos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos ir Lietuvos pristatė savo šalyse vykdomus, gerąją patirtį reprezentuojančius projektus, kuriais siekiama užtikrinti ugdymo programų patrauklumą, įvairias alternatyvaus ugdymo, švietimo pagalbos vaikams teikimo galimybes.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorė Irma Čižienė bei to paties centro socialinis pedagogas Rytis Šiautkulis susitikimo dalyvius supažindino su  ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos aktualijomis Lietuvoje, išsamiai pristatė ES lėšomis finansuojamą projektą "Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas", bei apžvelgė kitus projektus, kurie prisideda prie anksti mokyklą paliekančių vaikų skaičiaus mažinimo.

Susitikimo metu taip pat buvo svarstomos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės siekiant, kad kuo daugiau vaikų tęstų mokslą, įgytų pagrindinį išsilavinimą ir aktyviai dalyvautų darbo rinkoje. Buvo svarstomos rekomendacijos ES valdymo organams dėl prioritetų finansuojant veiklas ugdymo bei socialinėje srityje.

Kitą ESF Baltijos jūros valstybių tinklo susitikimą planuojama rengti Estijoje šių metų rugsėjo mėnesį.

 
 2012-05-04

 

2012 m. balandžio 23-27 dienomis  Vokietijoje  Mosbach  mieste  vyko  tarptautinis  pažintinis vizitas  pagal  Mokymosi visą gyvenimą programą Skersinės paprogramės  tema „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių integravimas į darbo rinką ir visuomenę".Vizito dalyviai atvyko iš įvairių Europos šalių - Anglijos, Airijos, Kroatijos, Suomijos daugiau apie vizitą >>

 


 2012-04-27

 

Atrinkiti projekto "Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas" konsultantai, kurie konsultuos, siūlys ir teiks rekomendacijas ugdymo kokybės ir pagalbos teikimo veiksmingumo klausimais mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, dirbantiems mokyklose ir metodiniuose centruose, ugdant mokinius, turinčius autizmo spektro, elgesio ir/ar emocijų, kompleksinius sutrikimus. Konsultantų sąrašą galite rasti čia


2012-04-12

 

Atrinkiti projekto "Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas" lektoriai, kurie ves seminarus ir padės tobulinti Lietuvos pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir švietimo administracijos darbuotojų kompetencijas, veiksmingai ugdant autizmo spektro, elgesio ir/ar emocijų, kompleksinius sutrikimus turinčius mokinius. Lektorių sąrašą galite rasti čia.


2012-03-28

 

Informuojame, kad įgyvendinant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" patvirtintas sąrašas mokyklų, kurioms skirtos specialiosios mokymo priemonės (žr. mokyklų sąrašai: sąrašas 1, sąrašas 2, sąrašas 3, įsakymas).

Mokyklos mokymo priemones turi atsiimti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, Viršuliškių g. 103, Vilnius.

 

Asmuo, atsiimantis mokymo priemones, būtinai turi pateikti įstaigos įgaliojimą. Įgaliojimas nėra reikalaujamas, jeigu priemones atsiima įstaigos vadovas. Priemones gali atsiimti ir savivaldybių atstovai ar kiti asmenys, tačiau kaip minėta anksčiau, šie asmenys būtinai turi turėti įgaliojimą mokyklos vardu atsiimti mokymo priemones. Pageidautumėme, kad prieš atvykstant atsiimti mokymo priemonių iš anksto informuotumėte apie atvykimą telefonais: (8 5) 230 53 71.

 


2012-03-28

PAKARTOTINAS PRIMINIMAS

Informuojame, kad įgyvendinant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" patvirtintas sąrašas mokyklų, kurioms skirtos specialiosios mokymo priemonės (žr. „Mokyklų sąrašas" ; įsakymas Nr. 1.3 V-395).

Mokyklos mokymo priemones turi atsiimti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, Viršuliškių g. 103, Vilnius.

 

Asmuo, atsiimantis mokymo priemones, būtinai turi pateikti įstaigos įgaliojimą. Įgaliojimas nėra reikalaujamas, jeigu priemones atsiima įstaigos vadovas. Priemones gali atsiimti ir savivaldybių atstovai ar kiti asmenys, tačiau kaip minėta anksčiau, šie asmenys būtinai turi turėti įgaliojimą mokyklos vardu atsiimti mokymo priemones. Pageidautumėme, kad prieš atvykstant atsiimti mokymo priemonių iš anksto informuotumėte apie atvykimą telefonais: (8 5) 230 53 71.

 


2012-03-20

Šių metų kovo 19-25 dienomis vyks "Vaikų linijos" organizuojama ir jau tampanti tradicine iniciatyva "Savaitė be PATYČIŲ". Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomos Olweus patyčių prevensijos programos vyr. instruktorė Ieva Dulinkskaitė skaitys paskaitą "Patyčių masto pokytis Lietuvoje per paskutinius ketverius metus", kurioje bus pristatytos patyčių problemos ir jos masto pokyčiai Lietuvoje. Detalesnę informaciją apie paskaitą bei kitus šią savaitę šalyje vyksiančius renginius rasite čia.

 


2012-03-14

 Šių metų kovo 19-25 dienomis vyks „Vaikų linijos" organizuojama ir jau tampanti tradicine iniciatyva „Savaitė BE PATYČIŲ". Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomos Olweus patyčių prevencijos programos vyr. instruktorė Ieva Dulinskaitė skaitys paskaitą „Patyčių masto pokytis Lietuvoje per paskutinius ketverius metus", kurioje bus pristatyti patyčių problemos ir jos masto pokyčiai Lietuvoje.

 

Detalesnę informaciją apie paskaitą bei kitus šią savaitę šalyje vyksiančius renginius rasite čia.

 


2012-03-14

Projektas"Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas",skelbia I-ame projekto etape parengtų konsultantų ir lektorių atranką, kurie toliau padės tobulinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir švietimo adminstracijos darbuotojų kompetencijas, veiksmingai ugdyti autizmo spektro, elgesio ir/ar emocijų ir kompleksinius sutrikimus turinčius mokinius. Atrinkti lektoriai ir konsultantai teiks tikslines konsultacijas, skleis ir dalinsis inovatyviomis specialiojo ugdymo idėjomis bei galimybėmis, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius bendrojo ugdymo įstaigose ir steigiamuose metodiniuose centruose. Reikalavimus konsultantų ir lektorių atrankai galite rasti čia>>

 


 

2012-03-05

Šių metų sausio 11 - 15 dienomis vyko mokomasis projekto "Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" specialiųjų moymo priemonių vertintojų ir švietimo specialistų, dirbančių su specialiosiomis mokymo priemonėmis, vizitas į BETT parodą Londone, Jungtinėje Karalystėje.

Visą vizito ataskaitą rasite čia >> (prie vykdomų ir įgyvendintų veiklų)

 


2012-02-09

 

Informacija

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-002), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, parengė ir išleido 1000 egz. tiražu specialiąją mokymo priemonę Skaitiniai pradinukams" (ją sudaro mokomoji knyga ir  DVD).

 

Išleista specialioji mokymo priemonė bus dalinama Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms. Priemonė skirta klausos sutrikimų turintims mokiniams.

Prašome iki š.m. kovo 2 d. atsiųsti užpildytą specialiųjų mokymosi priemonių poreikio klausimyną (rasite spausdami šią nuorodą) paštu į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, adresu Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu „Anketa dėl SMP") arba nuskenuotą dokumentą el. paštu irena.stankuviene@sppc.lt . Telefonai pasiteiravimui: (8 5) 230 53 71, (8 5) 230 53 76.

 

Daugiau informacijos rasite čia >>

 


2012-02-09

 

Informacija

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-002), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, parengė ir išleido 1000 egz. tiražu specialiąją mokymo priemonę „Geografija 7 klasei" (ją sudaro mokomoji knyga ir pratybų sąsiuvinis). Priemonė skirta mokiniams, besiugdantiems pagal individualizuotas programas.

 

Prašome iki š.m. kovo 2 d. atsiųsti užpildytą specialiųjų mokymosi priemonių poreikio klausimyną (rasite spausdami šią nuorodą) paštu į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, adresu Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu „Anketa dėl SMP") arba nuskenuotą dokumentą el. paštu irena.stankuviene@sppc.lt . Telefonai pasiteiravimui: (8 5) 230 53 71, (8 5) 230 53 76.

 

 Daugiau informacijos rasite čia >>

 


2012-02-02

 

Gerbiami lankytojai, jau yra patalpinti pagrindiniai projektų rezultatai. Juos rasite projektų skiltyse.

 


  2012-01-31

 

Pakartotinas konkursas

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-002), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, parengė ir išleido po 1000 egz. tiražu du pritaikytus pratybų sąsiuvinius specialiųjų poreikių mokiniams, ugdomiems pagal Bendrąsias ugdymosi programas (Istorija 7 klasei ir Geografija 7 klasei). Išleistos specialiosios mokymo priemonės bus dalinamos Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms.

 

Prašome siųsti užpildytą specialiųjų mokymosi priemonių poreikio klausimyną (rasite spausdami šią nuorodą) paštu į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, adresu Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu „Anketa dėl SMP") arba nuskenuotą dokumentą el.paštu irena.stankuviene@sppc.lt

 

PASTABA! Ugdymo įstaigos, kurios jau yra pateikusios specialiųjų mokymo priemonių poreikio klausimyną ir norėtų gauti papildomų specialiųjų mokymo priemonių kitiems mokslo metams, prašome užpildyti klausimyną 2012 - 2013 mokslo metams. Prašome kreipimosi laiške nurodyti, jog tai yra papildomų priemonių poreikis.

 

Daugiau informacijos rasite čia >>

 

 2012-01-23

 

2007 m vasario 14 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinti Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatai. 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų nauja redakcija ( Psichologų atestacijos nuostatai, 1 PRIEDAS, 2 PRIEDAS, 3 PRIEDAS)

 

Psichologų atestaciją vykdo Psichologų atestacijos komisija veikianti prie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro. Komisijos sudėtis. Komisijos pirmininkė Irma Čižienė, Komisijos sekretorė Vida Gudauskienė. Psichologai pretenduojantys atestuotis atitinkamai kvalifikacinei kategorijai prašymą (Prašymas I,  Prašymas II) ir dokumentus teikia Komisijos sekretorei Vidai Gudauskienei (tel. (85)2426396, el.p.: vida.gudauskiene@sppc.lt).

 

Komisijos posėdžių datos 2012 metais: balandžio 20 d., spalio 26 d.

 


2012-01-19

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-002), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, š.m. vasario 2-3 d. Vilniuje, vasario 8-9 d. Klaipėdoje ir vasario 23-24 d. Kaune organizuoja seminarus, skirtus specialiesiems pedagogams ir logopedams, dirbantiems su specialiosiomis mokymo priemonėmis.   

 

Plačiau apie mokymus >>

 


2012-01-06

 

2011 metų gruodžio 19 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre buvo surengtas susitikimas su Kauno rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio atstovais, kurie pristatė socialinio pedagogo veiklos dienyną, jau pora metų naudojamą šio rajono socialinių pedagogų darbo praktikoje. Susitikime taip pat dalyvavo Kauno rajono švietimo skyriaus atstovė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai.  Susitikimo tikslai - pristatyti darbo apskaitos priemonę, aptarti priemonės efektyvumą bei apsvarstyti šios priemonės plėtros bei diegimo socialinių pedagogų darbo praktikoje galimybes.

 

Plačiau ape susitikimą >> 


2012-01-04

 

2011 metų gruodžio 8-9 dienomis Panevėžyje ir gruodžio 14-15 dienomis Vilniuje vyko III etapo tęstiniai Olweus patyčių prevencijos programos instruktorių rengimo seminarai. Jų metu Olweus International atstovas Reidar Thyholdt dalyviams pristatė lapkričio mėnesį vykusios Olweus mokinių apklausos, kurioje dalyvavo 175 mokyklų mokiniai, rezultatus bei jų interpretavimo subtilybes.

 


   

Vyresnieji programos instruktoriai Ieva Dulinskaitė, Nina Vilkevičienė ir Laurynas Žakevičius vedė mokymus Mokymosi ir supervizijų grupių vedimo, jų supervizavimo, drausminių kopėčių mokykloje kūrimo temomis. Dalyviai taip pat dalinosi savo patirtimi diegiant Olweus programą mokyklose, supervizavosi dėl kylančių sunkumų ir klausimų.

 


2011-12-19

 

2011 m. gruodžio 15 d. viešbutyje „Crowne Plaza Vilnius"  vyko Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro organizuota keturių valstybės planavimo projektų „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" (VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-002), „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas" (VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-003), „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(-si) formų plėtra" (VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-004) ir „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra" (VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-005), finansuojamų Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, baigiamoji konferencija „Į pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai".

Konferencijoje buvo aptarta švietimo pagalbos teikimo mokiniui sistemos kaita Lietuvoje, užsienio šalių patirtis šiose srityje, pristatyti įgyvendinamų valstybės planavimo projektų pasiekti rezultatai, sukurti produktai, pridėtinė vertė, aptarta nauda mokiniui, mokytojui ir mokyklai, projekto perspektyvos ir tęstinumas.

 

Konferencijoje skaityti pranešimai >>

 

2011-12-07

 

Šių metų lapkričio 29 - gruodžio 2 dienomis Strasbūre vyko tarptautinių mokymų „Smurto ir patyčių prevencija mokyklose" („Preventing Violence in Schools") pagal Europos komisijos vykdomą „Pestalozzi" programą, pirmoji dalis. Šie mokymai skirti mokytojams, socialiniams pedagogams, psichologams, mokytojų rengimo specialistams ir kitiems Europos šalių švietimo sistemos darbuotojams, kurie jau turi patirtį arba yra atsakingi už smurto prevencijos savo šalies mokyklose plėtojimą. Mokymai orientuoti į šių specialistų kompetencijos vykdant smurto ir patyčių mokykloje prevenciją tobulinimą.  

 

 

Mokymuose taip pat dalyvavo ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro atstovas Rytis Šiautkulis, vienoje iš darbo grupių pristatęs dalyviams smurto ir patyčių prevencinių programų įgyvendinimo aktualijas Lietuvoje, programų plėtros perspektyvas. „Pestalozzi" programos „Smurto ir patyčių prevencija mokyklose" mokymai yra tęstiniai, o jų principas - mokymasis praktiškai pritaikant žinias savo šalies kontekste.

 

Daugiau apie mokymus >> 

 


2011-11-30

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-002), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, parengė ir išleido 1000 egz. tiražu multifunkcinę specialiąją mokymo priemonę „Mokslininkų pėdomis" (6 klasei). Išleista multifunkcinė specialioji mokymo priemonė bus dalinama Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms.

 

Prašome iki š.m. gruodžio 22 d. atsiųsti užpildytą specialiųjų mokymosi priemonių poreikio klausimyną (rasite spausdami šią nuorodą) paštu į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, adresu Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu „Anketa dėl SMP") arba nuskenuotą dokumentą el. paštu irena.stankuviene@sppc.lt. Telefonai pasiteiravimui: (8 5) 230 53 71, (8 5) 230 53 76.

 

Daugiau informacijos rasite čia >>

 2011-11-23

 

Šių metų lapkričio 14 d. viešbutyje Holiday Inn įvyko Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro organizuojama konferencija tema „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant kompleksinę pagalbą vaikams ir jų tėvams".

Šios konferencijos tikslas - padėti savivaldybėms plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą siekiant gerinti vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymosi pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygas, paskatinti savivaldybių vaiko gerovės komisijas aktyviau dalyvauti sprendžiant ankstyvojo amžiaus vaikų problemas.

 

Plačiau apie konferenciją bei joje skaitytus pranešimus >>


 

2011-11-08  

 

2011 m. lapkričio 4 d. Taline vyko    konferencija  tema  „Švietimo konsultavimo sistemos plėtra". Estijos koordinatorių kvietimu, konferencijoje dalyvavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai, pristatė Lietuvos specialiosios pedagoginės pagalbos sistemos aspektus, logopedų, psichologų, specialiųjų pedagogų praktinėje veikloje taikomų vertinimo instrumentų naudojimo galimybes ir jų svarbą.

 

     

 

Tai atsakomasis vizitas keičiantis švietimo pagalbos organizavimo patirtimi tarp Estijos ir Lietuvos. Prieš du metus Estijos  Regioninio švietimo konsultacinio  centro  koordinatoriai lankėsi Lietuvoje Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, Kauno ir Utenos pedagoginėse psichologinėse tarnybose ir  sėmėsi patirties  specialiosios pedagogines ir psichologines pagalbos organizavimo ir teikimo  klausimais.

 


 2011-11-07

 

Lapkričio 4 - 6 dienomis „Litexpo" parodų ir konferencijų centre vyko paroda „Mokykla‘ 2011". Parodoje buvo eksponuojama ir pristatoma viskas, kas padeda įdomiai ir veiksmingai mokytis ir mokyti: priemonės mokiniui, mokytojui, mokyklai. Pristatomų priemonių spektras labai platus - nuo tradicinių - molio ar dažų, iki naujausių technologijų, programinės įrangos. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas ir pradinio bei specialiojo ugdymo įstaigoms.

 

 Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras parodoje supažindino su specialiųjų mokymo priemonių dabartimi ir perspektyvomis, pristatė jau baigiamas gaminti multifunkcines bei kitas specialiasias mokymo priemones, leidinius, įvairias metodikas ugdymui, skaitė paskaitas apie specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių vaikų ugdymą.

 


2011-09-20

 

Informuojame, kad įgyvendinant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą ,,Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" patvirtintas sąrašas mokyklų, kurios skirtos specialiosios mokymo priemonės (žr. "Mokyklų sąrašas").
 
Mokyklos mokymo priemones turi atsiimti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, Viršuliškių g. 103, Vilnius.
Pageidautumėme, kad prieš atvykstant atsiimti mokymo priemonių iš anksto informuotumėte apie atvykimą telefonais: (8 5) 230 53 71. 
Asmuo atsiimantis mokymo priemones būtinai turi pateikti įstaigos įgaliojimą. Įgaliojimas nėra reikalaujamas, jeigu priemones atsiima įstaigos vadovas. Priemones gali atsiimti ir savivaldybių atstovai ar kiti asmenys, tačiau kaip minėta anksčiau, šie asmenys būtinai turi turėti įgaliojimą mokyklos vardu atsiimti mokymo priemones.

 

Paraiškų priėmimo terminas dėl Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms perduodamų specialiųjų mokymo priemonių yra pratęsiamas. Sužinokite daugiau apie naujas priemones ir galimybę jas įsigyti>>

 

 
 2011-07-26

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui įgyvendinant projektą „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra”, kuris finansuojamas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, parengtas „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo formų plėtros modelis“.

 

Parsisiuntimui  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo formų plėtros modelio aiškinamasis raštas

                       Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo formų plėtros modelis

 

Savo siūlymus, pastabas siųskite Ritai Kišonienei adresu Rita.Kisoniene@sppc.lt


 201-06-28

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendindamas projektą „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra", kuris finansuojamas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, organizavo Pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų kvalifikacijos tobulinimo seminarą - mokomąjį vizitą į Daniją 2011 m. gegužės 24 d. - birželio 1 d. Mokymuose dalyvavo dešimties Pedagoginių psichologinių tarnybų vadovai (Jonavos, Jurbarko, Mažeikių, Palangos, Radviliškio, Šalčininkų raj., Šiaulių, Šilutės, Trakų, Vilniaus). Mokomojo vizito metu ... Plačiau apie vizitą >>>

 


2011-06-21 

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras kartu su socialiniais partneriais vykdydamas valstybės projekto ,,Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas" veiklas parengė nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos (toliau - NEMIS) programinę įrangą. 2011 m. birželio 14, 15, 16 dienomis vyko savivaldybių administracijų darbuotojų mokymai naudotis NEMIS programine įranga. Seminaro metu buvo supažindinama su NEMIS programine įranga, jos administravimo, nesimokančiųjų ir nelankančiųjų moduliais, ataskaitomis, vyko praktiniai užsiėmimai. 

 

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. NEMIS bus diegiama visose šalies mokyklose.

 

Daugiau informacijos suteiks Kristina Ignatavičienė. Tel.: 2 30 53 76, el. paštas kristina.ignataviciene@sppc.lt

 


2011-06-07

 

Š. m. gegužės 31 d. viešbutyje ,,Holiday Inn" vyko LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro organizuota konferencija „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant kompleksinę pagalbą vaikams ir jų tėvams".

Konferencijos tikslas - kartu su savivaldybių administracijų, kitų žinybų atstovais aptarti, kaip savivaldybėse galima būtų optimizuoti kompleksinį švietimo, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bendradarbiaujant; kokie tolimesni postūmiai reikalingi, kokie teisės aktai, metodinės rekomendacijos turėtų būti parengtos, kiti su tuo susiję klausimai.

 

Konferencijos medžiaga:


2011-06-02

 

Siekiant užtikrinti efektyvesnį bendradarbiavimą įgyvendinant vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, buvo surinkti naujausi duomenys apie savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijų atsakingus asmenis bei jų kontaktai.

 

Čia galite rasti visų savivaldybių vaiko gerovės komisijų atsakingų asmenų kontaktinius duomenis

 

Taip pat galite parsisiųsti (MS Word)


2011-05-06

 

Projekto „Pagalbos mokiniui kokybės ir efektyvumo plėtra" lėšomis kovo mėnesį buvo suorganizuotas tarptautinis mokomasis vizitas į Olandiją. Šio vizito metu SPPC specialistai lankėsi įvairiose įstaigose, kuriose ugdomi specialųjų poreikių turintys vaikai. Vizito metu dalyviai susipažino su praktiniais švietimo pagalbos organizavimo bei teikimo Olandijoje aspektais, gavo daug naudingos informacijos apie vaiko kalbos raidos ypatumų vertinimą, naudojamas vertinimo priemones, vaikų, turinčių elgesio sutrikimų, ugdymą.

 

 Čia galite rasti vizito nuotraukas ir daugiau įspūdžių apie vizitą.

 


2011-04-27

 

2011 m. balandžio mėnesį Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintas valstybės projektas dėl tikslinių perkvalifikavimo psichologijos krypties studijų (Valstybės žinios, 2011-04-12, Nr. 44-2083). Projektas finansuojamas iš ES fondų lėšų. Jo trukmė 36 mėnesiai. Projekto vykdytojai: Vilniaus universitetas ir Klaipėdos universitetas. Šie universitetai vykdys tikslines perkvalifikavimo studijas psichologijos bakalauro laipsnį turinčių psichologų  parengimui ir tikslines perkvalifikavimo studijas psichologijos magistro laipsnį turinčių psichologų parengimui. Planuojama studijų pradžia 2011 m. rugsėjo mėnuo.

 

Studijų dalyvių sąrašus sudarys Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Tikslinių psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro studijų grupių sudarymo kriterijai:

1) švietimo pagalbos specialistai/darbuotojai, kurie ne trumpiau nei metus yra dirbę bendrojo lavinimo mokykloje ar kitoje švietimo įstaigoje psichologu ar psichologo asistentu;

2) baigę vientisąsias ne psichologijos krypties studijas, o po to įgiję psichologijos magistro laipsnį;

3) baigę ne psichologijos krypties pirmosios pakopos studijas ir įgiję bakalauro laipsnį bei turintys psichologijos magistro laipsnį;

4) baigę psichologijos krypties studijas, įgiję psichologijos bakalauro laipsnį.

 

Kiekvienas projekto studijų dalyvis įsipareigoja po studijų dar dvejus metus dirbti toje pačioje darbo vietoje arba darbo vietoje toje pačioje savivaldybėje ( bus sudaroma trišalė sutartis - projekto vykdytojas, projekto dalyvis ir jo darbovietė).

 

Visus specialistus, kurie norėtų studijuoti šiose perkvalifikavimo psichologijos krypties studijose ir  atitnka aukščiau išdėstytus tikslinių grupių sudarymo kriterijus, prašome užpildyti lentelę (atsisiųsti) ir iki š.m. gegužės 16 d. atsiųsti el. pašto adresu: vida.gudauskiene@sppc.lt


2011-03-17

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendindamas valstybės planavimo projektą „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra" finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, organizuoja mokymus ir kviečia pedagoginių psichologinių tarnybų ir mokyklų psichologus dalyvauti mokymuose „Intelekto įvertinimas ir tyrimas WAIS-III ir WASI metodikomis".

 

Mokymai vyks 3 dalių seminarais (64 ak. val.)

 

Kvietimą ir informaciją parsisiųsti galite čia.


Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomas projektas „Pagalbos mokiniui efektyvumo kokybės plėtra" dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinės paramos konkurse „Europos Burės" ir sulaukė didžiausio ekspertų įvertinimo nominacijoje „Už pažangų švietimą".

Šiuos apdovanojimus skyrė Lietuvos Respublikos finansų ministrė Ingrida Šimonytė.

Apdovanojimo raštą parsisiųsti galite čia.

 


 Informuojame, kad startavo interneto portalas www.ikimokyklinis.lt - pirmasis ir vienintelis specializuotas tokio tipo tinklalapis Lietuvoje, skatinantis šiuolaikišką požiūrį į vaikų ugdymą vaikystėje. Projekto www.ikimokyklinis.lt iniciatorius - Švietimo ir mokslo ministerija, vykdytojas - Ugdymo plėtotės centras. Plačiau


Informuojame, kad Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro metodines rekomendacijas jau galite skaityti  skyrelyje „Leidiniai" ir Švietimo portale

 


Aktualios informacijos  mokytojams, tėvams bei mokiniams apie švietimo pagalbos teikimą, jos organizavimą, įstatyminės bazės pasikeitimus šioje srityje galite ieškoti svetainėje www.svietimopagalba.lt Kviečiame aspsilankyti ir susipažinti plačiau

 

   
  
  
  
  

   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas