('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 65
Dabar naršo: 2

Smurto ir patyčių prevencija

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA MOKYKLOSE

2016 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Švietimo įstatymo pataisas (Nr. XII-2685), kuriose:


  • Apibrėžtos patyčių ir patyčių kibernetinėje erdvėje, prevencinės programos sąvokos;
  • Įtvirtintas bet kokios formos smurto draudimas: mokinių prieš mokinius, švietimo įstaigų darbuotojų prieš mokinius, mokinių prieš švietimo įstaigų darbuotojus, švietimo įstaigų darbuotojų prieš kitus tos įstaigos darbuotojus, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) prieš mokinius, mokytojus;
  • Numatytas psichologinės pagalbos teikimas smurtą patyrusiems ar smurtavusiems mokiniams, mokytojams;
  • Numatyta mokyklos vadovo atsakomybė ir veiksmai smurto atvejais (pranešimas, psichologinės pagalbos užtikrinimas);
  • Numatytas pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ne rečiau kaip kas 4 metus mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymo srityje;
  • Įtvirtinta prievolė užtikrinti kiekvieno mokinio dalyvavimą prevencinėje programoje;
  • Numatyta mokyklų pareiga vykdyti smurto ir patyčių prevenciją vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis rekomendacijomis.

 

Teisės aktai:

 

Švietimo įstatymo pataisos, susijusios su smurto ir patyčių prevencija švietimo įstaigose

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos

 

Naudinga informacija:

 

Saugios aplinkos mokykloje kūrimo komponentų į(si)vertinimo rekomendacijos

Mokytojo TV: Smurto prevencijos įgyvendinimas mokyklose, 2017 m. balandžio 19 d.

 

VAIKŲ APSAUGA NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE

 

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl smurto artimoje aplinkoje

Valstybinė smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programa

 

 

PREVENCINĖS PROGRAMOS

Prevencinė programa – planingų ir sistemingų priemonių, padedančių stiprinti mokinio asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius ir mažinti rizikos veiksnių įtaką, visuma.

Naudingos nuorodos:

Rekomendacijos savivaldybėms dėl prevencinių programų kriterijų 

Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamų prevencinių programų sąrašas

Prevencinių programų įgyvendinimo mokyklose plėtra vykdant projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ 

Tyrimai, analizės:

Prevencinių programų įgyvendinimas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose 2015-2016 mokslo metais 

 

   
  
  
  
  
   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas