('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1549278
Šiandien apsilankė: 27
Dabar naršo: 2

Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas

 

PROJEKTAS ,,Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas"

VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-003

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras valstybės planavimo projektą „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas" vykdė kartu su partneriais iš dvylikos Lietuvos miestų. Projektas finansuotas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" įgyvendinimo VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonę „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą".

Projekto pradžia 2009 m. gegužės 11 d., pabaiga 2012 m. sausio 31 d.

 

Tikslas - tobulinti ir koordinuoti prevencinę veiklą, sprendžiant „iškritimo" iš mokyklos problemą bei didinant pagrindinį išsilavinimą turinčių asmenų skaičių.

 

Pasiekti rezultatai:

1. 2009-2010 m. projekto lėšomis suorganizuota 12 užimtumo grupių nereguliariai mokyklą lankantiems ir mokyklos nelankantiems mokiniams bei 4 ugdymo grupės specialiųjų poreikių mokiniams. Šios grupės yra įsikūrusios partnerių suteiktose patalpose. Užimtumo ir ugdymo grupės veikia po pamokų. Šiose grupėse pagalba suteikta 389 vaikams. Projekto veiklas tęsia partneriai.

2. Sukurta ir įdiegta nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos programinė įranga (https://nemis.emokykla.lt). Šia informacine sistema naudojasi visos šalies mokyklos ir savivaldybės.

3. Surinkta informacija ir atlikta prevencinių programų įgyvendinimo šalyje analizė: atliktas prevencinių programų vykdymo bendrojo lavinimo mokyklose ypatumų tyrimas ir parengta jo ataskaita; parengta ataskaita apie Lietuvoje vykdomas prevencines programas (tiek švietimo įstaigose, tiek kitose) ir apie užsienio šalyje vykdomas efektyviausias prevencines programas.

4. 2011 m. metais 600 mokyklų įgyvendintos trys smurto prevencijos programos: „Zipio draugai", „Antrasis žingsnis" ir Olweus patyčių prevencijos programa (iš dalies projekto lėšomis):

4.1. Programoje „Antrasis žingsnis" dalyvavo 535 mokytojai, 4410 vaikų, 111 mokylų (iš jų 79 mokyklos tik 2011 m. įsitraukė į programą). Organizuota 13 seminarų mokytojams, kuriuose parengti 245 mokytojai dirbti pagal programą, organizuota 160 val. konsultacijų mokytojams programos įgyvendinimo kalusimais, kuriuose dalyvavo 290 mokytojų, 10 programos pristatymų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 120 savivaldybių švietimo skyrių, mokyklų atminsitracijos atstovų, išleista 70 komplektų metodinės medžiagos mokytojams.

4.2. Programoje „Zipio draugai" dalyvavo 723 pedagogai, 12407 vaikų ir 12500 tėvų ir 429 ugdymo įstaigos. Iš viso pagal programą parengti dirbti 228 nauji pedagogai, 495 pedagogai dalyvavo kvalifikacijos atnaujinimo seminaruose, visi programoje dalyvavę tėvai aprūpinti informacine medžiaga.

4.3. ES lėšomis finansuotos šios Olweus patyčių prevencijos programos veiklos: instruktorių darbo apmokėjimas, knygos D.Olweus ‚Patyčios mokykloje" leidyba (3000 vnt.)

5. 275 švietimo sistemos darbuotojų patobulino savo kvalifikaciją darbui su rizikos grupės mokiniais ir jų šeimomis.

6. Parengtos ir išleistos dvejos metodinės rekomendacijos (tėvams ir mokytojams):

R.V.Pivorienė ir J.Šabliauskienė „Mano vaikas - mokinys".

V.Skučaitė ir E.G.Karmazė „Padėkime vaikui įveikti sunkumus: geroji bendradarbiavimo mokykloje patirtis".

 

Projekto partneriai

 

1. Molėtų rajono savivaldybės administracija

2. Akmenės rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

3. Ukmergės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

4. Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

5. Pasvalio rajono savivaldybės Pedagoginė psichologinė tarnyba

6. Visagino savivaldybės administracija

7. Marijampolės jaunimo mokykla

8. Panevėžio rajono savivaldybės administracija

9. Šilalės rajono švietimo centras

10. Jonavos jaunimo mokykla

11. Šiaulių miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba

12. Vilniaus „Sietuvos“ vidurinė mokykla

13. Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Čiauškutis“

14. Švietimo informacinių technologijų centras

 

Parsisiuntimui  Užimtumo grupių vaikų darbelių paroda  

 

Kontaktai

 

Projekto vadovė -

Kristina Ignatavičienė

Tel. 8 5 230 5376

El. p. kristina.ignataviciene@sppc.lt

 

   
  
  
  
  

   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas